DinGenel

Sınava Girmeden Okunacak Dualar! Kalem Suresinin Fazileti

Çocuklar ve  gençlerin  uzun süre çalışıp çaba sarf ettiği LGS, MSÜ ve YKS sınavlarından önce hangi dualar ve sureler okunmalı. Kalem suresinin anlamı ve fazileti nedir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Dualar,  sözlükte istemek, çağırmak ve yalvarmak, yakarmak niyaz etmek  anlamlarına gelir.   Kulun her şeye gücü yeten Allahu Teala’ya yalvarması, halini bildirmesi, dertlerini  ve isteklerinin arz etmesidir.

Dualar  sadece sözcüklerle edilmemeli,  derslerde başarılı olmak isteyen öğrenci, muhakkak düzenli ve verimli ders çalışmalıdır. Dualar ederken içten, samimi ve ayrıntılı şekilde istenmelidir. Dualarımızın sonucu umduğumuz gibi olmaz ise “olanda hayır vardır, Allah’ın dediği olur” düşüncesinden çıkılmamalıdır. 

“İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.” (Necm, 53-59) mealindeki, isteklerimizin olması için, çalışmanın önemi vurgulanmıştır.

Allah’u Teala Buyuruyorki:

“Resulüm de ki: Duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan Suresi, 77)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:

“ Allahü Teala’nın fazlı kereminden isteyin. Zira Allahü Teala kendisinden istenmesini sever. İbadetin en değerlisi de, sıkıntının düze çıkmasını sabırla beklemektir.

Sınava girmeden önce okunacak dualar

Salat-ı Nariye (Tefriciye)

Salat-ı Nariye (Tefriciye) duası, keskin bir hacet duasıdır.  Okuyan kişi, sıkıntıların, dertlerinin  gitmesi niyetiyle okursa sıkıntıları, dertleri  gider. Herhangi bir hacet, dilek için okursa dileği ve hacedi kabul olur.  Rızık için okunur ise okuyan kişinin rızık kapıları açılır. 

İmam Kurtubi her gün 41 ya da 100 defa okumaya devam ederse sıkıntılarından, dertlerinden kurtulur, duaları kabul olur, rızkı bollaşır. Bazı alimler hergün 11 yada 21 defa okunmasını tavsiye etmiştir. 

Sınav günü, abdest alınır ve niyet edilir ardından 70 tane Salat-ı Nariye (Tefriciye) okunur.

“Salat-ı nariye” olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı “Cevşen-i Kebir”de yer almaktadır. Şöyle okunur:

“Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi’nillezi tenhallü bihi’l ukadü ve tenfericü bihi’l kürabü ve tükda bihi’l havaicü ve tünalü bihi’r regaibü ve hüsnü’l havatimi ve yüsteska’l ğamamü bi-vechihi’l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lumin lek”

Anlamı:

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste sana malum olan varlıklar sayısınca O’nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun”

İsra Suresi 80. Ayet

İsra Suresi 80. Ayet, hayırlara ve berekete varmak, Allah’tan yardım almak niyetiyle 10 kere  okunur.

Ve kul rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrece sıdkın vec’al lî min ledunke sultânen nasîrâ(nasîren).

Ve de ki: “Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından (gizli ilminden) bir yardımcı sultan kıl.”

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿٨٠

Taha Suresi 25- 26-27-28- 114.  Ayetler

Taha Suresi, zor dönemler geçirildiğinde Allah’tan yardım istemek niyetiyle  21 defa okunur. Ayrıca anne ve babalarda çocukları için okumalıdır. Sınava başlamadan önce niyet edilerek 21 defa Taha Suresi okunmalı, Allah’tan yardım ve başarılı olmak istenmelidir.

25. Kale rabbişrah lı sadrı 26. Ve yessir lı emrı 27. Vahlül ukdetem mil lisanı28. Yefkahu kavlı

114. Fe teallellahül melikül hakk ve la ta’cel bil kur’ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma

Anlamı

“Musa şöyle yalvardı” Rabbim göğsüme genişlik ver”  “İşimi bana kolaylaştır.”  “Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü  iyi anlasınlar.” (25-26-27-28)

“Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de.” ( 114)

Bakara Suresinin İlk 5 Ayeti

Bakara suresinin ilk 5 ayeti zihin açıklığı sağlar, unutmayı önler. Bu Dualar Hergün okumalıdır.

Bismillahirrahmanirrahîm

Elif lam mim

Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn

Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

Bakara suresinin ilk 5 ayetinin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

1. ayet: Elif, Lam, Mim,

2. ayet: Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap’tır.

3. ayet: Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.

4. ayet: Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.

5. ayet: İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.

Bakara Suresi 32. Ayet

Bakara suresinin 32. ayeti ilmin kaynağını işaret eder. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihu

Sınav İçin Okunacak Diğer Dualar

-Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi’s salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi’l hayr. 

Anlamı

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

Diğer Dualar

قَالُواسُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَٓا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَاۜ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ

Dediler ki “Sen sübhansın (münezzehsin-yücesin). Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen Alim ve Hakim olansın.”

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعُنيِ بِهِ 

Allâhümmenfe’nî bimâ ‘allemtenî ve ‘allimnî mâ yenfe’unî verzügnî ‘ilmen tenfe’unî bihî
“Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.” Hâkim, De’avât, No: 1879

Bu dua sınava girmeden önce 19 defa okunur. 

-Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” 

Bu dua her gün 10 defa okunur.

-“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” 

ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

Bu dua her gün ve sınav günü 10 defa okunur.

-“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” 

ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

Rabbi yessir duası

Bu dua her işe başlamadan okunması gereken duadır. Hayırlı olan her işe başlamadan önce 3-5-7 defa okunması tavsiye edilir.

-“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

Derslerde başarılı olmak için okunacak dualar

Derslerinde başarılı olmak isteyen kişi bu duayı  sabah, akşam 7 kere okursa, Allah’ın izniyle çok faydası olur:

Ve minellahi’l-ianetü ve’t-tevfiku ve bi yedihi ezimmetü’t tahkıkı. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyine ve hıfzal mürseline vel melaiketil mukarrabin.

Hafızayı kuvvetlendiren unutmayı önleyen dualar

Unutkanlık hastalığından kurtulmak, hafızayı kuvvetlendirmek için sabah namazından önce evvelinde 7 fatiha ile aşağıdaki duayı 70 defa okuyarak 40 gün tekrar edilir. 

(Allahümme’rzukna hıfza’l-mürselin. Ve ilhame’l Enbiyai ve fehme’l-evliyai bikeramike ya ekrame’l-ekramine ve birahmetike ya erhamerrahimin.) 

Zihnin açılması, dikkatin toplanması için yapılacak dualar

Zihni kapalı, çabuk unutan öğrenciler, her sabah bir bardak suya, şu esmaları zikretmeli;

  • 150 kere “YA  ALİM Celle Celalühü”
  • 148 kere “YA MUHSİ Celle Celalühü”
  • 786 kere Besmele,
  • 198 kere “YA ALLAH, YA HAYY, YA CAMİ, YA KAFİ Celle Celalühü” Zikri okuyup, 7 11 veya 21 gün aç karnına içerse, hafızası kuvvetlenir, unutmayı önler, ezberleme kabiliyet, öğrenme ve anlayış kabiliyeti artar.

Kalem Suresi Ne İçin Okunur? Kalem Suresinin Okunuşu ve Anlamı

Sınava girecek olan öğrenciler ve kişilerin, sınavda başarılı olmak için okuyabileceği surelerden biride “Kalem suresi’dir.” 

Kalem suresi Mekke’de nazil olmuş surelerdendir.  29. cüzde yer alan Kalem suresi toplamında 52 ayetten oluşur.  İsmini ilk ayette geçen “kalem” sözcüğünden almaktadır. 

Peygamber efendimiz (s.a.v) Şöyle buyurduğu rivayet olmuştur:

“Her kim Kalem suresini okursa, Allah’u Teala, ahlaklarını güzel yaptığı kişilerin sevabını ona verir.” (Kadı Beyzavi, Beyzavi Tefsir, Envarut-Tenzil ve Esrarut-Te’vil)

Kalem suresinin ilk 5 ayaeti , başarı niyetiyle sınava girmeden önce okunur. 

Kalem suresinin faziletleri:

  • Her türlü şerden korunmak niyetiyle 10 defa okunur.
  • Zalimlerin zulmünden, iftiralardan, fesatçıların zararından, kötülüklerden uzak durmak ve korunmak için düzenli olarak okunmalıdır.
  • Sınavlarda başarılı olmak niyetiyle ilk 5 ayeti okunur.
  • Sınava girecek olan öğrencinin kalemine 1-3-7- defa okunur.
  • Nazara karşı, kem göze karşı Kalem suresinin 51-52 . ayetleri okunur.
  • Hastalıklar için, yara, çıban için Kalem suresinin 16-19. ayetleri 1 kere okunur ayrıca 20. ayeti 7 defa okunur.

Kalem Suresi

1.Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).

2.Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin).

3.Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin).

4.Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin).

5.Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne).

6.Bi eyyikumul meftûn(meftûnu).

7.İnne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bil muhtedîn(muhtedîne).

8.Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne).

9.Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne).

10.Ve lâ tutı’ kulle hallâfin mehîn(mehînin).

11.Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin).

12.Mennâın lil hayri mu’tedin esîm(esîmin).

13.Utullin ba’de zâlike zenîm(zenîmin).

14.En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne).

15.İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).

16.Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi).

17.İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne).

18.Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).

19.Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne).

20.Fe asbahat kes sarîm(sarîmi).

21.Fe tenâdev musbihîn(musbihîne).

22.Enıg’dû alâ harsikum in kuntum sârımîn(sârımîne).

23.Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne).

24.En lâ yedhulennehâl yevme aleykum miskîn(miskînun).

25.Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne).

26.Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn(dâllûne).

27.Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).

28.Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn(tusebbihûne).

29.Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).

30.Fe akbele ba’duhum alâ ba’dın yetelâvemûn(yetelâvemûne).

31.Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne).

32.Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne).

33.Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhırati ekber(ekberu), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).

34.İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîm(naîmi).

35.E fe nec’alul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).

36.Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).

37.Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne).

38.İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne).

39.Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum le mâ tahkumûn(tahkumûne).

40.Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun).

41.Em lehum şurakâu, felye’tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne).

42.Yevme yukşefu an sâkın ve yud’avne ilâs sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne).

43.Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilletun, ve kad kânû yud’avne ilâs sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne).

44.Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzâl hadîs(hadîsi), se nestedricuhum min haysu lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

45.Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun).

46.Em tes’eluhum ecran fe hum min magramin muskalûn(muskalûne).

47.Em inde humul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne).

48.Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun).

49.Levlâ en tedârakehu ni’metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun).

50.Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne).

51.Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).

52.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)

Kalem Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

1. Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına andolsun ki,

2. Sen -Rabbinin nimeti sayesinde- mecnun değilsin.

3. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir mükâfat vardır.

4. Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

5. (Sen de) göreceksin, onlar da görecekler,

6. Hanginizde delilik olduğunu yakında .

7. Doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi en iyi bilendir, hidayete erenleri de en iyi bilen O’dur

8. O halde, (hakikati) yalan sayanlara boyun eğme!

9. Onlar isterler ki, sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10. Şunların hiçbirine itâat etme :yemin edip duran,aşağılık,

11. (Herkesi) kötüleğen,söz götürüp getiren,

12. Hayra engel olan, mütecâviz ve saldırgan günahkar,

13. Kaba ve kötülükle damgalı,

14. Mal ve oğullar sahibi olmuş diye (böyle yolunu şaşırmış)

15. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman o, “Öncekilerin masalları!” der.

16. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız (kibirini kırıp rezil edeceğiz).

17. Biz, vaktiyle “bahçe sahipleri” ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar (bahçe sahipleri), sabah olurken (kimse görmeden) onu (mahsullerini) devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18. Onlar istisna da etmiyorlardı.

19. Fakat onlar daha uykudayken Rabbinin katından (gönderilen) kuşatıcı bir âfet (ateş) bahçeyi sarıverdi de,

20. Bahçe kapkara kesildi.

21. Sabah olurken birbirlerine seslendiler.

22. “Madem devşireceksiniz, hadi erkenden mahsülünüzün başına gidin!” diye.

23. Derken yürüyorlardı; fısıldaşıyorlardı.

24. “Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın”diye.

25. (Evet yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler.

26. Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız! dediler.

27. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız!

28. İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size “Rabbinizi tesbih etsenize” dememiş miydim?

29. Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz (kendi kendimize) yazık etmişiz, dediler.

30. Ardından, kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar.

31. (Nihayet) şöyle dediler: Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz.

32. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz (artık) Rabbimizi(O’nun hoşnutluğunu) arzuluyoruz.

33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

34. Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.

35. Öyle ya, (Allah’a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?

36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?

37. Yoksa size ait bir kitap var da, (bu bâtıl inanışları) onda mı okuyorsunuz?

38. Onda, beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)?

39. Yoksa, “Ne hükmederseniz mutlaka sizindir” diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40. Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savunacak?

41. Yoksa ortakları mı var onların? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını!

42. O gün incikten açılır ve secdeye davet edilirler; fakat güç getiremezler.

43. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı (fakat yine secde etmiyorlardı).

44. (Resûlüm!) Sen bu sözü (Kur’an’ı) yalan sayanı bana bırak (kendini üzme). Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz.

45. Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim fendim çok sağlamdır!

46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47. Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?

48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti.

49. Şayet Rabbinden ona bir nimet yetişmemiş olsaydı o, mutlaka, kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50. Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

51. O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden:) “Hiç şüphe yok o bir delidir” derler.

52. Oysa o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu