Din

İFTİRAYA UĞRAYAN KİŞİNİN EDECEĞİ DUA

Duanın önemi

Allahü Teala buyuruyor ki:

“Resulüm de ki: Duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi?” (Furkan suresi,77) Dua etmenin önemini anlatan en güzel ayetlerden bir tanesi. Dua, yapılması en kolay ibadetlerden biridir. Sokakta, çarşıda, markette, pazarda,işde, okulda aklınıza gelebilecek her ortamda Allaha yakarır , ondan ister, onun adını zikredersiniz. Dua etmek için, samimi ve kalpten etmek dışında başka bir şeye ihtiyaç yoktur. 

Samimi ve kalpten edilen duaları, Allahü Teala geri çevirmez, muhakkak ki o bizim için en hayırlısını bilir.

Dua, sadece sıkıntılı, dertli anlarda edilmemelidir. İnsan her anında Allah ve resulünü anmalı, her boşlukta dua etmenin zevkine varmalıdır.

Dua ederken, Allahü Teala’dan isteklerimizi açıklayıcı şekilde belirtmeliyiz.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurduğu rivayet olunur ki:

“Sizden herhangi biriniz katiyen” Allah’ım dilersen Beni Affet, gidersem beni bağışla! Allah’ım! dilersen Bana rahmet et, dilersen mağfiret et” demesin. duada kesinlik göstersin. istek ve dileğini kesinlikle istesin. Çünkü Allah dilediğini yapandır, istediğini istediğine verendir. Allahu Teala’yı zorlayan Zorlayacak hiçbir kuvvet yoktur”.

İftiraya Uğrayan Kişinin Okuyacağı Dua

Rivayet olunur ki: bir kişi iftiraya uğrarsa,  şöyle dua etmelidir:

[ Allahümme salli alâ Muhammedin Hattâ lâ yebkâ min salevâtike şey’ün. Ve bârik alâ Muhammedin hattâ lâ yebkâ min berekâtike şey’ün. Ve sellim ala Muhammedin hattâ lâ yebkâ min selâmike şey’ün. Allahümme berri’ni bihakkı Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem]

MEALİ:

“Allah’ım! Rahmetlerden bir şey kalmayıncaya kadar Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üzerinde bereketler yağdır. Bereketler den hiçbir şey kalmayıncaya kadar Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üzerine bereketler yağdır. Selam ve selametten hiçbir şey kalmayıncaya kadar Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in üzerine bereketler yağdır. Ey Allah’ım! Beni Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in hakkı için bu iftiradan kurtar.”

Bela ve kazalardan koruyan dua

Ha, Mim(1). Tenziylül’kitabi minallahil’Aziyzil’Aliym (2).  Ğafiriz’Zembi ve kabilit’tevbi şediydil’ıkabi zittavl, La ilahe illa Hu, ileyhil’mesıyr(3).

Peygamber efendimiz Muhammede Mustafa (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“ Her kim, sabaha vardığında (sabahları)  El’Mü’min  Suresinin başındaki “Ha Mim”i  “İleyhil’mesıyr”a kadar (3 ayet) ve Ayetel Kürsi’yi okursa, bu ayetlerin sebebi hürmetine Allah akşama kadar bütün belalardan, kazalardan,  musibetlerden, zarar ve şerlerden korur.  Yani bu ayatleri ve Ayetel Kürsi’yi okuyanın koruyucusu Allah’tır(c.c).

Her kim bu iki duayı “Ha Mim” ve Ayetel Kürsi’yi akşama kavuştuğunda okursa sabaha kadar Allah tarafından tüm şerlerden, kazalardan, belalardan, kötülüklerden korunur.” 

Tüm Sıkıntıları Gideren, Tüm Kapıları Açan Salavat ( Cibril Salavatı)

Bu salavatı şerifi okuyan kişilerin istek ve duaları kabul olduğu görüşü hakimdir. Bu salavatın bir özelliği de, içinde Cibril yani Cebrail aleyhisselamın geçmesidir. 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tühallü bihel’ukadü Ve tüferracü bihel’kürabü Ve tüşrahü bihessudurü Ve tüseyyeru bihel’ümuru. 

Ve ala Alihi ve sahbihi vesellim. Allahümme Salli ala seyyidina Muhammed ibni abdillahil’Kaimi Bihakkıllahi adede ma fi ilmillahi Salaten ve selamen daimeyni Yedümani bidevami mülkillahi Ve Ala Ehihi Cibriel’mütavveki binnuri. Ve Alihi ve sahbihi ve ferric anni Ma ehemmni inneke ala külli şeyyin Kadir.

Türkçe Anlamı

Ey Allahım! Efendimiz Muhammed’e ve al-i ashabına öyle bir salavat ve sellem et ki, onunla düğümler çözülsün, sıkıntılar açılsın, gönüller şerh olunsun ve işler kolaylaştırılsın.

Ey Allah’ım! Efendimiz olan ve Allah’ın hakkını yerine getiren Abdullah oğlu Muhammed’e, nurla taçlanmış olan kardeşi Cibril’e ve al-i ashabına, Allah’ın ilimlerindekiler sayısınca ve Allah’ın mülkünün devamıyla daim olacak kadar salat-ü selam eyle ve beni dertlendiren şeylerden beni aç… 

Şüphesiz ki sen, herşeye hakkıyla gücü yetensin.

Bu dualar o kadar tesirlidir ki, okuyan kişi her ne ne niyetle okur ise duası kabul olur. Bütün istekleri Allah tarafından verilir. Bütün sıkıntıları, dertleri son bulur. İnsan, cin şerrinden korunur. Kazalardan, belalardan, şerlerden uzak tutulur. 

Faziletleri

 • Bu duayı okuyan kişinin dilekleri ve istekleri kabul olur.
 • Tüm dert ve sıkıntılarından uzaklaşır, sorunlara çözüm bulur.
 • Bu duayı okuyan kişiye büyük sevaplar ihsan edilir.
 • İftiraya uğrayan kişi temize çıkar, sıkıntılarından kurtulur.
 • Bu dua 7 defa okunması tavsiye edilir.

Belaları Uzaklaştırma Duası

Büyüklerimiz, “dünya dua üstüne döner” derler. Alemlerin efendisi peygamberimiz Muhammet Mustafa ( sallallahu aleyhi ve sellem) duanın önemini her fırsatta belirtmiş ve tavsiye etmiştir. Tüm belalardan ve kötülüklerden korunmak için günde 3 defa bu duanın okunması tavsiye edilir. Unutulmamalı ki, koruyucu dua değil Allahü tealadır (c.c). Dua sadece bir vesiledir. Biz tüm dileklerimizi Allah’tan (c.c.) isteriz.

Belalardan uzaklaştıran dua

Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim.

Türkçe anlamı

Allah’ım! Onların yüreklerine korku sal, bizi onların şerrinden koru!

Çözülmez Düğümü Çözen Salavat

Bu salavatı şerif çözülmez düğümleri çözen, olmaz görüneni olduran, her türlü sıkıntılardan kurtaran salavat olarak biliniyor. 

Bu salavat, gece yarısı teheccüt namazından sonra veya sabah namazından sonra 51 defa okunur. Her türlü istek, dilek, sıkıntı için okunur.

Abdestli olarak kıbleye dönük okunması tavsiye edilir.

Okunuşu:

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

Türkçe anlamı

“Allah’ım! Efendimiz, önderimiz Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem)’e salat ve selam eyle ki, sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan be bu sebeple kurtarır, yanılıp hata ettiğimde  beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle yerine getirirsin.”

Fazileti

 • Maddi manevi dertler ve sıkıntılar
 • Hayırlı bir evlilik için
 • Kısmet açmak için
 • Aile huzuru için
 • Sağlık ve mutluluk için
 • Rızkın bol olması için
 • Hastalıklara şifa bulmak için
 • Her türlü bela, sıkıntı, dertten kurtulmak için
 • İftiraya uğramaktan korunmak, iftiradan kurtulmak için

Bu dua 51 defa okunur.

ÇOK TESİRLİ HACET NAMAZI Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Kaç Rekattır? 12 Rekatlık Hacet Namazı Nasıl Kılınır? Hacet Namazı Ne Zaman Kılınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu