Din

Kabir Azabını Kaldıran Namaz Nedir Nasıl Kılınır?

Kabir azabının nasıl olacağına dair farklı düşünceler vardır. Bazı din alimleri kabir azabının sadece ruhsal sıkıntı olduğu kanaatindedir. Bazı din alimleri ise, hem ruhen hem bedenen kabir azabının çekildiğinin savunur.

Kabir azabı nedir? Kabir azabını kaldıran namaz nedir, nasıl kılınır? Kabir azabı için hangi ameller işlenir, hangi dualar okunur? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Kabir Azabı Nedir?

Kabir azabı, kişinin dünyada işlediği günahların sonucu berzah aleminde maruz kaldığı sıkıntı, acı ve ızdıraptır.  Ancak Kuran-ı Kerim’de kabir azabı direk geçmez. Kabir azabı Kuran-ı Kerim’de direk geçmese de münafık ve kafirlerin cehennemden önce azap ve ızdırap çekeceği ifade edilir.

Örneğin;

Nahl Suresi / 88

Arapça Okunuşu:

Zidnahüm azaben fevkel azab

Türkçe Meali:

Onlar için azap üstüne azap arttırdık.

Secde Suresi / 21

Arapça Okunuşu:

Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun.

Türkçe Meali:

And olsun ki, biz o inkarcılara, cehennem azabından önce daha yakın / daha küçük olan bir azabı da tattıracağız.

Peygamberimizin Kabir Azabı Duası

Hz. Muhammed  (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Kur’an-ı Kerim’de 30 ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu sure ‘Tebârakellezî biyedihil mülkü’tür.”

Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem)  önerdiği bu dua halk arasında “Tebareke” olarak bilinen Mülk Suresidir.

Büreyde rivayetine göre Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem), ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:

Kabristana girerken okunacak dua;

“Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es’elüllahe lena ve lekümü’l afiyeh.”

Türkçe anlamı: 

“Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.”

Kabir Azabından Koruyan Dua

Türkçesi:”Allâhümme innî eûzü bike min azâbi’l-kabr ve min azâbinnari ve min fitneti’l-mahyâ ve’l-memâti ve min fitneti’l-mesîhi’d-deccâl.”

Manası:“Allah’ım! Kabir azâbından, Cehennem azâbından, hayatın ve ölümün fitnelerinden ve Deccâl’in fitnesine uğramaktan Sana sığınırım!” (Buhârî)

Kabir azabından korunmak için  okunması tavsiye edilen diğer dualar şunlardır:

Mülk Suresi, Fatiha, İza zülzilet…

Kabir Azabından Kurtulmak İçin Namaz Nasıl Kılınır?

Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğu rivayet edilir:

“Bir kimse Allah (c.c) rızası için 2 rekat namaz kılar; 1. rekatta Subhaneke, Fatiha, 1 Ayetel Kürsi ve 15 adet ihlas suresi,

2. rekatta, Fatiha, 1 Ayetel Kürsi ve 15 İhlas okur ve namazı tamamlar, ardından sevabını ölmüş kişinin ruhuna bağışlar ise, Yüce Allah (c.c) o ölmüş kişinin kabir azabını bitirir.

”Cuma gecesi “Fatiha” ve 15 kere “İzâ zülzilet” okuyarak 2 rekat namaz kılan kabir azabından emin olur.” (Deylemi)

Kabir Azabından Koruyan Salavat

Bazı kaynaklarda kabir azabından korunmak için şu salavat tavsiye edilmiştir;

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil murselin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil mucahidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil şahidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil haifin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil haşiin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil taiim

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil taibin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil abidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil hamidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil salihin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil raikin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil sacidin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil kalmin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil kaidil

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil müttakin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil müstağfirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil nadimin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil şakirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil hafızın

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil zakirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil akılin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil muhsınin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil ekremin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil münzirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil mübeşşirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil tayyibin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil nebiyyin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin seyyidil aiimin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin elnebiyye elzekiyye elnekiyye

Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammedin elkureyşiyye, elhaşimiyye

Allahümme salli ve sellima ala seyidina Muhammedin elmedeniyye elarabiyye elmukarremi yevmelkıyameti

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin seyyidi ehlil cenneti

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin sahibilmakamil mahmudi

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin sahibissıratiilmüstekimı

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin efzalil evvelinevelahirin

Allahümme salli ve sellim ala seyidina Muhammedin ve ala cemiilenbiyai velmürselilne ve ala cemlilmelaiketil mukarrebine ve ala ibadillahissalihine min ehlissemavati ve ehlilardeyne ve aleyna maaküm ecmalne birahmetike ya erhamerrrahimine ve sallallahulala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellüm ecmain.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu