Din

Kazalardan Belalardan Koruyan Dualar, Hızır Aleyhisselam’ın Duası, Haksızlığa Uğrayan Kişinin Okuyacağı Dua

Kazalardan belalardan, sıkıntılardan koruyan dualar. Hızır aleyhisselam’ın duası ve haksızlığa uğryan kişilerin okuyacağı dua tüm hepsini sizler için derledik… 

DUA NE DEMEKTİR, HANGİ DURUMLARDA DUA EDERİZ?

Dua ne demektir?

Dua, kelime anlamıyla Allah’a yalvarma, Allah’tan isteme, niyaz etme anlamına gelir. Çağırmak, seslenmek, istemek anlamlarıda vardır. Toplumda ise Allah’a yönelerek maddi, manevi her şeyi Yaradandan istemek olarak bilinir.

Duanın önemi nedir?

Allahü Teala buyuruyor ki:

Resulüm de ki: Duanız olmasaydı, Rabbim size değer verir miydi?” ( Furkan suresi, 77) Bu güzel ayet duanın önemini anlatan en güzel kanıttır.

Alemlerin sultanı Muhammet Mustafa (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Dua, ibadetin özüdür.” ( Tirmizi, Deavat)

Dua ibadetinin en güzel tarafı ise hiçbir hazırlık gerektirmemesidir. Otobüste, pazarda, markette her yerde, her koşulda Allah’a yalvarabiliriz. Dua için samimi duygulardan başka hiçbirşeye gerek yoktur. 

Allah’ın yasak saydığı şeyler için dua edilmemelidir.

Hangi durumlarda dua ederiz?

İnsanoğlu Allahu Teala izin vermediği müddetçe nefes dahi alacak güce sahip değildir. Biz onun merhametine ve iznine muhtacız. Her durumda Allah’a dua edilmelidir. Korkulduğunda, yardıma muhtaç olduğunda, hastalıktan kurtulmak için, kötülüklerden korunmak için, sınava girildiğinde kısacası herşey için dua edilebilir.

Dua ederken Allah’tan hayırlısını istemeliyiz, unutmayalım ki Allah bizim için en güzelini bilir.

KAZALARDAN BELALARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim

Ha, Mim(1)

Tenziylül’kitabi minallahil’Aziyzil’Aliym (2)

Ğafiriz’Zembi ve kabilit’tevbi şediydil’ıkabi zittavl, La ilahe illa Hu, ileyhil’mesıyr (3)

Bu üç ayet hakkında Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Her kim, sabaha çıktığında ( sabahları) El’Mü’min Suresinin başındaki ‘ Ha Mim’i ‘ İleyhil’mesıyr’a kadar ve Ayetel Kürsi’yi okursa bu ayetlerin sebebi hürmetine akşama kadar bütün kaza ve belalardan, musibet ve şerlerden Allah tarafından korunur.” Bu ayetleri okuyan kişinin koruyucusu Allahü Teala olur. Ayrıca bu ayetleri akşam vakti okursa, sabaha kadar Allah tarafından korunur.

Bela, kaza, yangından koruyan dua

Allahümme ente rabbi, la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül’arşil’azimi. Maşaallahu kane, vema lem yeşe’lem yekün. La havle ve la kuvvete illa billahil’aliyyil’azim. A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma. Allahümme inni euzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyetiha. İnne rabbi ala sıratın müstakim.”

Peygamber Aleyhisselam, şöyle buyurmuştur:

“ Her kim sabahleyin bu duayı okursa, akşama kadar ona hiçbir musibet kaza, bela hiçbir üzücü olay başına gelmez. Akşam olduğunda bu duayı okursa, sabaha kadar korunur hiçbir kötü olay başına gelmez.

HIZIR ALEYHİSSELAMIN DUASI

İmam-ı Gazali şöyle buyurmultur:

“Hızır ve İlyas (a.s), her hac mevsiminde buluşup bir araya geldiklerinde, ayrılırken şu duayı okurlardı.”

Bismillah, Maşa’Allahü la kuvvete illa billa, Maşa’Allahü küllü ni’metin minallah, Maşa’Allahül’hayru küllühu biyedillah, Maşa’Allahü la yasrifus’su’e illallah.”

Manası:

“ Allah’ın mübarek ismine sığınırım. Yüce Allah ne diler, ne murad ederse olur (Allah’ın dilediği olur). Kuvvet ve kudret Allah’ındır. Yüce Allah, neyi dilerse o olur. Hayrın tamamı ( her türlü hayır) Allahü Teala’nın kudret elindedir. Yüce Allah, neyi dilerse o olur. Bütün kötülükleri, bela ve kazaları, insanlardan def eden, uzaklaştıran ancak ve ancak Allah’ü Tealadır (Allah’tan başka hiç bir kimse, bela ve kazaları def edemz ve insanları selamete çıkaramaz.”

Bir kimse, sabahları bu duayı üç kere okursa, Allah onu her türlü bela ve kazalardan, yangınlardan, hırsızdan, boğulmaktan korur.

HAKSIZLIĞA UĞRAYAN KİŞİNİN OKUYACAĞI DUA

Her kim haksızlığa uğramış ise, zulme maruz kalmışsa cuma günü, cuma namazından sonra kıbleye dönerek 100 kere ya Latif esmasını okumalı ve ardından 100 kere salavat getirmelidir. Bunun dışında her gün 100 defa ya Müntekim esmasını okumak da haksızlığa uğrayan kişinin, hakkını almasını sağlar. 

Her gün 145 defa okunan Ya Müheymin ismi şerifi de haksızlığa uğrayan kişinin, hakkını almasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu