Din

Yüz Güzelliği İçin Hangi Dua Okunur? Hz. Yusuf’un Güzellik Duası Nedir?

Toplumda sosyalleşirken, günlük yaşantıda ilk intiba birçok kişi için çok önemlidir.  İlk intiba için de dış görünüşün önemi büyüktür. Bu nedenle, kadın ve erkekler daha dikkat çekici ve güzel olmak için çaba sarf eder, bazı değişimler yaparlar.  Dua etmek, Allah’tan (c.c) fiziksel ve yüz güzelliği istemek te bunlardan biri.

Fiziksel güzellik için hangi dua okunur? Yüz güzelliği için hangi dua okunur? Hazreti Yusuf’un güzellik duası nedir. Yüz güzelliği için hangi esmalar okunur? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Her yaştan erkek ve kadınlar fiziksel ve yüz güzelliği için birtakım çabalarda bulunurlar. Temiz kıyafet giymek,  fizik güzelliği için beslenmeye dikkat etmek, spor yapmak, bakımlı olmak bunlardan bazılarıdır.  Bunların yanında dua güzelleşmek için dua ederek Allah’tan fiziksel ve yüz güzelliği niyaz ederler. Güzelleşmek için okunan dualar şunlardır…

Fiziksel Güzellik İçin Okunacak Dua

Bu du güzelleşmek için sıkça okunan dualardan biridir.  Bu duayı okumaya devam eden kişilerin daha temiz ve sağlıklı bir cildi olur. Tabi bunun için tek başına dua etmek doğru değildir. Sağlıklı, bakımlı daha canlı bir cilt için dengeli ve sağlıklı beslenmeli, bol bol su tüketmeli, doktor tavsiyesi ile gerekli takviyeler yapılmalıdır. Tüm bunlarla beraber dua ederek Allah’tan (c.c) istendiğinde Allah’ın izni ile kişinin cildi daha sağlıklı olacak ve daha da güzelleşecektir. 

Güzellik Duası Nasıl Edilir?

Güzellik duası olarak bilinen bu dua; yüz güzelliği, huy güzelliği, fiziksel güzellik gibi niyetler edilerek okunabilir.  Duaya başlamadan niyet edilir ve besmele çekilir. Ardından Fatiha duası ve bazı esmalar okunur. Güzelleşmek için okunan duada esmaların yeri ve sayısı önemlidir. Bu dua  en az 7 gün okunmalıdır.

Hazreti Yusuf’un Güzellik Duası

Bu dua “7 günde tesirli güzellik duası” olarak da bilinir. Bunun nedeni duanın en az yedi gün boyunca okunması gerektiğidir. 

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm  Bismillahirrahmanirrahîm.

“Sübhane Rabbiyel aliyyel alel vehhab..”denir.

1 Fatiha suresi okunur.

Aşağaıdaki esmaların sırası bozulmadan her biri (3) defa okunur.

Ya Musavvir

Ya Musavvir

Ya Musavvir

Ya Latif

Ya Latif

Ya Latif

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya Mucib

Ya vedud

Ya Vedud

Ya Vedud

Ya Hamid

Ya Hamid

Ya Hamid

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Kadir

Ya Muktedir

Ya Muktedir

Ya Muktedir

Ya Batın

Ya Batın

Ya Batın

Ya Nur

Ya Nur

Ya Nur

Ya Reşid

Ya Reşid

Ya Reşid

Ya Azim

Ya Azim

Ya Azim

Ya Rahman

Ya Rahman

Ya Rahman

1 Defa daha Fatiha suresi

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

3- Errahmânir’rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Amin)

Yüz Güzelliği İçin Hangi Esmalar Okunur?

Gerek yüz güzelliği, gerek huy ve fizik güzelliği için bazı esmalar okunur.  Hazreti Yusuf’un güzellik duası olarak bilinen duaının içinde bu esmalar bulunur. 

Güzel bir yüz, huy, fizik, cilt için okunan esmalar şunlardır:

Ya Musavvir

Ya Latif

Ya Mucib

Ya vedud

Ya Hamid

Ya Kadir

Ya Muktedir

Ya Batın

Ya Nur

Ya Reşid

ya Azim

Ya Rahman

Güzellik İçin Hangi Ayet Okunur?

Her derdin dermanı bulunan Kuran-ı Kerim’de güzelleşmek isteyen müslümanlar için de dua vardır. Güzelleşmek için okunması tavsiye edilen ayet Yunus Suresinde geçen şu ayettir;

Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdeh, ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilleh, ulâike ashâbul cenneh, hum fîhâ hâlidûn.

Anlamı:

 İyilik edenleri iyilikle mükâfatlandırırız, daha da fazlasını veririz ve yüzleri kararmaz, zillete düşmez onlar. Onlardır cennet ehli, orada ebedî kalırlar.

Genç ve Güzel Kalmak İçin Dua

Bismillahirrahmanirrahim, Allahümmec alni ve nuru Yusuf’a ala vechi femen reani yuhibbuni mehabbeten.

Anlamı: Allah’ım, yüzümde Hz. Yusuf a.s nuru ışığı olsun. Kim beni görürse sevsin.

Ebu Katete’nin Güzellik Duası

Rivayet olunur ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam, Ebu Katade`nin genç kalması için dua etmiştir. Bunun sonucu Ebu Katete yetmiş yaşında  vefat ettiğinde bile gençlik yıllarında ki görüntüsünde kalmıştır.

Hazreti Muhammed’in (sallallahü aleyhi ve sellem) Ebu Katete için ettiği güzellik duası şu şekildedir;

”Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi” (Allah yüzünün güzelliğini artısın. Allah`ım, saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.)

Ebu Katete güzellik duası olarak bilinen bu dua üç veya beş defa okunur, avuç içine üflenir. Ardından avuç içi yüze sürülür. 

3 Günde Etkili Güzellik Duası

İnsanlar arasında 3 günde etkli güzellik duası,  7 günde tesirli güzellik duası olarak aranan dualar vardır.  Duaların kabulu için zaman ve sayı vermek doğru bir davranış değildir. Duanın kabul olması, dua eden kişinin samimiyeti ve Allah’ın iznine bağlıdır. Duaları her zaman okumak daha kabul görülen bir davranıştır. 

Yüz güzelliği, fizik güzelliği, güzelleşmek için şu dua her zaman okunabilir;

Tesirli Güzellik Duası

Elif lam ra Ya nur Allah’ım Nurunla yüzümü aydınlat. Ha, Mim  Okuduğum ayetlerin tesirlerini ancak sen bilirsin. Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın Benim isteğim ise yüzümü nurlandırmandır. Elif Lâm Mîm. Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs­tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve Elif Lâm Râ beni nûrunla nur eyle benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır. ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım. Ha, Mim. Elif Lâm Râ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu