Din

Nurun Nübüvvet Duası Okunuşu, Anlamı, Fazilet ve Sırları

Nurun nübüvvet; ışığın peygamberi anlamına gelmektedir. Bu dua din alimleri tarafından büyük bir nimet olarak tanımlanır.  Birçok dünya derdi, dünya nimeti, gam, kederden kurtulmak için bu dua okunur. Nurun nübüvvet aynı zamanda bir şifa duasıdır. Bu dua kuranda geçen bazı ayetlerden oluşur.

Nurun nübüvvet nedir, nasıl okunur? Nurun nübüvvet sırları ve faziletleri nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Nurun Nübüvvet Nedir?

Nurun nübüvvet; ışığın peygamberi anlamına gelmektedir. Bu dua islam alimleri tarafından büyük nimet olarak tanımlanır. Birçok dünya derdi, sıkıntısı için bu dua okunur. Nurun nübüvvet duası büyü, cin, şeytan şerrinden korunmak için de okunur.

Nurun nübüvvet duasını okuyanların yorumları; “nurun nübüvvet duası çok faydasını gördük” şeklinde olmaktadır.

Nurun Nübüvvet Abdestsiz Okunur mu?

Nurun Nübüvvet duası Kur’an-ı Kerim de geçen ayetlerden oluşan bir duadır. Bu nedenle abdestli okunması tavsiye edilir. Ayrıca adetli (regl) halinde olan kadınların bu duayı okuma önerilmez.

Nurun Nübüvvet Duası Faziletleri

 • Nurun nübüvvet duasını okuyanların yorumları; “çok faydasını gördük” şeklinde olmaktadır. Bu duanın fazilet ve sırları şu şekildedir:
 • Bu duayı beş vakit namazlardan sonra, beş defa okuyan kişilerin duaları kabul olur.
 • Duayı okumaya devam eden kişiler inşallah peygamberimiz hazreti Muhammet (s.a.v) tarafından görülecektir.
 • Düşmanın şerrinden korunmak için okunur.
 • Nurun nübüvvet Arapça yazıp, üzerinde taşıyan kişiler düşman kötülüğünden korunur.
 • Bu duayı okuyanlar, evde saklayanlar, yanında taşıyanlar şeytan ve cin şerrinden korunur.
 • Kara büyüden korunmak için bu dua okunmalıdır.
 • Doğal afetlerden korunmak için bu dua okunur.
 • Bu dua her türlü canlıya koruyucudur. bitkileri korumak niyetiyle de bu dua okunur.
 • Her gün okuyan kişiler kabir azabından korunur.
 • Hastalıklara şifa için okunur.
 • Sevdiği kişiyle evlenmek isteyenler nurun nübüvvet duasını okuyabilir. 
 • Zalimin şerrinden korunmak için bu dua okunur.
 • Peygamber efendimizi rüyada görmek niyetiyle okunabilir.
 • Savaşlarda düşmana karşı galibiyet kazanmak için okunur.
 • Tüm kötülüklerden korunmak için nurun nübüvvet okunur.
 • Toplumda sevilmek niyetiyle okunur.
 • Vahşi hayvanların şerrinden korunmak için okunur.
 • Manevi güç, altıncı hissin kuvvetli olması, kalp gözü açıklığı için okunur.
 • İlim yolunda ilerlemek isteyenler bu duayı okunur.

Nurun Nübüvvet Duası Nasıl Okunur?

 • Dünya ve hacet istekleri için iki rekat hacet namazı kılınır ve yedi defa bu dua okunur.
 • Kısmet için, sevdiği kişiyle evlenmek için  1 gün oruç tutulur ve 100 defa nübüvvet duası okunur. 
 • Zalim insanın şerrinden, kötülüklerinden korunmak için her gün bu dua okunur.
 • Merak ettiği bir şeyi öğrenmeyi nasip olması için cumartesi gecesi 100 defa okunur.
 • Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v) rüyada görmek için yatmadan önce 100 defa nurun nübüvvet okunur.
 • Yolculuğun huzurlu, afiyetli geçmesi için 100 defa bu dua okunur.
 • Nurun nübüvvet kolay doğum yapmak için suya okunur ve hamile kadına içirilir.
 • İçki, sigara gibi kötü alışkanlıkları bırakmak için nurun nübüvvet okunur.
 • Cin ve şeytanın şerrinden korunmak için cuma gecesi 100 defa okunur.
 • Cuma gecesi 50 defa okuyan kişiyi her türlü kötülükten Allah’ın (c.c) izni ile korunur.
 • Bu dua maddi sıkıntılardan kurtulmak, helal yoldan maddi ferah sağlamak için nurun nübüvvet duası yüz defa okunur.
 • Büyüden, sihirden, kötü ruhlardan, cinlerin şerrinden korunmak için bu dua düzenli okunur, yazılı olarak evde tutulur.
 • Vahşi hayvanların şerrinden korunmak için korunmak için perşembe akşamı bu dua okunur.
 • Bu dua pazartesi doğal afetlerden korunmak niyetiyle okunur.
 • Güzel rüya görmek için cumartesi gecesi 100 defa okunur.
 • Bu dua beş vakit farz namazlarının arkasından beş defa okunur, bu sayede Allah’ın izni ile dua kabul olunur.
 • Bu dua gün batımında okunduğunda Allah’ın izni ile dualar kabul olur.
 • Büyü şerrinden, cin şerrinden korunmak için korunmak için bu dua okunur ve üzerinde taşınır.
 • Bitkilerden, tarımdan daha fazla verim almak için bu dua okunur.
 • Sara hastalığı, bayılma, akıl sağlığında sorun var ise bu dua hindistan cevizi yağı veya susam yağına okunur, okunan yağ hastanın üzerine sürülür. (Not. herhangi bir hastalık için öncelikle doktorlara gidilmeli, bilim yoluyla Allah’tan şifa istenmelidir. Dualar sadece bilimin vesile olduğu şifayı Allah’ın izni ile destekler.)
 • Bu dua güzellik içinde okunur.
 • Vücudun güçlü olması, hastalıklardan korunmak için bu dua okunur.
 • Bayram sabahı okunan nurun nübüvvet duası Allah’ın hacetleri kabul etmesine vesile olur.
 • Cin, şeytan, kötü ruh etkisinde olan kişilere bu dua yüz defa hindistan cezvizi veya susam yağına okunur ve hasta kişinin vücuduna sürülür.
 • Makam, mevkiinin yükselmesi için bu dua düzenli olarak okunur.
 • Göz ağrısı, gözde şişlik, göz rahatsızlıkları için bu dua bir kez okunur.
 • Yara ve ağrı için bu dua okunur.
 • Bu duaya düzenli okunduğunda Allah’ın izni ile rahat, refah bir yaşam Allah’ın izni ile sağlanır.
 • Zihnin zekanın açılması, ilim, irfan yolunda başarılı olmak için; 7 Fatiha, 7 İhlas, 7 Felak, 7 Nas,7 Nurun nübüvvet duası okunur.
 • İşyerinde patronun iyi olması için okunur.
 • Hastalıklardan şifa bulmak, her türlü kötülükten korunmak için günde 33 defa okunur.

Nurun Nübüvvet Ne İçin Okunur?

Nurun nubuvvet okuyanların yorumları; “çok etkili dua, tesirli dua, çok faydasını gördük” şeklinde olan bir duadır. Nurun nübüvvet duası; bol kazanç ve zenginlik, hayırlı eş, sevdiği kişiyle evlenme, cin şerrinden korunmak, büyü şerrinden korunmak, düşman gazabından korunmak, kötü patronun şerrinden korunmak için okunur.

Bu dua aynız amanda hacet ve şifa duasıdır. Bu dua okunarak Allah’tan her türlü maddi, manevi hacet, dilek istenebilir. Hastalıklardan Allah’ın izni ile şifa bulmak için bu dua okunur.

Makam, mevki sahibi olmak, ilim yolunda yükselmek için de nurun nübüvvet duası okunur.

Nurun Nübüvvet Duası Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhûmme zi’s-sultânil-azıym.Ve zi’l-menni’l-kadim. Ve zi’l-vechi’l-kerîm. Ve veliyyi’l-kelimâti’t-tammati ve’d-dâ’veti’l-müstecabâti ‘akili’l-Hasani ve’l-Hüseyni min enfusi’l-hakki ‘aynu’l-kudreti ve’n-nezıriyna ve ’aynu’l-cinni ve’l-insi ve’ş-şeyâtiyni. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn.Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn. Ve mustecâbi kur’âni’l-azıymi. Ve varise Suleymânu Dâvud ve Âleyhimâ’s-selâmu’l „el vedûd“ 7 defa “ (Allah’a kalbindeki niyeti, isteğini söyle) Zü’l-‘arşi’l-mecid.Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve eksir emvâlî ve evladî ve habbibi li’n-nâsi ecmâıyne. Ve tebâ’ade’l-adavete kullu min beni Â’deme âleyhi’s-selâmu men kâne hâyyav ve yahikka’l-kavlu ‘alel kâfirîn. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılu, innel bâtıle kâne zehûkâ Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran). 17 / İsrâ-81- 82 Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, Ve selâmun alel-mürselîn,Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.A’mîn.

Nurun Nübüvvet Duası Arapça Okunuşu

Nurun Nübüvvet Duası Anlamı- Meali

“Allah’ın rahman ve rahim olan adıyla. Allah’ım çok yücesin. Ve çok kudretli, ezelisin. Ve çok cömert, kerimsin. Ve dostlarının kelimelerine, davetlerine icabet edenlerin, Hz Hasan ve Hüseyin nefislerinin hakkı için gözlerin nazarından, insanların cinlerin ve şeytanın nazarından koru. İnkar edenler zikri işittiklerinde, nereyse seni gözleriyle devirecek. Hala kinlerinden O delidir derler. Halbuki O ancak alemlere öğüttür. Kur’an’a icabet edenlere, H Davud’un eşi, Hz Süleyman’a selam olsun. Allah’ım sen iyi kullarını seven, onlara rahmet veren, rızasına erdiren, yüce arşın sahibi, yüce Mecidsin. Ömrümü uzat, bedenimi arındır, evladımı, malımı, sevdiklerimi topla, arttır. Hz Adem zamanından beri düşmanlarını ve diri olanları uyarması, kafirler hakkında sözlü azabı gerçekleştirirsin. Sen şüphesiz her şeye kadirsin. İzzet sahibi Rabbin, onların dediklerinden yücedir, münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin rabbi Allah’adır.”

Nurun Nübüvvet Duası Hangi Ayetlerden Oluşuyor?

Nurun Nübüvvet; ışığın peygamberi anlamındadır. Nurun nübüvvet duasının Cebrail (a.s) tarafından Hazreti Peygambere getirildiği rivayet edilir. 

Nurun nübüvvet duası; Kalem suresi 51-52, Neml suresi 16, Buruç suresi 15, Yasin 70, İsra 81, Saffat suresi 180-181-182. ayetlerinden oluşur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu