Din

Salavat-ı Kübra Ne İçin Okunur? Salavat- Kübra Okunuşu, Faziletleri

Büyük salavatlar arasında yer alan, “gökyüzü salavatı” olarak da bilinen Salavat-ı Kübra nedir? Salavat-ı Kübra ne için okunur, faziletleri nelerdir? Abdestsiz okunur mu? Salavat-ı Kübra duası  adetliyken okunur mu? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Büyük dua kitaplarında geçen, bir defa okunduğunda 100 milyon salavat sevabına denk gelen Salavat-ı Kübra duası, çok kıymetli salavatlar arasında yer alır.

“Gökyüzü salavatı” olarak bilinen bu duanın faziletleri saymakla bitmez.

Salavat-ı Kübra Nedir?

Kuran-ı Kerim’in Ahzap Suresinde şöyle buyurur;

“Allah ve onun melekleri peygambere salat ederler Ey müminler!

Siz de ona salat ve samimiyetle selam veriniz.”

İslam dininde birbirinden kıymetli birçok salavat duaları vardır.  Salavat-ı Kübra bunlardan biridir.

Salavat-ı Kübra duası, Hazreti Muhammed’e (sallallahü aleyhi ve sellem) edilen dua, rahmet ve tebrik, Hazreti Muhammed’e yapılan dua anlamına gelir.

Salavat-ı Kübra duasının Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Cebrail aracılığı ile geldiği rivayet edilir.  Bu nedenle bu salavat “gökyüzü salavatı” olarak da bilinir. 

Bu salavatı okumanın çok faziletleri ve sırları vardır.

Bir defa Salavat-ı Kübra okumanın 100 milyon salavat sevabına denk geldiği din alimleri tarafından söylenmiştir.

Salavat-ı Kübra Okunuşu

Salavat-ı Kübra Duasının  Türkçe Okunuşu

Salavatı Kübra duası Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin.

Elfu elfi salatın ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyiden nebiyyin.

Elfu elfi salatın ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyides sadikin.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel raki’in. 

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyides sacidin

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyides kaidin.

Elfü elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides musallin.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyidez zakirin.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyideş Şahidin.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin.

Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel ahirin.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Resulullah.

Elfü elfi selatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Nebi Allah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya habibAllah.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men Ekremehüllah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men azzemehüllah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya şerrafehüllah.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya men ezherehüllah.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menihterahüllah.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men sevverahüllah.

Elfu elfi Selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men abedellah.

Elfu elfi salatın ve elfü elfi selamin aleyke ya hayra halkıllah.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya hatame Rasulullah.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Sultan el Enbiya.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Burhan el esfiye.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Mustafa.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Mualla.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke ya mücteba.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya müzekki.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya mekkiyyü.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya medeniyyü.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya arabiyyu.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya kuraşiyyu.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya haşimiyyu.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya ebtahıyyu.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya zemzemiyyu.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya tihamiyyu.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya umiyyu.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Seyyid veledi Adem.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke ya Ahmed.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Muhammed.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya Taha.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Yasin.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya Müddessir.

Elfü elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahibel Kevser.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya yevmil Mahşer.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya sahibettac.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya sahibel Mi’rac.

Elfu elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke Ya seyyidel evveline vel ahirin.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsin’in.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessekaleyn.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin Aleyke Ya sahiben na’leyn.

Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidi ya Resulullah ya hatemel Enbiya vel murselin.

Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamın aleyke ya nebiyyallahi yevmeddin.

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve Selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin Amin.

Salâvat-ı Kübrâ’nın Türkçe Anlamı:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Secde Edenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kaideye Oturanların Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Namaz Kılanların Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zikredenlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Şâhitlerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Evvelkilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Sonrakilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Rasûlü! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allah’ın Nebîsi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Habîbi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Allâh’ın Resullerin Sonuncusu! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Enbiyânın Sultânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Esfiyânın Burhânı! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mustafâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mekkî (Mekkeli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Medenî (Medîneli)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Arabî (Arap kavmine mensup)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensup)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)! Bir ilyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Âdemoğullarının Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Ahmed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhammed! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâhâ! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Yâsîn! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevser ırmağının sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mahşer gününün Şefaatçisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Tâc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Mi‘râc sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Kevneyn ve Sakaleyn (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi! Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Ey Efendim!

Ey Allah’ın Rasûlü!

Ey Nebilerin ve Resullerin sonuncusu!

Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!

Bir milyon salât ve bir milyon selâm senin üzerine olsun.

Salavat-ı Kübra Duasının Faziletleri

Okuması çok faziletli olan bu salavatın başlıca sırları şunlardır:

 • Bu salavatı okumaya devam eden kişilerin 4 büyük hak din kitabını okumuş kadar sevap alacağı rivayet edilir.
 • Aile içi huzur, sevgi, barış için bu salavat okunmaya devam edilmelidir.
 • Helal ve bol kazanç için okunur.
 • Salavat-ı Kübra duasını okumaya devam eden kişiyi Allah (cc) bütün kaza ve belalardan korur.
 • Hac ve Umreye gitmek isteyenler bu salavatı okumaya devam etmelidir.
 • Düşmanına karşı zafer elde etmek isteyenler bu salavatı okumalıdır.
 • Devlet kademelerinde rütbe sahibi olmak isteyenler okumalıdır.
 • Herhangi bir sorun, sıkıntı, problem karşısında bu dua okunabilir.
 • Bu salavatı okuyan kişilere beklenmedik yerden bol rızık gelir.
 • Dünya ve ahiret hayatının kolay, ferah olması için bu salavat okunmalıdır.
 • Salavat- Kübra duası büyü ve sihre karşı koruyucudur.
 • Hafızayı kuvvetlendirir.

Salavat-ı Kübra Adetliyken Okunur mu?

Kadınlar özel hallerinde Kuran-ı Kerim ayetlerini okuyamaz. Ancak Salavat-ı Kübra duası ayetlerden oluşan dua değildir. Bu dua Peygamber efendimizi ( sallalhü aleyhi ve sellem) anan, ona övgüler ve salat suan bir duadır. Bu nedenle kadınlar adetliyken bu duayı okuyabilir.

Peki; “Salat-ı Kübra duası abdestsiz okunur mu?”

Bahsettiğimiz gibi bu dua ayetlerden oluşmaz. Bu nedenle abdestsiz okunabilir. Ancak duaların Allah (cc) katında kabul olması için abdestli olmanın büyük önemi vardır. Bu nedenle mümkün olduğunca abdestli olarak Allah’a (cc) yakarmalı ve dua etmeliyiz.

Salavat-ı Kübra Ne İçin Okunur?

Salavat-ı Kübra; her türlü hacet, istek için okunabilir. Dünya ve ahiret sıkıntıları ve dertlerinin giderilmesi için okunabilir. Bu dua güzel bir rızık duasıdır. Bol kazanç, bol rızık için okunmaya devam edilmelidir. Devlet kademelerinde yükselmek, zalim yöneticinin zulmünden kurtulmak niyetiyle okunabilir. Bu duayı hac ve umre yapmak isteyen kişiler bol bol okumalıdır. 

Aile içi geçimsizlik, huzursuzluk ve sıkıntıların giderilmesi niyetiyle okunabilir.

Salavat-ı Kübra Kaç Defa Okunmalıdır?

Salavat-ı Kübra duası, her türlü hacet için Perşembe günü, kuşluk vakti okunması tavsiye edilir.

Aile içi huzur ve muhabbet için 11- 45  kez okunmalı ve okunmaya devam edilmelidir.

Düşmana karşı galip gelmek için 100 defa okunması önerilir.

Eşya, ev almak için 21 defa okunur.

Bu duayı her gün 3-5-7 defa okuyan kişiler büyü ve sihirden korunur.

Ruhsal ve fiziksel güç için 100 defa okunması önerilir.

Salavat-ı Kübra duası her gün yatsı ve sabah namazı sonrası bir defa okunması tavsiye edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu