Din

Tevessül Duası Nedir? Tevessül Duası Nasıl Edilir, Faziletleri Nelerdir?

Tevessül duası, her türlü sıkıntı, dilek ve hacet için okunabilecek dualardan biridir.  Çoğunlukla istek ve hacet için okunan tevessül duası nedir? Tevessül ne demektir? Tevessül duası nasıl edilir? Tevessül duasının faziletleri nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

İnanan insanlar her türlü isteğinin ve hacetinin kabulü için, karşılaştığı zorlukların, sıkıntıların, haksızlıkların ortadan kalkması için Allah-u Tealaya (c.c) sığınır. Allah’a (c.c) sığınmanın en kolay ve etkili yollarının başında dua etmek gelir. Tevessül duası Allah’a sığınmanın, ona niyaz etmenin yollarından biridir. 

Tevessül Nedir?

Tevessül,  Arapça bir kelimedir ve bir vasıta ile amaca ulaşmak anlamındadır. Tevessül, Allah’ın sevdiği kulları, yada salih amelleri vesile kılarak Allah’a dua etmektir.  Allah’a yakın kişileri araya koyarak niyazda bulunmaktır.  

Tevessül Kuran-ı Kerim  ayetleriyle yapılabilir. Örneğin, Allah’tan şifa isteyen bir kişi Yasin Suresini okur ve Allah’tan Yasin suresinin hürmetine şifa dileyebilir.  Tevessül edilirken ayetler aracı kılınır, hacet yine Allah’tan istenir.  Diğer bir tevessül aracı Allah’ın isimleridir. Allah’tan şifa isteyen bir kişi “Allah’ım Şafi isminin hürmetine bana şifa ver” diyerek Allah’a dua edebilir. Allah’ın sevdiği kulları olan peygamberlerin isimleri aracı kullanılarak tevessül edilebilir. Peygamber efendimiz kendini büyüten anneliğini kabire yerleştirirken şu duayı etmiştir:

“Allah’ım! Bu benim anam Fatımadır. İlk peygamberin Adem aleyhisselamdan, son peygamberin Muhammet aleyhisselama kadar  ne kadar peygamberin varsa onların hürmetine senden istiyorum, anamı cennetlik kullarından yap.”

Peygamber efendimiz bu duasıyla tüm peygamberleri aracı koyarak tevessül yapmıştır.

Başka bir tevessül şeklinde, yapılan ibadetleri aracı kılmaktır. Örneğin; Kıldığım öğlen namazı hürmetine benim günahlarımı bağışla.

Tevessül Duası Nedir?

Tevessül duası, Allah’ın Allah’ın sevdiği kulları aracı kılarak edilen duadır.  Örneğin, Allah’tan istek istenirken Hz. Muhammet (s.a.v) aracı kılınır. Buradaki ince nokta, hacet Allah’tan istenir,  Allah’ın sevilen kulu sadece aracı kılınır, onun hürmetine Allah’a niyaz edilir.

Kısa Tevessül Duası Arapça Okunuşu

Tevessül duasının Arapça okunuşu şu şekildedir.

Tevessül Duası Türkçe Okunuşu

Tevessül duasının Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Allahumme innî es’eluke ve eteveccehu ileyke, bi-nebiyyike nebiyy’ir-rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve alih.

Tevessül Duasının Türkçe Anlamı Nedir?

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, Allah’ım! Ben, rahmet peygamberi Muhammed’i huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum.

Ehli Beyt İsimleriyle Tevessül Duası

Allahumme innî es eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike nebiyyir rahmeti muhammedin sallallâhu aleyhi ve âlihi yâ ebel qâsim yâ resulellâh yâ imâmer rahmeti yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecihen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen,Yâ Emir’el Mu’minin,Yâ Eli yebne Ebi Tâlib,Yâ Huccetellâhi elâ xalqihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecihen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Fâtimetezzehrâ,Yâ binte Muhammedin, yâ qurrate aynirresul yâ seyyidetenâ ve mevlâtenâ innâ teveccehnâ vesteşfa’ nâ ve tevesselnâ biki ilellâh ve qeddemnâki beyne yedey hâcâtinâ yâ veciheten indellâh işfa’î lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Muhammedin, Yâ Hasenebne Ali,eyyuhel Muctebâ yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Abdillâh,Yâ Huseyn ebne Aliyy eyyuheşşehid yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen,Yâ Aliyyebne’l Huseyn,Yâ Zeyne’l Abidin yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Ca’fer, Yâ Muhammed ebne Aliyy eyyuhel Bâqir yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Abdillâh,Ya Ca’fer ebne Muhammed eyyuhes’ Sâdiq yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen, Yâ Musebne Ca’fer,eyyuhel Kâzım yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen, Yâ Ali yebne Musâ eyyuher Rızâ yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Ca’fer, Yâ Muhammedebne Aliyy eyyuhet Taqiyyul Cevâd yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen, Yâ Aliyyebne Muhammed eyyuhel hadîyyunnaqiyy yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Muhammed, Yâ Hasenebne Aliyy, eyyuhezzekiyyul Askeriyy yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ vasiyyel Hasen,vel xelefel Huccete eyyuhel qâimul muntazerul Mehdiyy yebne resullillâh,yâ hoccetellâhi alâ xelgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve qeddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

(Bu arada Allah’tan dileğini dile ve şunları söyle..)

Yâ sâadeti ve mevâliyye innî teveccehtu bi kum eimmetî ve uddetî li yevmi faqrî ve hâcetî illellâhi ve tevesseltu bi kum illellâh vesteşfa’tu bi kum ilellâh feşfaû lî indellâh vestenqizûnî minzunubî indellâh fe innekum vesîletî illellâh ve bi hubbikum ve qurbikum ercû necâten minellâhi fe kûnû indellâhi recâî yâ sâadeti yâ evliyâ Allâh sallallâhu aleyhim ecmaîn ve la’enallâhu a’dâ Allâhi zâlimîhim minel evvelîne vel âxirîn.Âmîn ya  Rabbel Âlemîn..

ANLAMI:

Allah’ım! ben, rahmet peygamberi Muhammed Sallallahu aleyhi ve alih’i huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve Sana yöneliyorum.

Ya Eba’l-Kasım, Ey Allah’ın resulü, ey rahmet önderi, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni önümüze aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle.

Ya Eba’l-Hasan, Ey Müminlerin Emiri, Ey Ali b. Ebi Talib, Ey Allah’ın yaratıkları üzerindeki hücceti, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin kabulü için seni öne aldık.

Ey Allah katında şerefli ola, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Fatımet’üz Zehra, ey Muhammed (s.a.a) in kızı, ey peygamberin gözünün nuru, ey seyyidimiz ve serverimiz!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Muhammed, Ey Hasan İbn-i Ali, ey Mücteba, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Abdillah, ey Hüseyin İbn-i Ali, ey şehid ve ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba’l-Hasen, ey Ali İbn-i Hüseyin, ey Zeynel-Abidin, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Cafer, ey Muhammed İbn-i Ali, ey İmam-ı Bakır, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Abdillah, ey Cafer İbn-i Muhammed, ey İmam-ı Sadık, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba’l-Hasen, ey Musa İbn-i Cafer, ey İmam-ı Kazım, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba’l-Hasen, ey Ali İbn-i Musa, ey İmam-ı Rıza ve ey Peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Cafer, ey Muhammed İbn-i Ali, ey İmam Takıyyül-Cevad, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba’l-Hasen, ey Ali İbn-i Muhammed, ye İmam-ı Hadi Naki, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey Eba Muhammed, Ey Hasen İbn-i Ali, ey İmam Zekiyyül-Askeri, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey İmam Hasen’ül-Askeri’nin vasisi ey (peygamber soyundan) hüccet olarak kalan iyi halef, ey kıyam etmesi beklenen Mehdi, ey peygamberin torunu!

Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz ve mevlamız!

Gerçekten biz seni vasıta ederek Allah’a yöneldik, şefaat diledik ve Allah’a yakınlaştık;

ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne aldık;

Ey Allah katında şerefli olan, şefaat eyle bize Allah indinde.

Ey efendilerim ve mevlalarım, ey İmamların, ey yoksulluk ve hacet günlerimde (yardımıma koşacak) vasilerim, ben sizi vasıta ederek Allah’a yöneldim;

ve sizinle Allah’a yakınlaştım, şefaat diledim;

Artık şefaat edin bana Allah indinde ve Allah katında beni yaptığım günahlardan kurtarın; sizsiniz benim Allah katındaki vesilelerim;

ve sizi sevmek, size yakınlaşmakla, Allah’tan kurtuluş ümit ederim.

Öyleyse Allah katında ümit (sermayesi) olsun bana ey efendilerim, ey Allah’ın velileri!

Allah rahmet etsin bütün onlara.

Allah lanet etsin, onlara zulmeden Allah düşmanlarına; evvellerinden sonlarına kadar…

Amin ey Alemlerin Rabbi!

Peygamberimizin Tevessül Duası

Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (sallallahu aleyhi ve sellem) kendini büyüten Ebu Talib’in eşi, Hz. Ali’nin annesi olan  Fatıma bint Eset vefat ettiğinde çok üzülmüştür. Fatıma Bint Eset kabre Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) ve Hz. Ali tarafından yerleştirilmiştir. Peygamber efendimiz Fatıma Bint Eset’in üzerine kendi hırkasını yerleştirmiş ve Allaha şu şekilde dua etmiştir:

“Allah’ım! Bu benim anam Fatımadır. İlk peygamberin Adem aleyhisselamdan, son peygamberin Muhammet aleyhisselama kadar  ne kadar peygamberin varsa onların hürmetine senden istiyorum, anamı cennetlik kullarından yap.”

Diğer başka bir hadis ise şu şekildedir…

 Osman b. Huneyf’ten şöyle rivayet edilir:

 Kör bir adam Peygamberimizin (s.a.a) yanına geldi ve dedi ki: “Bana şifa vermesi için Allah’a dua et.” Peygamberimiz (s.a.a) ona dedi ki: “Eğer istersen, senin için yapacağım duayı sonraya bırakayım; çünkü bu senin için daha iyidir. Ama istersen şimdi dua edeyim.” 

Adam;

“Allah’a dua et!” dedi.

 Peygamberimiz (s.a.a) adama bütün gereklerini yerine getirerek abdest almasını ve iki rekât namaz kıldıktan sonra şu duayı yapmasını söyledi:

 “Allah’ım! Rahmet peygamberi Muhammed vasıtasıyla senden istiyorum ve sana yöneliyorum. Ey Muhammed! Şu ihtiyacımı gidersin diye senin vasıtanla Rabbime yöneldim. Allah’ım! Onu benim için şefaatçi kıl.”[1]

Tevessül Duasının Faziletleri ve Sırları

Allah’ın sevdiği kulları, yapılan salih amelleri yada Kuran-ı Kerim’den ayetleri aracı kılarak edilen tevessül duası, her türlü hayırlı istek için okunur. Bu dua her türlü sıkıntı, bela , dertten kurtulmak için Allah’a yakarırken okunabilir. Ahiret sıkıntısından kurtulmak, cehennem ateşinden korunmak için bu dua okunabilir. Hastalıklardan şifa bulmak,  ev içi huzursuzluktan kurtulmak için bu dua aracıyla Allah’a niyaz edilebilir. Maddi sıkıntılardan kurtulmak, borçları ödeyebilme gücü bulmak için tevessül duası okunabilir.

Tevessül Duası Kuranda Kaçıncı Sayfada?

Tevessül duası,  Kuran-ı Kerim’de olan bir dua veya sure değildir. Ancak Kur’an-ı Kerim ayetleri okunarak ve Kur’anı Kerim  ayetleri hatırına Allah’a dua edilebilir. 

Kur’ân-ı Kerim’de, müminlere hitaben yer alan, “Ey İman edenler! Allah’tan korkun. O’na ulaşmaya yol (vesile) arayın ve yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.”

Ayeti tevessül ederek dua etmenin önemini vurgulamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu