Din

İsmi Rahman Duası Türkçe-Arapça Okunuşu, Anlamı ve Faziletleri

Zor durumlardan kurtulmak, sıkıntıları def etmek için okunması tavsiye edilen muhteşem bir dua; İsmi rahman duası

İsmi Rahman Duası Nedir? İsmi Rahman Duası Türkçe ve Arapça Nasıl Okunur? İsmi Rahman Duası faziletleri nelerdir, Kuran’da kaçıncı sayfada? Ya Müciru Ne Demek? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

İsmi Rahman Duası Nedir?

İsmi Rahman duası, her türlü sıkıntılı anlarda, hayır olan her türlü hacet için okunabilecek çok kıymetli, mucizevi, bir duadır. İsmi Rahman duasının cennet kapısında yazıldığı rivayet edilir. Bu dua, peygamber efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) Cebrail aleyhisselam tarafından getirildiği belirtilmiştir.  Bu duayı okumaya devam eden kişilerin günahları affolur, cehennem azabından korunur.

Bir gün peygamber efendimiz Hz. Muhammed ( sallahü aleyhi ve sellem) mescitte otururken Cebrail (a.s.) geldi. Efendimize şöyle dedi: 

“Cenabı Hak selam gönderdi. Bir hediye verdi. Bu hediye senden önce gelip geçen hiçbir Peygambere verilmemiştir.”

Efendimiz de Cebrail (a.s.)’a şöyle dedi:

“Kardeşim Cebrail! Bu duayı okumanın sevabı ne kadardır?”

“Ya Muhammed! Eğer bütün denizler mürekkep, melekler ve insanlar katip, ağaçlar kalem olsaydı, bu duanın sevabını yazamazlardı.

Ya Muhammed! Arş-ı Azam’ı taşıyan melekler bu duanın gücü ile taşırlar. Ben de bu duanın kuvveti ile semaya çıkar, yere inerim. Azrail (a.s.) bu duanın gücü ile canları alır.

İsmi Rahman Duasının Arapça Okunuşu

ismi-azam-duası 2
ismi-azam-duası 3
ismi-azam-duası 4

İsmi Rahman Duasının Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim

Subhaneke Ya Allah.Tealeyte Ya Rahmanü. Ecirna minen nari. Bi Affike Ya Muciu.

Subhaneke Ya Rahimu Tealeyte. Ya Kerimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke Ya Muciru.

Subhaneke ya Evvelü. Taaleyte ya Ahiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Latifu. Tealeyte ya Habiru. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciu.

Subhaneke ya Kaviyyu, Tealeyte ya Eminü. Ecirna Minen Nari Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muhyi. Tealeyte ya Mumitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Sübhane ya Kabiru. Tealeyte ya Rakıybu. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hamidu Tealeyte ya Mucidu. Ecirna Minen Nari.Bi Afvıke ya Muciru

Subhaneke ya Bakıy. Tealeyte ya Hakku. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Mubinu. Tealeyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciu

Subhaneke ya Habiru. Tealeyte Kebiru. Ecirna Ninen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Gafuru. Te Aleyte ya Şekuru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Müteali. Tealeyte Ya Fealü Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Vahidü. Tealeyte ya Macidü. Ecirna Minen Nari. Biafvike ya Muciru.

Subhaneke ya Vehhabü. Tealeyte ya Rezzaku, Ecirma Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru

Subhaneke. ya Kaimu. Tealeyte ya Kayyumu, Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Mu’tıy. Tealeyte ya Semi’u. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Besıyru. Tealeyte ya Nesıyru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Aliymu Tealeyte ya Halıymu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Azıymu Tealeyte ya Hakıymu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tahiru. Tealeyte ya Mutahhiru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Cemilu. Tealeyte ya Celilu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Meliku. Tealeyte ya Kuddusü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muıynu. Tealeyte ya Mubinu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Azızü. Tealeyte ya Hafızu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Mütekebbiru. Tealeyte ya Musavviru. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Muktedıru. Tealeyte ya Mukaddimu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kabidu.Tealeyte ya Basitu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Sultanü. Tealeyte ya Devvanü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Hannanü. Tealeyte ya Mennanü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Refi’u tealeyte ya Şefi’u. Ecirna Minen Nari Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Veliyyü. Te Aleyte ya Kaviyyü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muizzu Tealeyte ya Muzillu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ehadü. Tealeyte ya Samedü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru .

Subhaneke ya Kahharü Tealeyte ya Gaffaru Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ferdü Tealeyte ya Vitrü Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Muhsıy. Tealeyte ya Mübdiü. Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Alimu Tealeyte ya Selamu Ecirne Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Hayyü. Tealeyte ya Kayyumu. Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Kadiru Tealeyte ya Habiru Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Mucidu.

Subhaneke ya Hafıyzu. Tealeyte ya Muhıytu Ecirna Minen Nari. Bi Afvıke ya Muciru.

Subhaneke ya Tevvabu Tealeyte ya Vehhabu Ecirna Minen Nari. Bi Afvike ya Muciru.

Subhaneke ya Ahiyyen Şerahiyya te Aleyte la İlahe İlla Ente illa Billahil Aliyyil Azıym.

Subhaneke Yazel Celali Vel İkram. Ve Sallahu Ala Seyyidina Muhammedin ve Alihit Tayyibi net Tahirin..

 İsmi Rahman Duasının Anlamı:

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’dır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed Onun Resulü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Rahman duası bittikten sonra şu şekilde dua edilir:

Allahumme ecib dağveti vegdi haceti bi rahmetike ya erhame’r-rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmeıne amin ya rabbe’l-alemin el’fatiha.

İsmi Rahman Duasının Faziletleri ve Sırları

 • İsmi Rahman duası, cennet kapısında yazılı olduğu rivayet edilmiştir.
 • Bu duayı okumaya devam eden kişinin günahları af olur. Rivayete göre, Cebrail aleyhisselam şöyle buyurmuştur:

“ Ya Muhammed! Eğer bütün denizler mürekkep, melekler ve insanlar katip, ağaçlar kalem olsa bu duanın sevabını yazamazdı.”

Cebrail aleyhisselam şöyle devam etti:

“Bu duayı okuyana Allah-u Teala o kadar sevap verecek ki, o sevap sayesinde cehennem azabından emin olacak, şefaatten mahrum olmayacaktır.”

 • İsmi Rahman duası okumaya devam eden kişi, kıyamet günü Hz. Muhammedin (sallallahü aleyhi ve sellem) şefaatini kazanır.
 • Allah rızası için bu duayı okumaya devam eden kişi dünyanın ve ahiretin zor durumlarından kurtulur.
 • Arşı Azamı taşıyan melekler İsmi Rahman duasının gücü sayesinde taşırlar.
 • Azrail aleyhisselam bu duanın gücü sayesine can alır.
 • Bu duayı okumaya devam eden kişiler ani ölümden korunur.
 • Bu duayı okuyan kişiler her türlü bela, kaza ve afetlerden korunur.
 • Bu duayı okuyan kişilerin kıyamet günü yüzü nurlanır.
 • Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Muhammet (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın selamı üzerlerine olsun sevapları gibi Allah tarafından sevap verilir.
 • Bu duayı okuyan kişiye bir hac ve umre sevabı verilir.
 • Bu duayı okuyan kişilere melekler “ Ey Rabbimiz  Bu kulunu bağışla!” diyerek dua eder.
 • Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) savaş öncesi bu duayı okurdu.
 • Hz. Ali şöyle buyurmuştur:

“Bu duayı okuyan gonca gül gibi olur.”

 • Bu duayı okuyup abdestli yatan kişi Hz. Muhammed’i rüyasında görür.
 • Hasta kişiye okunduğu takdirde, hasta şifa bulur.
 • Herhangi bi günah için tövbenin kabulü için bu dua okunur.
 • Çalınan bir malın bulunması, geri gelmesi için bu dua okunur.
 • Düşmanların şerrinden, zulmünden korunmak için bu dua okunur.

İsmi Rahman Duası Kaç Defa Okunur?

 • İsmi Rahman duasını 111 defa okuyan kişinin her türlü hacet ve isteği  kabul olunur.
 • Bu duayı 15 defa okuyan kişi, borçlarından kurtulur, maddi sıkıntıları def eder.
 • Düşmanın zulmünden, kötülüğünden korunmak için her gün okunması önerilir. Düşmanın kötülüğünden korunmak için, önce 2 rekat hacet namazı kılınır, ardından bu dua okunur. 
 •  Çalınan bir malın geri gelmesi için, dört rekat namaz kılınır. Bu namazda Fatiha ardından 10 defa İhlas duası okunur. Namaz bittikten sonra İsmi Rahman duası okunur.
 • Ebu’d- Derya (r.a) şöyle buyurdu:

“Resulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayı bana önerdi. Her gece okur, onu rüyamda görürdüm.” demiştir.

Hz. Ömer (r.a)

“Resulü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)’in vefatı ardından bu duayı okurdum. Hak Teala bana zafer bahşederdi.”

Ya Müciru Ne Demek?

İsmi Rahman duasında sık sık geçen esmalardan biri Ya Müciru ismidir.

Ya Müciru: Affın hürmetine  azaptan koruyan ey Mücir! anlamdadır.

İsmi Rahman Duası Kuranda Kaçıncı Sayfada?

İsmi rahman duası, Allah-u Teala’nın isimleri ile edilen bir duadır. İsmi Rahman duası kuranda geçmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu