Din

Bereket Peygamberi Hz. Danyal ‘ın Kabri Tarsus’ta

Türkiye Kabri olan Tek Peygamber Danyal Peygamber

Danyal Peygamber

Hz. Danyal , M.Ö 605-562 seneleri arasında, 2. Babil Kralı Nebukadnesar devrinde yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Yahudileri Babil zülmünden ilmi ve mucizeleriyle kurtarmış bir peygamberdir. Peki Danyal peygamberin mezarı nerede? Danyal Peygamberin mezarı nasıl bulundu? Bu soruların cevabı ve daha fazlası yazımızda…

Danyal Peygamber kimdir?

Danyal Peygamber kendine özel kitap indirilmeyip kendinden önce inen Tevrat’a bağlı olan Nebi’lerdendir. Babası,  Kudüslü olup adı Hezkil veya Hezkal’dır, oda peygamberdir. 

M.Ö 606 senesinde Babil Kralı Mescid-i Aksa’yı ele geçirir ve kutsal eşyalara zarar verir. Ayrıca Allah’a inanan yaşlıları öldürdü, genç kadın ve erkekleri de esir aldı. Hz. Dalyan da bu esirler arasındaydı. Kral Kudüs esirlerinden Allah’a inananları zindana attırıyordu. Putperestliğe inananları hapisten çıkarıyor, Allah’a inananları ise öldürüyordu.

Hz. Dalyan tüm eziyetlere rağmen Allah inancından vaz geçmiyor, etrafındaki insanları da inançlı olmaları konusunda telkinde bulunuyordu.

Bu sırada hükümdar korkunç kabuslar görmeye başladı, rüyalarını kimse tabir edemeyince Hz. Dalyan rüyayı tabir etti. Kral bunun üzerine Hz. Dalyana mevki verdi bir müddet zülm etmeyi bıraktı. Ancak bu durum uzun sürmedi, insanları puta tapması için yine zorlamaya başladı. Hz. Dalyan buna karşı çıkınca bu sefer Hz. Dalyan’ı ateşe attırdı, ama Allahu Teala Hz. Dalyan’ı kurtardı.

Bu mucizeden sonra kral, Hz. Dalyan’a tekrar saygı gösterdi herkesin ona saygı göstermesini emretti.

Hz. Dalyan halkın sevgisini kazandı, insanlar sıkıntılardan, kuraklıktan kurtulmak için Hz. Dalyan’ın duasını almaya başladı. Hz. Dalyanın ünü Tarsusa kadar yayıldı. Ağır bir kıtlık yaşayan Tarsus çare olarak Hz. Dalyan’ı ülkelerine davet etti.

Tarsus Kralı, Babil Kralından Hz. Dalyan’ı ülkelerine göndermelerini istedi, bunun sonucu Hz. Dalyan Tarsusa gelmiş oldu.

Başka bir rivayete göre;

Tarihte bereket peygamberi olarakta bilinen Danyal Peygamber, M.Ö. 605-562 seneleri arasında yaşamıştır. Danyal Peygamberin yaşadığı zaman diliminde Babil Kralı Nebukadnesar hüküm sürmekteydi. Danyal Peygamber Yahudileri babil tutsaklığından kurtarmış bir peygamberdir.

İsrailoğulları peygamberlerinden olan Danyal Peygamber Hz. Davut’un neslinden gelmektedir. Hz. Danyal Musevi, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te peygamber olarak kabul edilmektedir. Ancak Hz. Danyal’ın ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmez, islami kaynaklarda peygamber olduğu bildirilen nebilerdendir.  Hz. Ali (Radiyallahu anh) , Danyal Peygamber için”Resul olmayan bir Nebi” ifadesini kullandığı bu kaynaklarda mevcuttur.

Hz. Danyal’ın cocukluğuna dair anlatılanlara göre,Babil Kralının Müneccimleri, Beni israil içinde belli bir günde dünyaya gelecek olan bir erkek çocuğunun büyüyünce kendisini tahtan indireceğini söyler. Bu bilgi üzerine Babil Kralı o gün doğacak tüm erkek çocuklarının katledilmesini söyler. Hz. Danyal’ın anne ve babası, onu korumak için bir mağaraya bırakır.

Hz. Danyal mağarada bir erkek ve bir dişi aslan tarafından büyütülür, delikanlı olana kadar mağarada kalan Hz. Danyal, daha sonra kavminin arasına geri döner.

Bu sırada Babil Kralı Beni İsrailoğullarının yurdu olan Beytülmakdis’i ele geçirir ve İsrailoğullarının çocuklarını esir eder. Babil Kralının esir ettiği çocuklar arasında Hz. Danyal da vardır. Babil kralı esir çocukları Babil halkına dağıtır, fakat Babil halkı bundan memnun olmaz ve çocukların geri alınmasını ister. 

Bunun üzerine Babil Kralı çocukların öldürülmesini emreder. Ancak hz. Danyal ve birkaç çocuk öldürülmez zindana atılır.

Danyal Peygamber zindanda tutulurken, Babil Kralı  korkunç bir rüya görür ve müneccinlerine bu rüyayı yorumlatmak ister, fakat kralın müneccimleri rüyayı tam yorumlayamaz. Hz Danyal bu rüyayı duyar ve  yorumlamak ister. Hz. Danyalın rüya yorumundan sonra kral tarafından saraya müneccimbaşı olarak atanır.

Bir rivayete göre Hz Danyal, Babil Kralı Nabukadenezzar’ın ölümünden sonra yerine geçen kralın müneccimbaşı olduğu, ancak krala secde etmediği için aslanlara atılmıştır. Ancak aslanlar Hz. Danyal’a zarar vermemiştir. Hz. Danyal suş şehrine geçerek orada vefat etmiştir.

Başka bir rivayette ise Hz. Danyal hükümdara secde etmediği için aslanlara atılmış ancak aslanlar Hz. Danyala zarar vermemiştir. Bu sırada Tarsus da büyük bir kıtlık çıktığı ve Hz. Danyal’ın Tarsus’a davet edildiği ve kıtlığın son bulduğu anlatılmaktadır. Tarsus halkı Hz. Danyal’ı Babile geri göndermemiştir.

Danyal Peygamberin Kabri Nerededir?

Danyal Peygambere ait olduğu düşünülen birkaç kabir vardır, ancak Tarsus’daki Makam Camii haziresindeki türbenin Danyal Peygambere ait olduğu düşünülmektedir.

Anlatılanlara göre, 2004 yılında Tarsus Belediye Başkanı Makam Camii avlusuna abdeshane ve tuvalet yaptırmak ister ve bu fikri Tarsus Müftüsü ile paylaşır. Ancak Tarsus Müftüsü bu fikre sıcak bakmaz. Müftü “camii avlusunda Danyal Peygamberin mezarı olabileceği rivayet edilir, bu yüzden avluya tuvalet yapmak doğru değildir” der. 

Ancak Belediye Başkanı Makam Camisinin ihtiyacı olduğu için fikrinden şaşmaz ve tuvalet inşaatına başlanır.

Nihayet inşaat biter ve tuvalet açılışı yapılır. Açılış yapıldıktan bir gün sonra, Belediye Başkanı, Müftünün yanına gider ve tuvaleti kapatmaları gerektiğini söyler, Müftü sebebini sorduğunda, “bütün gece rüyasında Danyal Peygamberi gördüğünü ve ona sitem ettiğini” söyler. Bu olay üzerine gerekli makamlardan izin alınır ve  kazı çalışmalarına başlanır.

Kazı çalışmalarında önce tarihi su kemerleri ortaya çıkartılır, kazı çalışmaları daha da derine inmeye devam eder ve 7-8 metre aşağıda bir kubbeye rastlanır.

Kubbenin içine girildiğinde  Hz. Ömer (Radiyallahu anh) zamanına ait birkaç tane  sikke bulunur ve bir lahite ulaşılır. Yetkililer lahitten numune almak ister  ve iki işçi bu görev için kazı alanına indirilir. İşçiler lahitten parça almak için hamlede bulundukları anda bayılırlar, bayılan işçiler kazı alanından çıkarılır ve kendine getirilir. Bu olay bir kaç kez tekrar eder ancak lahitten parça alamazlar. En sonunda yetkililer lahite dokunmanın doğru olmadığına karar kılar.

Danyal peygamberin naaşı bulunan kubbenin 10 metre kadar aşağısındadır.

Danyal Peygamber Tarsusa Nasıl Gelmiştir?

Danyal Peygamber bereket peygamberi olarakta bilinir. Yaşadığı zamanda Tarsus da büyük bir kıtlık yaşanmıştır. Danyal Peygamberin ününü duyan Tarsus Kralı, Hz Danyal’ı Tarsusa davet etmiştir. Hz Danyal Tarsusa geldikten sonra burada kalır ve yaşamı burada son bulur.

Mezarın Hz Danyal’a Ait Olduğu Nasıl Anlaşılmıştır?

Hz. Danyal’ın yüzüğü

Hz. Ömer (Radiyallahu anh) zamanında İslam orduları Tarsus’u feth etmiştir. Bu fetih esnasın da ordunun başında Yemenli  Ebu Musa El Eşari (Radiyallahu anh) vardır. Hz. Danyal’ın mezarını bulan El Eşari (Radiyallahu anh) ne yapacağını bilemez. Mezarı bulunan Hz. Danyal’ın parmağında “iki aslan ortasında bir adam olan” bir yüzük vardır. El Eşari bu yüzüğü alır ve Hz. Ömere (r.a.) gönderir ve ne yapması gerektiğini sorar. Hz. Ömer (Radiyallahu anh) bu olayı ashaba anlatır. Hz. Ali (Radiyallahu anh) Yüzüğün sahibini bildiğini söyler.

SÜMELA MANASTIRI VE VAN AKDAMAR KİLİSESİNDE HZ. DANYAL’IN TEMSİLİ RESİMLERİ VARDIR

Hz. Ali (Radiyallahu anh) yüzük sahibinin Dalyan Peygamber olduğunu söyler. Hz. Ali (Radiyallahu anh) “o kendisine kitap gelmemiş bir Nebidir” der. 

Bunun üzerine Hz. Ömer (Radiyallahu anh) Dalyan peygamberin mezarının Yahudiler tarafından çalınması endişesiyle korunması gerektiğini söyler. Mezar daha derin bir yere defnedilir ve üzerinden Berdan Nehrinin bir parçası geçirilir. Bu şekilde Danyal Peygamberin mezarı korunmuş olur..

Danyal Peygamberin Yüzüğünün Sırrı

İslam orduları tarafından bulunan mezarda  büyük bir lahit içerisinde, altın ipekle işlenmiş kumaşa sarılı, çok uzun boylu  elleri kavuşmuş halde duran,hiç bozulmamış bir bir ölü bulunur. Parmağında ise; bir erkek, bir dişi aslanın ortasında duran bir adam figürü yüzük bulunmuştur. Bu yüzük sayesinde naaşın Dalyan peygambere ait olduğu anlaşılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu