Din

Münafikun Suresi, Türkçe-Arapça Okunuşu, Faziletleri ve Sırrı

Kuran-ı Kerim sıralamasına göre altmış üçüncü sure olan Münafikun suresi,  Hac Suresinden sonra gelir. Medine’de nazil olan sureler arasında yer alır. Münafikun nedir? Münafikun suresi Türkçe ve Arapça nasıl okunur? Meali nedir? Münafikun suresinin faziletleri ve sırları nelerdir? Münafikun suresi ne için okunur? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

11 ayetten oluşan bu sure, Kuran-ı Kerim’de altmış üçüncü sırada yer alır. Münafikun suresi iniş sırasına göre  yüz dördüncü suredir.

Münafikun Nedir?

Din kuralları ve emirlerine inanmadığı halde inanıyormuş gibi yapan ve davranan kişilere münafık’ denir.  Münafikun Suresinde münafık kişilerin genel özelliklerinden bahseder. Bu nedenle sure Münafikun ismini almıştır.

 Münafikun Suresi, içki, kumar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların bırakılması niyetiyle okunabilen bir duadır. Bu surenin insan yaşamında birçok sırrı vardır. 

Münafikun Suresi Hangisi?

Münafikun suresi, Kuran-ı Kerim sırasına göre altmış üçüncü suredir. Hac suresinden sonra, Mücadele Suresinden önce gelir. Sure 11 ayetten oluşur. Medine döneminde bazil olan sureler arasında yer alır. Sure, iniş sırasına göre yüz dördüncü suredir.

Münafikun Suresinin Türkçe Okunuşu

1. İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke leresulullahi vallahu ya’lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu innelmunafikıyne lekazibune.

2. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu ‘ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya’melune.

3. Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi’a ‘ala kulubihim fehum la yefkahune.

4. Ve iza reeytehum tu’cibuke ecsamuhum ve in yekulu tesma’ likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune kulle sayhatin ‘aleyhim humul’aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna yu’fekune.

5. Ve iza kıyle lehum te’alev yestağfir lekum resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum mustekbirune.

6. Sevun ‘aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la yehdiylkavmelfasikıyne.

7. Humulleziyne yekulune la tunfiku ‘ala men ‘ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati vel’ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.

8. Yekulune lein reca’na ilelmediyneti leyuhricennel’e’azzu minhel’ezelle ve lillahil’ızzetu ve liresulihi ve lilmu’miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya’lemune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum ‘an zikrillahi ve men yef’al zalike feulaike humulhasirune.

10. Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en ye’tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.

11. Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha vallahu habiyrun bima ta’melune.

Münafikun Suresi Arapça Okunuşu

Münafikun Suresi Oku - Münâfikûn Suresi Anlamı, Tefsiri, Türkçe ve Arapça Okunuşu (Diyanet Meali)

Münafikun Suresi Meali (Diyanet)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

(Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. ﴾1﴿ Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah’ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür! ﴾2﴿ Bu, onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. ﴾3﴿ Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar! ﴾4﴿O münafıklara, “Gelin, Allah’ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin” denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. ﴾5﴿ Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. ﴾6﴿ Onlar, “Allah Resûlü’nün yanında bulunanlara (muhacirlere) bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar (bunu) anlamazlar. ﴾7﴿ Onlar, “Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir. Fakat münafıklar (bunu) bilmezler. ﴾8﴿ Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. ﴾9﴿ Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. ﴾10﴿ Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. ﴾11

Münafikun Suresi Ne İçin Okunur?

 • Münafikun Suresi her türlü nifaktan kurtulmak için okunur.
 • Bu sure aynı zamanda bir şifa duasıdır. Özellikle göz ağrısı için Münafikun Suresi okunması tavsiye edilir.
 • Her türlü sancılı ve ağrılı hastalık için okunur.
 • Haset kimselerin kötülüğünden kurtulmak için okunur.
 • Her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmak için okunur.
 • Sevgi ve muhabbet için okunur.

Münafikun Suresi Faziletleri ve Sırları

 • İçki, kumar, zina, uyuşturucu gibi her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmayı sağlar.
 • Bu sureyi okumaya devam eden kişi haset insanların şerrinden korunur.
 • Her türlü nifaktan korur.
 • Eş, evlat, anne, baba, arkadaş gibi kişiler arasında sevgi ve muhabbeti artırır.
 • Göz ağrısı ve sancılı hastalıklarda şifa niyetine okunur.
 •  Bu sure nifaktan kurtulmak için okunur. Bununla ilgili şu hadisi şerif vardır:

“Kim Münâfikûn sûresini okursa, nifâktan kurtulur.” (Hadîs-i şerîf-Tefsîr-i Beydâvî)

Münafikun Suresi Nasıl Okunur?

Kuran-ı Kerim’de her türlü sıkıntı, dert, hastalık için muhteşem devalar vardır. İçinde güzel sırlar barındıran surelerden biri de Münafikun Suresidir. Münafikun Süresi her gün okunması tavsiye edilen bir duadır. 

Özellikle nifaktan, haset kilerin kötülüğünden ve kötü alışkanlıklardan kurtulmak için Münafikun Suresi okunması tavsiye edilir.

Haset kişilerin kötülüğünden ve nifaktan korunmak için 100 defa Münafikun Suresi okunması Allah’ın izni ile koruyucu olacaktır

Münafikun Suresi Neden Bahseder?

Münafikun Suresi, Münafık kişilerin özelliklerinden bahseder.  Münafık kişilerin insanları nasıl kandırdığından bahseder.  Ayrıca münafıkların Allah tarafından bağışlanmayacağını belirtir. 

Bu sure insanlara Allah yolundan ayrılmaması gerektiği konusunda nasihatler verir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu