Din

Cuma Suresi Oku, Cuma Suresi Anlamı, Fazileti, Tefsiri

Cuma Suresi, Medine döneminde inen surelerdendir. İsmini “elCumu’a” kelimesinden alır. Cuma Suresinde cuma namazıyla alakalı konulardan bahsedilmiştir. Sure, Allah-u Teala’yı noksan sıfatlardan tenzih ederek, kemal sıfatlarını anlatarak başlamıştır. Cuma Suresi nasıl okunur? Cuma Suresinin anlamı nedir, fazileti nelerdir?  Cuma suresi kaç defa okunmalıdır, hangi cüzdedir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Cuma Suresinin İçeriği

Cuma Suresi Allahu Teala’yı noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlardan vasfetme ile başlar. Sure, peygamberimiz Muhammet Mustafa’nın (s.a.v) son resul olduğunu, Allahu Teala’nın, insanları şirk ve sapıklık gibi günahlardan kurtardığını bahsetmektedir. Ayrıca, Yahudilerin Allahu Teala’nın kanunlarına sırt dönmeleri sonucu düştüğü durumu anlatır.  

Cuma namazıyla ilgili konuları da anlatmaktadır. Müslümanların Cuma günleri ezan okunduğunda işlerini ve alışverişi bırakarak namaza gitmeleri öğüt edilmektedir. 11 ayetten oluşur.

Cuma Suresini Her Gece Okumak Sünnettir

Peygamber efendimiz Muhammet Mustafa ( Sallahu Aleyhi ve Sellem) Cuma suresini 4 sure ile beraber her gece okurdu.

Irbaz ibni Sariye ( Radıyallahü Anh) şöyle buyurmuştur:

“ Resuluulah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yatmadan önce Müsebbihat okurdu ve:

‘ Bunlar içerisinde bir ayet vardır ki şüphesiz o bin ayetten daha faziletlidir.’ buyurdu.”

Müsebbihat olarak bahsedilen sureler, öncesinde tesbihat olan Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün sureleridir.

Cuma Suresinin Fazileti

  • Cuma Suresini her gece okuyan kişi Allahın izniyle şeytanın vesveselerinden korunur ve kurtulur.
  • Cuma suresini okumaya devam eden kişinin rızık kapıları açılır, kazancı bereketlenir. 

“İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki onu dilediği kimseye verir. Zaten Allah pek büyük fazl sahibidir.” ayet-i kerimesi, bir cuma günü inci kabuğuna yazılır. Bu inci kabuğu herhangi bir ürünün, malın veya işyerinin içine konulur. Allahın izni ile kişinin rızık kapıları açılır, kazancı artar.

  • Kısmeti kapalı olanlar, evlenmek isteyenler, Cuma Suresini 3,5,7 defa okumaya devam etmelidir. Bu sayede Allahın izni ile kısmeti açılır, evlenerek yuva sahibi olur.
  • Küskün olan kişileri, eşleri barıştırmak için 3 veya 7 defa okunması tavsiye edilir. Böylelikle Allahü Teala’nın( C.C) izniyle dargın olan kişiler veya eşler barışır, aralarındaki muhabbet, sevgi artar.
  • Bu sureyi devamlı okuyan kişilere Cuma namazına gelen veya gelmeyen müslüman sayısınca sevap yazılır.
  • Cuma Suresinin 4. ayeti bir yere asılırsa, orası rızıklanır, bereketlenir.
  • Cuma Suresini okumaya devam eden kişi her türlü felaketten Allahın (C.C) izni ile korunur.

Cuma Suresiyle İlgili Hadis-i Şerifler

İbni Abbas ( Radıyallahu Anhüma) şöyle buyurmuştur:

“ Şüphesiz Peygamberimiz Muhammet Mustafa (s.a.v) cuma günü sabah namazında ‘ Elif, Lam, Mim, Tenzilü’ ile başlayan secde ve ‘Hel eta ale’l-insani hinun mine’d-dehri’ kelamıyla başlayan İnsan-ı Sure-i Celilesinin okurdu.

Yine şüphesiz efendimiz ( Sallahü Aleyhi ve Sellem) cuma namazında Cuma ve Münafikun surelerini okurdu”

İbni Mes’ud  şöyle buyurmuştur:

“Efendimiz, (Sallahu Aleyhi ve Sellem) cuma namazında Cuma ve ‘Sebbihisme Rabbikel ala diye başlayan A’la Suresi’ni okurdu.”

Cuma Suresi Hangi Cüzde?

Bu sure Medine döneminde inmiştir. 11 ayetten oluşan Cuma Suresi, ismini 9. ayette geçen “elCumu’a” kelimesinden almıştır.  Sure 28. cüzde bulunmaktadır. Cuma Suresi 552. sayfa ile 553. sayfa arasında yer alır.

Cuma Süresi Meali

Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “elCumu’a”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cumanamazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah’ı tespih eder. ﴾1﴿ O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. ﴾2﴿ (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. ﴾3﴿ İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. ﴾4﴿ Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. ﴾5﴿ De ki: “Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!” ﴾6﴿ Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. ﴾7﴿ De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” ﴾8﴿

Cuma Süresi Okunuşu

1. Yüsebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.https://a2027e54fb42246c74ac523a1f1cc1d4.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu