Din

Mutaffifin Suresi Oku- Mutaffifin Suresi Türkçesi, Anlamı, Meali, Arapça Okunuşu

Mutaffifin Suresinin Faziletleri

Mutaffifin suresi, Mekke döneminde vahy olan surelerdenidir.  İsmini “el Mutaffifin” sözcüğünden almıştır. 

Mutaffifin ne demek? Mutaffifin suresinin okunuşu. Mutaffifin suresinin anlamı, meali.

Mutaffifin suresinin arapça okunuşu. Mutaffifin suresinin faziletleri, tüm merak edilenler sizler için derledik.

Mutaffifin Ne Demek?

Mutaffifin suresi, Mekke döneminde inen surelerdendir. Sure ismini ilk ayetinde geçen “mutaffifin” sözcüğünden alır.  Sure otuz altı ayetten oluşur. 

Mutaffifin sözcüğünün kelime anlamı; Ölçü ve tartıda hile yapmak anlamına gelen tatfif kökünden türeyen mutaffif “hile yapan” demektir. Bu nedenle bu sure Tatfif olarak da bilinir.

Rivayetlere göre surenin ilk 4 ayeti Peygamber efendimizin (s.a.v) Medine’ye gidişinden hemen sonra, diğer ayetlerin ise Mekke’de nazil olmuştur. 

Ancak, Mekkelilerin ticaretle uğraşması, Mekke’de nazil olmuş diğer bazı ayetlerin de ölçü ve tartıya hile karıştırmanın kötülüğünden ve yanlışından bahsetmesi, yine Medine halkının ağırlıklı olarak tarımla uğraşması surenin içeriği ve üslubu, son ayetlerinde geçen inanmayanların inanan insanlarla dalga geçtiği beyanlar nazara alındığında surenin Mekke’de nazil olma ihtimali benimsenmiştir. 

Peygamber efendimiz Muhammet Mustafa (s.a.v) hicretinin hemen sonrası Medine halkına söz konusu ayetleri söylemiş, bu durum sonrasında, ayetlerin Medine’de nazil olduğu düşüncesine yol açtığı düşüncesi hakimdir.

Mutaffin Suresi nin Konusu

Sure, özellikle ticarette uğraşan kişilere uyarı mahiyetindedir. Ölçü ve tartıda dürüstlükten sapanların, hile yapanların eleştirilir. Yine, surede ‘siccin’ yani amel kitabından bahsedilir.

Ahireti inkar edenlerin, uhrevi sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin maruz kalacağı cezalardan, ahirette onları neler beklediğinden bahseder. Yine, iyi insanların nail olacağı ödüller anlatılır.  ‘illiyyun dan bahseder. İlliyyun siccin karşıtıdır. Dünyada inanan insanlarla alay eden inkarcıların ahirette yaşayacağı zor durumdan bahseder.

Mutaffifin Suresi nin  Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

. Veylun lilmutaffifiyne.

2. Elleziyne izektalu ‘alennasi yestevfune.

3. Ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.

4. Ela yezunnu ulaike ennehum meb’usune.

5. Liyevmin ‘azıymin.

6. Yevme yekumunnasu lirabbil’alemiyne.

7. Kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.

8. Ve ma edrake ma sicciynun.

9. Kitabun merkumun.

10. Veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.

11. Elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.

12. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu’tedin esiymin.

13. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul’evveliyne.

14. Kella bel rane ‘ala kulubihim ma kanu yeksibune.

15. Kella innehum ‘an rabbihim yevmeizin lemahcubune.

16. Summe innehum lesalulcahıymi.

17. Summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.

18. Kella inne kitabel’ebrari lefiy ‘ılliyyiyne.

19. Ve ma edrake ma ‘ılliyyune.

20. Kitabun merkumun.

21. Yeşheduhulmukarrebune.

22. İnnelebrare. Lefiy na’ıymin.

23. ‘Alel’eraiki yenzurune.

24. Ta’rifu fiy vucuhihim nadretenna’ıymi.

25. Yuskavne min rahıykın mahtumin.

26. Hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetenafesilmutenasifune.

27. Ve mizacuhu min tesniymin.

28. Aynen yeşrebu bihelmukarrebune.

29. İnnelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.

30. Ve iza merru bihim yeteğamezune.

31. Ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.

32. Ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.

33. Ve ma ursilu ‘aleyhim hafizıyne.

34. Felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.

35. ‘Alel’eraiki yenzurune.

36. Hel suvvibelkuffaru ma kanu yef’alune.

Mutaffifin Suresi nin Arapça Okunuşu

Mutaffifin Suresi Arapça Okunuşu

Mutaffin Suresi nin Fazileti

  • Peygamber efendimiz Hz. Muhammet Mustafa ( sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Mutaffifin suresini (vird olarak) okursa, Allah’u Teala cennette ona el değmemiş saf bir içecek ikram eder.”

  • Bu sure ticarette bol kazanç elde etmek için okunur. Her gün 7 defa okuyan kişi, ticarette bol ve bereketli kazanç elde eder, rızkı artar.
  • Ağlayan çocuğu susturmak için okunur. Ağlayan çocuğu sakinleştirmek için 5 defa okunur.
  • Mutaffin suresi, sıkıntıları dertleri giderir. Bu sureyi her gün okuyan kişinin sıkıntıları gider.

Mutaffin Suresinin Meali (Diyanet)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!

2. Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.

3. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

4,5,6. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

7. Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn”dedir.

8. “Siccîn”in ne olduğunu sen ne bileceksin.

9. O, yazılmış bir kitaptır.

10,11. O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay hâline!

12. Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder.

13. Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları” der.

14. Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

15. Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.

16. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.

17. Sonra da onlara, “Yalanlamakta olduğunuz işte budur” denecektir.

18. Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı “İlliyyûn”dadır.

19. “İlliyyûn”un ne olduğunu sen ne bileceksin.

20. O, yazılmış bir kitaptır.

21. Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur.

22. Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler.

23. Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler.

24. Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün.

25. Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.

26. Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.(1)

(1) Âyetin ilk cümlesi şöyle de tercüme edilebilir: “Onun mührü misktir.”

27. O içeceğin katkısı tesnimdir.

28. Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler.

29. Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.

30. Mü’minler yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.

31. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.

32. Mü’minleri gördükleri vakit, “Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir” diyorlardı.

33. Hâlbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

34. İşte bugün de mü’minler kâfirlere gülerler.

35. Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.

36. Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?

Mutaffifin Suresi nin Sırları

Mutaffin suresi, Kuran-ı Kerim’in 587. sayfasında başlayıp 588. sayfasında bitmektedir. Sure, Kuranda 83 sırada, iniş sırasına göre ise 86. sıradadır. 30. cüzde yer alan sure,  Ankebût sûresinden sonra, Bakara sûresinden önce yer almaktadır. Ankebut suresiyle Bakara suresi arasında yer alır.

Kuran-ı kerimin hangi surelerini okursanız okuyun, mutlaka sevabı ve sırrı vardır. Mutaffifin suresi için de bu kural geçerlidir.

Mutaffin suresini bol kazanç elde etmek isteyenler, sıkıntılarından kurtulmak isteyenler bol bol okumalıdır.

Mutaffifin Suresi 25. Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

25. ayet

 Yuskavne min rahıykın mahtumin.

25. ayet Türkçe meali

 Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu