Din

Gaşiye Suresi Neye İyi Gelir? Gaşiye Suresi Okunuşu

Gaşiye suresi, 26 ayetten oluşur, Mekke döneminde inmiştir.  Sure adını birinci ayetinden almıştır. Gaşiye kaplayıp bürüyen demektir. Gaşiye suresi Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı ve faziletleri ile sizlerleyiz…

Gaşiye Suresinin Anlamı Nedir?

Gaşiye suresi adını ilk ayeti olan “el-Gaşiye” kelimesinden alır ve kaplayıp bürüyen demektir. Gaşiye suresi 26 ayetten oluşur. Kuran sırasına göre seksen sekizinci, iniş sırasına göre ise altmış sekizinci suredir. Sure 592. sayfada olup 30. cüzde bulunur.

Gaşiye Suresi Türkçe Okunuşu

1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.

2.Vücuhün yevmeizin haşi’atün.

3.’Amiletün nasıbetün.

4.Tasla naren hamiyeten.

5.Tüska min ‘aynin aniyetin.

6.Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın.

7.La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın.

8.Vücuhün yevmeizin na’ımetün.

9.Lisa’yiha radıyetün.

10.Fiy cennetin ‘aliyetin.

11.La tesme’u fiyha lağıyeten

12.Fiyha ‘aynün cariyetün.

13.Fiyha sürürin merfu’atün.

14.Ve ekvabün mevdu’atün.

15.Ve nemariku masfufetün.

16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

17.Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat.

18.Ve ilessemai keyfe rufi’at.

19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.

20.Ve ilel’ardı keyfe sutihat.

21.Fezekkir innema ente müzekkirün.

22.Leste’aleyhim bimusaytırin.

23.İlla men tevella ve kefere.

24.Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere.

25.İnne ileyna iyabehüm.

26.Sümme inne ‘aleyna hısabehüm.

Gaşiye Suresi Arapça Oku

Gaşiye Suresi Anlamı

Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? ﴾1﴿ O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. ﴾2﴿ Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır. ﴾3﴿ Kızgın ateşe girerler. ﴾4﴿ Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. ﴾5﴿ Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. ﴾6﴿ O, ne besler ne de açlıktan kurtarır. ﴾7﴿ O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar. ﴾8﴿ Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. ﴾9﴿ Yüksek bir cennettedirler. ﴾10﴿ Orada hiçbir boş söz işitmezler. ﴾11﴿ Orada akan bir kaynak vardır. ﴾12﴿ Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. ﴾13-16﴿ Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır! ﴾17﴿ Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir! ﴾18﴿ Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir! ﴾19﴿ Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır! ﴾20﴿ Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin. ﴾21﴿ Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin. ﴾22﴿ Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır. ﴾23-24﴿ Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. ﴾25﴿ Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. ﴾26﴿

Gaşiye Suresi Neye İyi Gelir?

Gaşiye suresi faziletleri şu şekildedir:

  • Gaşiye suresi her türlü sağlık sorunu için okunur.
  • Bu suresi okumaya devam eden kişilerin  ahirette kolay hesap vereceği umulur.
  • Yiyecek ve içeceklere okunduğunda daha faydalı olacağı düşünülür.
  • Gaşiye suresi Allah’ın izni ile kıyamet günü okuyan kişiye yardımcı olarak kolay hesap vermeye yarar.
  • Gaşiye suresi her türlü ağrıya iyi gelir. Her türlü ağrı için en az üç gün yedişer tane okunması önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu