Din

Miftahul Cennet Duası, Arapça- Türkçe; Okunuşu, Anlamı, Faziletleri

Duaların kabulüne vesile olacağı düşünülen, kuvvetli dilek duaları arasında önemli yeri olan miftahul cennet duası nedir?  Miftahul cennet ne demektir, nasıl okunur, anlamı nedir, faziletleri nelerdir, kaç defa okunmalıdır?  Cennet duası hangi ayetlerden okunur? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Miftahul Cennet Duası Ne Demektir?

Miftahul cennet, “cennete girme anahtarı” anlamına gelir. Çok kuvvetli istek duaları arasında yer alır.  Bu dua kuvvetli istek duası olmasının yanında okuyan kişinin imanını da güçlendirir.  Dua Kuran ayetlerini barındırır bu nedenle çok tesirli dua olarak bilinir.

Duanın en büyük özelliği önce bir ayet okunması ve sonrasında yakarış bulunmasıdır.  İslam alimleri tarafından sıklıkla tavsiye edilen bu dua bilinen en yaygın dilek duaları arasında yer alır.

Bir Gün Peygamber Efendimiz(s.a.v) mescidde otururlarken Cebrail Aleyhisselam oraya geldi ve şöyle dedi.

Cebrail Aleyhisselam peygamber efendimize; “Ey Muhammed (s.a.v) Hakk Teala sana selam gönderdi ve bu duayı  sana gönderdi. Senden önce bu duayı hiç bir peygambere vermemişti.” rivayet edilmiştir.

Miftahul Cennet Duası Hangi Ayetlerden Oluşur?

Miftahul cennet duasının içinde 18 ayet yer alır. Bu ayetler şunlardır;

Bakara Suresi 163. ayet

Mü’minun  Suresi 97. ayet

Mü’minun Suresi  29. ayet

İbrahim Suresi 40. ayet

Furkan Suresi 74. ayet

Ta-Ha Suresi 25-26-27-28. ayetleri

A’raf Suresi 23. ayet

A’raf Suresi 126. ayet

Al-i İmran Suresi 193. ayet

Enbiya Suresi 89. ayet

Furkan Suresi 65. ayet

İsra Suresi 24. ayet

Bakara Suresi 137. ayet

Miftahul Cennet Duası Türkçe Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahid* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul  rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua’

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Kala rabbena zalemna enfüsena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabran ve teveffena müslimin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena innena semi’na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vellezine yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vahfid lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.” (amin)

Miftahul Cennet Duası Anlamı

Miftahul cennet duasında önce bir ayet okunur ve ardından yakarışta bulunulur. Yakarış bölümü her ayetten sonra aynen tekrar eder.

Duaya kaynaklık eden ayetlerin ve yakarış bölümünün Türkçe karşılığı şöyle verilebilir:

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. (Bakara-163)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.” (Mü’minûn-97)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.” (Mü’minûn-29)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim-40)”

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Tâ-Hâ-25,26,27,28)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf-23)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

“Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’râf-126)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al”.(Âl-i İmrân-193)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. (Enbiyâ-89)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir!” (Furkân-65)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsrâ-24)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara-137)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allah’ım!

Ey azamet ve ikram sahbi olan Allah’ım!

Bize merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Miftahul Cennet Duası Arapça Okunuşu

Miftahul Cennet Duası Faziletleri, Sırları

Çok kuvvetli, tesirli dua olarak bilinen “cennete girme anahtarı” olarak bilinen bu duanın faziletleri şunlardır;

 • Depresyon, vesvese gibi ruhsal sıkıntıları gidermede etkilidir. Tabi bu sıkıntıların giderilmesinde  önelikle tıp biliminden faydalanmak, ardından duaları sığınmak gerekir.
 •  Bu dua aynı zamanda şifa duasıdır, hasta olanlar ve hasta yakını olanlar bu duayı okuyabilir. Ancak, her türlü hastalıkta önce doktora gidilmeli, dktorun verdiği tedavi aksatmadan uygulanmalı son olarak duaların gücünden yararlanmalıdır.
 • Aile içi geçimsizliğin, huzursuzluğun son bulması için okunur, insanlar arasında sevgi ve muhabbet oluşmasını sağlar. Bu dua aynı zamanda koruyucu bir duadır, her türlü kaza ve belalardan korunmak için her gün okunur.
 • Miftahul cennet duası kısmet açan bir duadır. Okuyan kişinin kısmeti açılır, hayırlı evlilik yapmak isteyen kadın ve erkekler her gün düzenli bu duayı okumalıdır.
 • Bilinen etkili rızık ve bereket duaları arasında yer alır. Düzenli okuyan kişiler geçim sıkıntısı çekmez,  kazançları bereketli olur, rızıkları artar.
 • Miftahul cennet duası aynı zamanda “borçtan kurtulma” duası olarak da bilinir. Borcu olan kişiler bu duayı bol bol okumalıdır.
 • Bu duayı düzenli okuyan kişiler toplumda sevilir, itibarları aratar.
 • Küs olanlar, araları sıkıntılı olanlar bu dua sayesinde barışır, aralarındaki sorun çözülür.
 • Bu dua aynı zamanda zenginlik duasıdır.
 • Çok kuvvetli, tesirli hacet duası olan miftahul cennet, her türlü hacet için okunur.
 • Miftahul cennet duasını yanında taşıyan kişiler yolculuk sırasında kaza ve belalardan korunur,  sıkıntısız bir yolculuk geçirir.

Miftahul Cennet Duası Kaç Defa, Nasıl Okunur? 

Bu dua çok kıymetli bir duadır. Bunun en büyük nedeni duanın içinde Kuran’dan ayetlerin yer almasıdır. Bu nedenle  bu dua abdestli okunması gerekir. Abdest, duaların kabulünde oldukça önemli yere sahiptir. Abdestli edilen dualar Allah (celle celalühü) çok daha kıymetli olur. Özellikle ayet barındıran dualar mutlaka abdestli okunmalıdır.

Bu duayı sabah namazından sonra ya da yatsı namazlarından sonra okunması tavsiye edilir.

Miftahul cennet duası okunmadan önce iki rekat hacet namazı kılınması tavsiye edilir. Hacet namazı ardından  Hangi niyetle okunacak ise  niyet edilir ve Miftahul cennet duası üç, beş, yedi yada kırk bir defa okunur. Dua samimi duygularla okunmalı, kabulünden şüphe duymamalıdır. Bu duayı kişi kendi için  okuyabileceği gibi  başka birisi için okuyabilir. Dua edilen niyet gerçekleşene kadar düzenli okunmalıdır. Aynı zamanda koruyucu ve rızık duası olan bu dua, her gün okunması tavsiye edilen dualar arasında yer alır. 

Ayetlerlerden oluşan bu duayı kadınların regl (aybaşı-adet) halinde okuması önerilmez.  okuması tavsiye edilmez.

Miftahul Cennet Duası Sahih mi?

Bu duayı büyük din alimleri tavsiye etmiştir, Rivayete göre peygamber efendimizin ( sallallahü aleyhi ve sellem) tavsiye ettiği dualar arasında yer alır.

Miftahul Cennet Duası Kuranda Var mı?

 Tesirli hacet duası, zenginlik duası olarak bilinen bu dua Kuran-ı Kerim ayetlerinden meydana gelir. Ancak sure olarak Kuranda yer almaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu