Din

İsmi Azam Duası Nedir? İsmi Azam Duası Fazilet,, Anlamı, Okunuşu, 11 İsmi Azam

Reddedilmeyecek, geri çevrilmeyecek dua olarak bilinen İsmi Azam duası nedir? İsmi Azam duası faziletleri nelerdir, Esmaü’l Hüsna ile aynı mıdır? nasıl okunur, anlamı nedir? İsmi Azam duası Kuran’da geçer mi, abdestsiz okunur mu? İsmi Azam Duası ne zaman okunur? 111 İsmi Azam duası nedir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

İsmi Azam Duası Nedir?

Esmaü’l Hüsna Allah’ın (c.c) 99 ismine verilen isimdir.

İsmi azam, Allah’ın (c.c) en büyük isimleri demektir. İsmi Azam duası Allah’ın büyük isimleri olarak kabul edilen Hayyum, Kayyum, Hakem, Ferd ve Adl isimlerinden oluşur. 

Rivayete göre peygamber efendimiz (s.a.v) bu duayı müslümanlara tavsiye etmiştir.

Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır;

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin olsun ki, Allahü Teala İsmi Azam ile edilen duaya icabet eder, istenileni verir”

Birçok kıymetli din adamı da bu duayı tavsiye etmiştir.

İsmi Azam  Duası Türkçe  Okunuşu

Reddedilmeyecek dua olarak bilinen İsmi Azam duası Arapça olarak okunmalıdır. Ancak Arapça bilmeyenler Türkçe yazılımını okuyabilirler.

Bismillahirrahmanirrahim

”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

İsmi Azam Duasının Anlamı

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulüdür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

İsmi Azam duası nedir Fazileti nelerdir İsmi Azam duası Arapça ve Türkçe okunuşu
İsmi Azam Dua

 İsmi Azam Duası Faziletleri, Faydaları

Okuyanın tüm istekleri kabul olan, reddedilmeyen dua olarak bilinen İsmi Azam duası müslümanlar için çok kıymetli bir duadır. Birçok kaynak, birçok hadis kitabı, büyük din alimleri bu duayı tavsiye etmişlerdir. Hatta, bu dua için  “mutluluğun şifresi”denmiştir. Büyük din alimler tarafından sırrı büyük dua olarak kabul edilir.

Peygamberimiz (s.a.v) tavsiye ettiği rivayet edilen İsmi Azam duasının faziletleri şunlardır:

 • Düşmanlarına karşı ismi azam duasını okuyan kişi galip gelir.
 • Bir sancağın üzerine işlendiği zaman o sancağa bağlı askerler her zaman galip gelir.
 • Kılıcına ya da silahına İsmi Azam salavatını işleden kişi düşmanlarına karşı korku salar.
 • İsmi Azam ile edilen hayır dualar Allah’ın izni ile gerçekleşir, geri çevrilmeyen dua olarak bilinir.
 • Her niyet için okunması tavsiye edilir.
 • Sevgi ve muhabbet için okunur.
 • Bir kişi yöneticisi karşısında İsmi Azam duasını okursa yöneticisinin öfkesinden kurtulur, hakkında verilecek ceza kaldırılır.
 • Bu ismi şerifi bir kağıda yazıp mekanın kapısına yerleştirilmesi durumunda herkes o kişiye sevgi duyar.

İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır, Ne Zaman Okunur?

Allah’ın büyük isimlerinden oluşan bu dua her türlü niyet, sıkıntı için okunması tavsiye edilir. Sevgi, muhabbet için bu ismi şerif bir yiyeceğe ya da içeceğe okunur ve sevgi duyması istenilen kişiye yedirilir ya da içirilir. Düşmana galip gelmek için düşmanla karşılaşmadan önce okunur.

Kainatın sırlarına erişmek için 111 defa okunması tavsiye edilir. Her türlü sıkıntı durumdan kurtulmak için bu ismi şerif okunabilir.

İsmi Azam Duası Dilek/ Hacet İçin Nasıl Okunur?

En etkili hacet duası olarak bilinen İsmi Azam duası her türlü istek ve hacet için okunur. Birçok kaynakta geçen ve tavsiye edilen bu ismi şerifler düzenli olarak okunmalıdır. İsmi Azam duası okunmak için önce abdest alınmalıdır. Bazı büyük alimler duayı okumadan önce hacet namazı önermişlerdir.

İsmi Azam Duası Ne Zaman Okunur?

 • İsmi Azam duası okunması için sabah vakti tavsiye edilir.
 • Cuma günü müslümanlar için mübarek gündür, hatta cuma günü müslümanlar için bayram değeri taşır. Bu günde edilecek duaların reddedilmeyeceği düşünülür. Bu nedenle İsmi Azam duasını da cuma günü okunması uygun görülmüştür.

İsmi Azam Duası Tertipi

Önce güzelce abdest alınmalıdır. Ardından mümkünse hacet namazı kılınmalıdır. Kıbleye doğru oturarak 3 defa Fatiha, İhlas ve 1 defa Ayetel Kürsi okunmalıdır. Sonrasında İsmi Azam duası okunur ve Allah’tan her türlü istek istenir.

İsmi Azam Duası Kaç Defa Okunur?

Bu kıymetli dua 111 defa okunması tavsiye edilir. 111 defa okuyamayanlar 11 defa okumalıdır. Yine her namaz sonrası kıymetli bu ismi şeriflerin okunması önerilir.

İsmi Azam Duası Kur’an’da Var mı?

Allah-ü Teala’nın isimlerinden oluşan bu ismi şerif Kur’an-ı Kerim de yer almaz, sadece duadır.  Fakat duada geçen ifadelerin benzerlerine Kur’an-ı Kerim’de yer alır.

Hangi Surede İsmi Azam Bulunur?

Allah’ın(c.c) 99 isminden en büyüğü olarak kabul edilen İsmi Azam Kur’an’da açık olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle hangi surede geçtiğ tam olarak bilinmez. İsmi Azam duası sahih hadis kaynaklarına göre derlenen bir duadır.

İsmi Azam Abdestsiz Okunur mu?

Bu dua bir surede geçmez, ayet değildir. Bu nedenle bu duayı okumak için abdest şartı yoktur. Ancak, abdestli edilen duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir, bu nedenle bu duayı abdestli okumak gerekir.

11 İsmi Azam Duası / Zikri

İsmi Azam duası uzun bir duadır, bu nedenle ezberlemesi biraz zor olabilir. İsmi Azam duasını ezberleyemeyenler İsmi Azam zikrini okuyabilirler.  11 İsmi Azam duası, zikri şu şekildedir:

“Allâhü hüve melikün semîyun kâdirun kerîymün halîymün ledıyfûn alîymün muîînûn sâdikun” 

İsmi Azamların bir kısmının anlamı ise;

 • Allah: İlâhlıkla vasıflanmış olan yani ibâdete lâyık olandır.
 • El Melik: Bu isim Allah’ın her mülkün sahibi olduğuna işarettir.
 • El Kerim: Kerim ismi, ulu, büyük ve ikramı bol olan demektir.
 • El Aliyy: Allâh-u Teâla’nın kudretinin mahlûkatlardan üstün olduğu anlamına gelir.
 • Es Sadık: Allah dediği ve vaat ettiği her şeyde sâdık olandır.

Bu İsmi Azamlar en az 11 ya da 111 defa okunmalıdır.

11 İsmi Azamların Faziletleri

 • 5 vakit  namazının ardında bu isimleri 11 kere okumaya devam eden kişiye Allâh-u Teâla dünya ve âhirette rızık verir, fakirlik görmez.
 • Her namazın peşinden 11 defa okuyan kişi herkes tarafından sevilir.
 • Zalim bir yönetici karşısına çıkmadan önce okunursa, o yönetici kişiye zarar veremez.
 • Bu ismi şerifle her türlü niyet için okunur.
 • Bu ismi şerifler 111 defa Arapça olarak bir kağıda yazılıp üstünde taşırsa her türlü kötülükten korunulur.
 • Makam sahibi olmak isteyen kişi 12 rekatlık hacet namazı kılıp, 111 defa bu ismi şerifleri okursa muradına nail olur.
 • Bu dua “oturduğun yerden kalkmadan kabul olan dua” olarak da bilinir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu