Din

Karınca (Bereket) Duası Nedir? Karınca Duasının Fazileti, Türkçe ve Arapça Okunuşu, Anlamı, Rızık Duaları

Ülkemizde neredeyse her dükkanda asılı olan, satışı arttırdığı düşünülen Karınca (Bereket) Duası nedir? Karınca duasının faziletleri nelerdir? Kaç defa,  hangi vakitte okunmalıdır? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Karınca (Bereket) Duası Nedir?

 Karınca duası,helal para kazanmak, bol ve bereketli satış yapmak, hayırlı rızka sahip olmak için okunan bir duadır. Neredeyse tüm dükkanlarda, işyerlerinde asılı olmasının nedeni de budur.  Allah’tan bol kazanç, hayırlı ve bereketli rızık isteyenler karınca duasını okumalıdır. Karınca duası, bereket duası olarak da bilinir.

Peki, karınca duasının ismi nereden geliyor, neden karınca duası denilmiş?

Bol kazanç elde etmek, fakirlikten kurtulup zengin olmak amacıyla da okunan bu duanın ismi için bazı rivayetler vardır. Bu rivayetlerden biri Hz. Süleyman zamanına dayanır. Bilindiği gibi Hz. Süleyman’ın mucizeleri arasında hayvanlarla konuşması da vardır.

Rivayete göre; Hz. Süleyman döneminde şiddetli bir kuraklık meydana gelir. Bunun üzerine Hz. Süleyman ve halkı yağmur duasına çıkar. Bu esnada, Hz. Süleyman bir karıncanın duasına kulak misafiri olur. Rivayete göre karıncanın bu duası sonucunda bol ve bereketli yağmur yağar. Hatta, Cebrail aleyhisselam yağmurun karınca duasının hürmetine yağdığı haberini getirir.  Kazanç için okunan bu dua “karınca duası” olarak günümüze kadar gelmiştir. Ancak, Kuran-ı Kerim ve sahih hadis kitaplarında bu karınca duasından bahsedilmez. 

Karınca Duasının Türkçe Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Bereket Duasının Anlamı

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah’a aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in isimleri)

Karınca (Bereket) Duasının Arapça Okunuşu

Karınca (Bereket) Duasının Fazileti

Bu dua bol kazanç, hayırlı ve bereketli rızık, bolluk ve bereketlik için okunur. Duayı düzenli olarak okuyan kişilerin rızıkları bol ve bereketli olur. Bereket duasının faziletleri şunlardır:

  • Düzenli okunan karınca duası bol rızık kazanılmasını sağlar.
  • Karınca duası işyerlerine sıklıkla asılır. Bu sayede bol ve bereketli kazanç elde edileceği düşünülür. Ancak, dinimizde dua kalpten olacak şekilde dil ile edilmesi tavsiye edilmektedir. Du, aslında Allah’a yakarış, ondan istemektir. Duvara asılı olan karınca duası, okunmadığı müddetçe fayda vermez. İşyerlerine bereket duası asmalı ancak okumayı da ihmal edilmemelidir. 
  • Bu dua, bol kazanç, helal rızık kazandırmakla beraber işyerinde karşılaşılabilecek her türlü belayı da engeller.
  • Duada, peygamberlerden, meleklerden bahsedilmektedir. Bu sayede okuyan kişi imanını tazeler.
  • Dua etmek en güzel ve kolay ibadetlerden biridir. Bu nedenle bol bol dua etmek gerekir. Bu duayı sık sık okuyan kişi aynı zamanda Allah’a ibadet eder ve ibadet sevabı alır.
  • Dua içinde dört büyük melek  Azrail, Mikail, Cebrail, İsrafil’in ismi geçmektedir.  Dört büyük melekler kendi isimlerini duydukları anda dua eden kişiye onlarda dua eder. Bu sayede karınca duasını okuyan kişi dört büyük meleğin duasını almış olur.
  • Dua içinde Allah’ın esmaları geçer. Allah’ın isimleri ile edilen dualar daha hızlı kabul görür.
  • Bu duayı okuyan kişinin yüzü nurlanır, kalbi huzur dolar.
  • Bu duayı okuyan kişi, diğer kişilere sevimli görünür, çevrede sayılıp, sevilen bir kişi olur. Bu da kazancını artırır.
  • Kişi karınca duasını üzerinde taşıyabilir. Bu sayede işinde bol kazanç elde eder.

Karınca (Bereket) Duası Ne Zaman Okunur?

Bereket duası olarak bilinen bu duayı her sabah okunması tavsiye edilir.  Bunun yanında Cuma günü bu dua okunmalıdır.

Satılmayan bir eşya için, eşyanın üzerine yedi defa bereket duası okunur.

Bu duayı Arapça ezberlemek zor geliyor ise Türkçe anlamıyla da okunabilir.

Karınca duası eve asılıp her gün okunur. Bu sayede Allah’ın izni ile o evde fakirlik olmaz, bolluk ve bereket olur. 

Karınca Duası ve Ya Kafi Esması

Her duada olduğu gibi karınca duasının da kabul şartlarından biri beden ve ruh temizliğidir. Dinimizde beden ve ruh temizliğinin en büyük yolu abdest ve namazdır. Bu nedenle dua öncesi güzel bir abdest alınır. Ardından, dört rekatlık hacet namazı kılınır.  Namaz bitiminde kıbleden kalkılmaz. Kıbleye dönük, gözler kapalı vaziyette yirmi bir defa (21) “Bismillahirrahmanirrahim” yani besmele çekilir. Sonrasında, üç (3) defa karınca (bereket) duası okunur.  Dua bitiminde 77 (yetmiş yedi) defa “Ya Kafi”  esması çekilir. Esma bitiminde Allah’tan bol rızık, bereketli kazanç, hayırlı zenginlik, korkulardan emin olma istenir.

Karınca Duası Adetliyken Okunur mu, Kuran’da Geçiyor mu?

Bereket duası olarak da bilinen bu dua Kuran-Kerim’de yer almaz. Ancak, anlam bakımından dinimize uygun bir dua olduğu için din alimleri tarafından önerilmiştir. Kuranda yer almayan bu du ayetlerden oluşmaz, sadece Allah’tan niyaz edilen dualardan oluşur. Dolayısıyla  adetli olan kadın bu duayı rahatlıkla okuyabilir.

Kuvvetli Rızık Duaları

Paranın bereketi için okunacak Dua ( Al-i İmran Suresi 18-19 ayet)

Paranın bereketli olması, hesapsız rızka kavuşabilmek için Al-i imran Suresi 18-19. ayetleri, 15 (on beş) defa okunur.

Bismillahirrahmanirrahim

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu). İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı).

Anlamı :

Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.

Bol kazanç elde etmek için okunacak dua

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

Anlamı;

“Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane mülk sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.“

Bir kişi her gün 100 defa bu duayı okursa, fakirlikten kurtulur, zenginlik kapıları açılır. Ayrıca bu duayı okuyan kişi kabir yalnızlığı çekmez, dua ona yoldaş olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu