Dinİslam

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı, Denenmiş İş Bulma Duası, Zenginlik Duası

Büyüklerimizin çok güzel bir duası vardır; “Allah dünyada parasız, ahirette imansız bırakmasın” derler. İnsanoğlu yaşamını sürdürmek için maddi ihtiyaçlara da sahiptir. Maddi ihtiyaçların karşılanması için düzenli gelir elde edebileceği bir işe sahip olması gereklidir. Günümüz şartlarında işsizlik oranının artmasıyla insanlar zora düşmektedir. İşinden olan insanlar, hayırlı bir iş bulmak için Allah’tan yardım isteyerek daha kolay iş sahibi olmaya çalışırlar. İş bulma duası yazımızda.

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

*”Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda.”

Anlamı: “Ey Rabbimiz sen bize katından rahmet et, işimizde bizler için başarılar hazırla.”

İş bulma duası kaç defa okunur?

*”Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda.”

 Bu dua günde 70 kez okunursa Allah’ın yardımı ile hayırlı bir iş bulacaktır. Duanın ardından peygamber efendimiz Muhammed Mustafa’ya salavat getirilmesi gerekir.

Rızık Bolluk Bereket Duası

Peygamber Efendimizin işsiz kalıp, dara düşenlere okuması için tavsiye ettiği bir duadır. Herhangi bir okunma miktarı yoktur. İş görüşmesine giderken, evden çıkarken ya da ne zaman dara düşüldüğünde okunması tavsiye edilen dua ;

*“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allah ümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.”

Anlamı: “Allah’ım sana malımı, nefsimi ve dinimi emanet ediyorum. Allah’ım hükmüne beni razı kıl, bana mübarek etki, tehir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de tehirini istemeyeyim. Nefsimin isyanına engel ol, teslimini sağla.

Kolay İş Bulmak İçin 3 Defa Okunacak Dua

 Bu dua 9 gün aralıksız olarak , sabah namazının ardından 3 defa okunmalıdır. 

Duanın ardından Peygamber Efendimize (s.a.v) 3 kez salatü selam getirmelisiniz.

 *“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid”

İş Bulmak İçin 100 defa Okunması Gereken Dua

Bu dua Cuma günü okunması gereken bir salat-ı şeriftir. Her Cuma 100 defa okunması tavsiye edilir.

 *“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasullullah.”

Anlamı: “Muhammed ve ehline salat eyle. Çok fazla sıkıntım var, bana destek ve yardımcı ol Ya Resulallah.” 

Hayırlı İş Bulma Duası

Hayırlı iş bulma duası nın belirli bir sayısı yoktur. Hayırlı bir iş sahibi olana kadar okunması tavsiye edilir.

*Allahümme hirli vahterli.”

Anlamı: “Allah’ım yapacağım her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı bana seç ve en hayırlısını nasip eyle.”

İş bulmak isteyenler, devlet dairesinde iş bulmak isteyenler bu duayı 990 kez okunması önerilir.

İş Bulmak İçin 990 Kez Okunması Gereken Dua

*”Allahü yü’ti mülkehu men yeşa.”

Anlamı: “Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder.”

Hayırlı İş Bulma Helal Kazanç Elde Etme Duası

Hayırlı, helalinden kazanç elde etmek isteyenler, bu duayı istediği vakit istediği kadar okuyabilirler.

*“Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin.”

 İş Bulmak İçin 1150  Defa Okunacak Dua

İş arayan kişi, bu duayı her gün 1150 defa okumalıdır. İş bulana kadar bu dua okunmaya devam edilmelidir.

*“Malikü’l mülki tü’til mülke.”

Anlamı: “Mülkün gerçek sahibi, o mülkü verendir.” 

Denenmiş İş Bulma Duası

“Efe hasibtüm ennema halaknaküm abesen ve enneküm la turceun”

Muhammed Bin İbrahim babası şöyle anlatmıştır:

“Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bizi bir seriyeye (seriye; seçilmiş kişilerden oluşan küçük askeri birlik) gönderdi. Ve bize sabah akşam şu zikir ve duayı okumamızı emretti. Biz, peygamberimizin bu emrini yerine getirdik ve sabah, akşam okuduk. Gördük ki, elimize bol ganimetler geldi ve selametle evimize döndük.”

Ummadığı Anda Rızık Açan Dua

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada’na ‘anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa’na leke zikreke

5- Feinne me’al’usri yüsren

6- İnne me’al’usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

İnşirah Suresi, rızık darlığı, gönül sıkıntısı gibi sorunlar için okunması tavsiye edilen bir süredir. Bu sureyi farz namazlarından sonra okumaya devam eden kişinin ummadığı anda rızkı açılır.

Tefriciye Duası

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Duânın Mânâsı

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Salat-ı Tefriciye duası, her türlü duanın kabulü, sıkıntıların defi için okunur. Bu tesbihi düzenli olarak 11 defa okuyan kişinin rızık kapıları açılır, geçim sıkıntısı çekmez.

Bol Kazançlı İş Bulma Duası

Şahmeran Duası( Mucize İş Bulma Duası)

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyül Kayyum.

Allahu la ilahe illa Hüvel aliyül Hakїm.

Allahu la ilahe illa Huves  Semiul Alїm

Allahu la ilahe illa Hüver  Rahmânürrahїm

Allahu la ilahe illa Hüvel Vâhidül Ehâd

Allahu la ilahe illa Hüvel Ferdül Vârid

Allahu la ilahe illa Hüver Raûfür Rahїm

Allahu la ilahe illa Hüvel Aziz’ür Rahїm

Allahu la ilahe illa Hüvel Zâhirul Bâtın

Allahu la ilahe illa Hüvel Ahadüs Samed

Allahu la ilahe illa Hüvel Fettâhul Alїm

Allahu la ilahe illa Hüvel Azїz’ül Alїm

Allahu la ilahe illa Hüvel Hannân’ül Mennân’ül Deyyân

Allahu la ilahe illa Hüvel Kadir’ul Kâhir

Allahu la ilahe illa Hüver-Râfi’ul Alїm

Allahu la ilahe illa Hüver-Rabbül arş’il Azїm

Allahu la ilahe illa Hüvel Melikül Kuddûs

Allahu la ilahe illa Hüvel Hamdül mubїn

Allahu la ilahe illa Hüvel Ba’iśül Variś

Allahu la ilahe illa Hüvel Esmâül Husnâ

Hüvel Hayy’u la ilahe illa Hüve Fâdıuhü Muħlisїn

Lehüddїn Sübhânї rahmetike ya erhammerrâhimїn. Velhamdülillâhi Rabbil âlemїn. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil ‘azїm.

ŞAHMERAN DUASI ANLAMI

Her şeye Hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyden Yüce olan Hikmet sahibi Rabbim Sen gizli saklı her şey bilir ve işitirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabbim senden başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabbim sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye Galip olan rabbim senden başka ilah yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyi Hikmet ile açan Allah’ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah’ım, büyük arşın ve her şeyin sahibi, tüm Gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah’ım senden başka ilah yoktur. Ölüleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah’ım senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca sana aittir. 

Şahmeran Duası İş İçin Nasıl Okunur?

Şahmeran duası, iş bulmak isteyenlerin, ticaretinin bol kazançlı olmasını isteyenlerin okuması tavsiye edilen kıymetli duaların arasında yer alır. İş bulmak isteyenler, devlet kapısında, kadrolu iş bulmak isteyenler önce abdest alır ve 2 rekat hacet namazı kılar. Ardından niyet ederken 7 defa şahmeran duasını okur. Diğer günler hacet namazı kılınmasına gerek yoktur, ilk gün kılmak gerekir. İşi olana kadar okunmaya devam edilmelidir.

Kuran’da Geçen İş bulma, Rızık, Zenginlik Duası

Vakıa Suresi

Vakıa Suresi, kuran-ı kerim’de olan en tesirli rızık dualarından biridir. 

Peygamber efendimiz Şöyle buyurmuştur;

“Her kim, her gece  Vakıa Suresini okursa, o kimseler asla fakirlik, yoksulluk yüzü görmezler.”

Efendimiz başka bir hadiste şöyle buyurmuştur;

“Vakıa suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve çocuklarınıza öğretiniz.”

Bismillahirrahmanirrahim

1. İza veka’atilvaki’atu.

2. Leyse livak’atiha kazibetun.

3. Hafıdatun rafi’tun.

4. İza ruccetil’ardu reccen.

5. Ve bussetilcibalu bessen.

6. Ve fekanet hebaen munbessen.

7. Ve kuntum ezvacen selaseten.

8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.

10. Vessabikunessabikune.

11. Ulaikelmukarrabune.

12. Fiy cennatin na’ıymi.

13. Sulletun minel’evveliyne.

14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.

15. ‘ala sururin medunetun.

16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.

18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.

20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

22. Ve hurun ‘ıynun.

23. Keemsalillu’luilmeknuni.

24. Cezaen bima kanu ya’melune.

25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.

26. İlla kıylen selamen selamen.

27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

28. Fiy sidrin mahdudin.

29. Ve talhın mendudin.

30. Ve zıllin memdudin.

31. Ve main meskubin.

32. Ve fakihetin kesiyretin.

33. La maktu’atin ve la memnu’atin.

34. Ve furuşin merfu’atin.

35. İnna enşe’nahunne inşaen.

36. Fece’alnahunne ebkaren.

37. ‘Uruben etraben.

38. Liashabilyemiyni.

39. Sulletun minel’evveliyne.

40. Ve sulletun minelahiriyne.

41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

42. Fiy semumin ve hamiymin.

43. Ve zıllin min yahmumin.

44. La baridin ve la keriymin.

45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.

47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.

48. Eve abaunel’evvelune.

49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.

50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

52. Leakilune min şecerin min zakkumin.

53. Femaliune minhelbutune.

54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.

55. Feşaribune şurbelhiymi.

56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

58. Efereeytum ma tumnune.

59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.

62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.

63. Efereeytum ma tahrusune.

64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.

65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

66. İnna lemuğremune.

67. Bel nahnu mahrumune.

68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.

71. Efereeytumunnarelletiy turune.

72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.

73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.

75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.

76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

77. İnnehu lekur’anun keriymun.

78. Fiy kitamin meknunin.

79. Lya yemessuhu illelmutahherune.

80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.

81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.

83. Felevla iza beleğatilhulkume.

84. Ve entum hıyneizin tenzurune.

85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.

88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.

89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.

90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.

92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

93. Fenuzulun min hamiymin.

94. Ve tasliyetu cahıymin.

95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Vakıa Suresi Türkçe Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kıyamet koptuğu zaman.

2. Onun vukuunu yalanlayacak hiç kimse yoktur.

3. O alçaltıcı, yükselticidir.

4. Yer şiddetle sarsıldığı zaman!

5. Dağlar parçalandığı zaman!

6. Dağılıp toz duman haline geldiği zaman!

7. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman!

8. Sağın adamları, ne uğurludurlar onlar!

9. Solun adamları, ne uğursuzdurlar onlar!

10. Hayır yarışlarında tâ öne geçip kazananlar.

11. İşte onlar (Allah’a en çok) yaklaştırılmış olanlardır.

12. Naîm cennetindedirler.

13. Onların büyük bir kısmı eski ümmetlerdendir.

14. Bir kısmı da sonrakilerdendir.

15. Altın ve mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

16. Onların üzerine karşılıklı olarak yaslanırlar.

17. Etraflarında ölümsüz gençler dolaşır.

18. Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

19. Bu şaraptan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir.

20. Beğendikleri meyveler.

21. Canlarının çektiği kuş etleri.

22. Onlar için ceylan gözlü huriler vardır.

23. Gün görmemiş inciler gibi.

24. İşledikleri amellerine karşılık olarak.

25. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.

26. Sadece selâma karşılık selâm sözü işitirler.

27. Defterleri sağdan verilenler, ne mutlu o sağcılara!

28. Onlar dikensiz kirazlar,

29. Salkımları sarkmış muz ağaçları,

30. Uzamış gölgeler altındadırlar.

31. Çağlayarak akan sular kenarlarındadırlar.

32. Bol meyveler arasında,

33. Bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen.

34. Ve yüksek döşekler üzerindedirler.

35. Biz onları (cennete giren kadınları) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır.

36. Böylece onları hep bakire kızlar yapmışızdır.

37. Eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta nâzeninler kılmışızdır.

38. Bütün bunlar Ashab-ı yemin (sağcılar) içindir.

39. Onların bir çoğu önceki ümmetlerdendir.

40. Bir çoğu da sonrakilerdendir.

41. Amel defterleri soldan verilenler! Onlar ne uğursuzdurlar!

42. İnsanın içine işleyen ateşin alevi ve kaynar su içindedirler.

43. Onlar kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

44. Ki ne serindir, ne de hoş!

45. Çünkü onlar bundan önce (dünyada iken) varlık içinde şımartılmışlardı.

46. Büyük günah işlemekte direnir dururlardı.

47. Ve diyorlardı ki: “Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?”

48. “Önce gelip geçmiş atalarımız da mı?”

49. De ki: “Hem öncekiler, hem sonrakiler.”

50. “Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”

51. Sonra siz ey sapıklar, yalanlayıcılar!

52. Doğrusu siz zakkum ağacından yiyeceksiniz.

53. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız.

54. Üzerine de kaynar su içeceksiniz.

55. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56. Ceza gününde işte onlar böyle ağırlanacaklardır.

57. Ey inkâr edenler! Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

58. Gördünüz mü (rahimlere) akıttığınız meniyi?

59. Onu (siz mi düzgün bir insan sûretine getirip) yaratıyorsunuz, yoksa yaratanlar biz miyiz?

60. Aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz önüne geçilebileceklerden değiliz.

61. Sizi ortadan kaldırıp da sizin yerinize benzerlerinizi getirmeye ve sizi bilmeyeceğiniz bir biçimde yaratmaya da gücümüz yeter.

62. Her halde ilk yaratılışınızı bilirsiniz, (fakat tekrar yaratılacağınızı) düşünmeli değil misiniz?

63. Şimdi bana ekmekte olduğunuz (tohum işini) haber verin!

64. Onu yerden siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz?

65. Eğer isteseydik onu (o ekini tohumsuz) bir ot kırıntısı yapardık da siz şaşakalırdınız.

66. (O zaman şöyle derdiniz): “Doğrusu biz çok zarara uğratıldık.”

67. “Hatta umduğumuzdan mahrum kaldık.”

68. İçmekte olduğunuz suyu da söyleyin bana!

69. Onu buluttan indiren siz misiniz, yoksa indirenler biz miyiz?

70. Eğer dileseydik, onu (içilmeyecek) tuzlu bir su yapardık. Hâlâ şükretmez misiniz?

71. Söyleyin şimdi bana, çakmakta olduğunuz ateşi!

72. Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa biz miyiz yaratan?

73. Biz onu bir ibret ve çöl yolcuları için bir fayda yaptık.

74. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!

75. Hayır! Yıldızların yerleri üzerine andolsun ki!

76. Bu, eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir.

77. Muhakkak ki o, elbette çok şerefli bir Kur’an’dır.

78. Koruma altında olan bir kitaptadır.

79. Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.

80. Âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

81. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

82. Rızkınıza karşılık şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

83. Can boğaza dayandığında,

84. Siz (o can çekişen kimseye) bakar durursunuz.

85. Biz ona sizden yakınız, fakat siz görmezsiniz.

86. Eğer siz hesap ve ceza görmeyecekseniz,

87. Onu (çıkmak üzere olan canı) geri çevirsenize! İddiânızda doğru sözlü iseniz.

88. O (ölen kişi Allah’a) yaklaştırılanlardan ise,

89. Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti var.

90. Eğer sağcılardan ise,

91. “Ey sağcı! Sağcılardan sana selâm!” denir.

92. Amma yalanlayıcı sapıklardan ise,

93. İşte ona kaynar sudan bir ziyafet,

94. Ve cehenneme atılma vardır.

95. Kesin gerçek budur işte.

96. Çok büyük olan Rabbinin adını tesbih et!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu