Din

Bedduayı Kaldıran Dua – Üzerinizdeki Bedduayı Hangi Dua Kaldırır?

İnsanların Allah’tan başkalarının kötülüğünü istediği dua olarak bilinen beddua nedir? Birisinin beddua aldığını düşünenler duayla kaldırabilir mi? Bedduayı kaldıran dua nedir?  1000 yıllık bedduayı kaldıran dua nedir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Beddua Nedir?

Beddua, Farsça “bed” ile Arapça “”dua” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik isimdir. Bed; kötü, dua ise “dileme” anlamındadır. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile beddua sözcüğü meydana gelmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de beddua hakkında bazı ayetler şunlardır;

“Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik.” [Maide 13]

“Yahudiler, Allah’ın eli sıkı dedikleri için lanet onlara.) [Maide 93]

“Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun!” [A’raf 44]

“Allah, iki yüzlü erkek ve kadınlara ve inkârcılara, ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.” [Tevbe 68]

“Allah kötü sözü alelen söylenmesini sevmez; ancak zulme uğrayanlar hariç. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir” (Nisa Suresi, 148. ayet)

Bu ayette de belirtildiği gibi, Allah kötü söz söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan kişiler için bu durum farklıdır.

Beddua ile ilgili bazı hadisler şunlardır:

  • (Ana-babanın çocuğuna ve mazlumun zalime olan bedduaları, red olmaz.) [Tirmizi]
  • Kötü ana-babanın, suçsuz ve iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul olmaz. Haksız olarak yapılan beddualar kabul olmaz.

Beddua Nasıl Kaldırılır- Bozulur?

Haksız yere edilen bedduanın kabul olmayacağı islam alimleri tarafından belirtilmektedir. Ancak, haklı yere başkasının ahını almak farklı bir durum olarak karşımıza çıkar. 

Üzerinizdeki bedduayı kaldırmak için öncelikle kişiden helallik alınmalı, uğradığı  haksızlık giderilmelidir. Gerekli durumlarda maddi, manevi hasarlar ödenmelidir. Bunun yanında Allah’a tövbe ederek, af istenmelidir. Unutulmamalı ki, kalpler yalnız Allah’ın elindedir, O dilerse kişi sizi affeder, hakkını helal eder.  

Beddua eden kişi hayatta değilse, o kişi adına hayır yapılabilir. Yine Allah’a bol bol dua ve tövbe etmelidir. Hayatta olmayan kişinin geride kalan aile etrafına yardımda bulunabilir. 

O, kişinin dünya ve ahireti için bol bol dua edilmelidir.

1000 Yıllık Bedduayı Kaldıran Dua

İnsanlar arasında 1000 yıllık bedduayı kaldıran dua olarak bilinen dua şu şekildedir;

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Rabbena la tuziğ kulubena ba’de iz hedeytena ve

hep lena min ledünke rahmeten inneke entel vehhab.

Ve kül cael kakku ve zehekal batilu innel batile kane

zehuka. Rabbena inneke caimunnasi li yevmin la raybe

fihi,innallahe la yuhlifül miad. Venünezzilü minel

Kurani ma huve şifaün ve rahmetün lil mü’minine

vela yezidüzzalimine illa hasara.

Beddua Etmek Günah mı?

İslam dini, insanların kendilerine ve başkalarına beddua etmeyi yasaklamıştır.  Özellikle haksız yere yapılan ve “ah” olarak da bilinen bu eylem haram sayılmıştır.

Son peygamber hazreti Muhammet (sallallahü aleyhi ve sellem) beddua etmekten uzak dururdu. Kendisinin rahmet peygamberi olduğunu söylerdi. 

Uhud’da dişini kıran ve yüzünü yaralayan düşmanlar için şu duayı etmişti:

“Allah’ım kavmimi hidayete erdir, çünkü onlar yaptıklarını bilmiyorlar.”

Yine, ashap Devs kabilesi için beddua etmesini istediğinde rahmet peygamberi Hazreti Muhammet (sallallahu aleyhi ve sellem) beddua yerine şu duayı etmiştir:

“Ya Rabbi! Devs kabilesine hidayet eyle de onları bizim saflarımıza kat.”

Ancak, rahmet peygamberi Hazreti  Muhammet ( sallallahu aleyhi ve sellem), her ne kadar beddua etmeyi sevmese de bazı durumlarda düşmanlara karşı beddua etmiştir.

Bir’i Maune’de yetmiş müslüman ve islam anlatıcısını şehit eden Kilab kabilesi bunlardan biridir.

Tüm bu olayların ışığında insanlar beddua etmekten kaçınmalıdır. Herhangi bir zulüm, haksızlık karşısında Allah’a sığınmak ve Allah’tan yardım dilemek, işi Allah’a havale etmek  en güzelidir.

Özellikle haksız yere yapılan beddua, zulüm olarak sayılır, bu nedenle haksız yapılan beddua haram ve günahtır.

Edilen Beddua Sahibine Döner mi?

İslam dini, kişinin kendine ve başkalarına ah etmesini hoş görmez. Ah etmek iki tarafı keskin kılıca benzetilir. Haksız yere yapılan bedduanın kişiye geri döneceği düşünülür.  Özellikle haksız yere yapılan ah etme, lanetleme  günah sayılır.

Hazreti Muhammet (sallallahü aleyhi ve sellem) haksız yere yapılan beddua için şöyle buyurmuştur:

Yapılan lanetin yerine vardığında haksız yere yapıldığını görünce sahibine dönecektir.” ( Tirmizi, Ebu Davut)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu