Din

Ferec Duası Nedir, Faziletleri Nelerdir? Ferec Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu…

“Kurtuluş duası” olarak da bilinen ferec (feraciye) duası nedir? Kelimetül ferec nasıl okunur? Ferec duası nasıl ve ne zaman okunur? Kurtuluş duası olarak bilinen bu dua kaç defa okunur, faziletleri nelerdir?  Ferec nedir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Kurtuluş duası olarak da bilinen bu dua, sıkıntılardan zorluklardan kurtulmak için sıkça okunur.  Duanın faziletleri ve sırları oldukça fazladır. Ferec duasının faziletleri, okunuşu, anlamı gibi tüm ayrıntıları sizler için derledik

Ferec Ne Demek?

Ferec; sıkıntı ardından gelen kolaylık, üzüntüden sonra gelen sevinç anlamında olan bir kelimedir. 

Ferec (Feraciye)  Duası Nedir?

Ferec duası, Kef’emi’nin Beledu’l Emin kitabında yer alan bir duadır.  

Eminu’l İslam Fazl b. Hasan Tabersinin “Kenuzu’n Necah” kitabında ferec duası ile ilgili şu bilgi yer alır:

“Ebe’l Hasan Muhammed b. Ahmet b.Leys ölüm korkusuyla Bağdat’ta Kazimeyn’e sığınır.  Gece rüyasında İmam Azam’ı görür ve İmam Azam ona ferec duasını öğretir.”

Ferec duası üç bölümden oluşur. 

Birinci bölümde, insanların gaybet zamanlarında geçtiği ağır sınavlardan bahsedilir.

İkinci bölümde Hz. Muhammed’e ve onun ehli beytine selam gönderilir.  Ayrıca, Hz. Muhammed’in emirlerine insanların uyması gerektiği anlatılır.

Son kısımda ise Allah’tan yardım ve medet istenir.

Kaynaklarda birkaç ferec duası geçmektedir.  Bunlardan birkaçı şunlardır:

 Gerçek Ferec Duası Okunuşu

 “Allahümme ahrisni bi aynikelleti lâ tenâmü   ve eknifni bi kenfikellezi la yürâmü, vağfir li  ver-hamni bi kudratike alâ ente sikati ve racâi fe  küm min nı’metin en’amte bihâ kalle leke bihâ şükri ve kem min beliyyetin ebleyteni bihâ kalle leke bihâ sabri fe yâ men kalle ınde nı’metihi şükri ve la yahrimüni ve yâ men kalle ınde sabri felem yahzülni ve yâ men raani alel hatâyâ ve lem yefdahni es’elüke en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ke ma salleyte ve bârekte ve terahhamte alâ ibrâhiyme inneke hamiydün meciyd. Allâhümme eınni alâ diyni ve  dünyâye ve ahırati bit takva vahfızni fiymâ ğıbet anhü ve la tekilni ila nefsi fiymâ hadarteheı yâ men la tedurruhüz zünûbü ve la tenkusu hül mağfiratü heb li fiymâ la yenkusuke vağfir İi mâ la yedurruk. İlahi es’elüke feracen kariyben ve sabran cemiylen ve es’elükel âfiyete min külli beliyyetin ve es’elüke devâmel afiyeti ve es’elükeş  şükra alel âfiyeti ve es’elükel ğına anin nâsi ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azıym.”

 Gerçek Ferec Duası Anlamı:

” Ey Allah! Uyumayan(koruma) gözünle beni koru,erişilemeyen rüknüne beni kuşat(koruma altına al).Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle.Dayanağı,umudum ancak sensin.Nice nimet var ki o nimeti bana lütfettin ama karşılığında benim Sana şükrüma z oldu.Nice belâ ve musibet var ki onunla beni mitian ettin ama bu bela ve musibetler ânında benim Sana sabrım az oldu. Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen,imtihanına karşı sabrımız azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen ve ey beni günahlar yaparken gördüğü halde rezil etmeyen (Allah’ım)!

Ben Senden dilerim ki,İbrahim (a.s)’a salât ettiğin,bereket verdiğin ve rahmet etiğin gibi Muhammed (a.s)’a ve âline de salât edesin.Şüphesiz Sen Hamid ve Mecid’sin(Hamde lâyıksın ve ulusun). Ey Allah’ım! Dünyamın (imkanlarını bahşetmeni) vesile kılarak dinimi(yaşama)konusunda bana yardımcı ol.Yanında olmadığım(evladım,âilem ve malım gibi değer verdiğim) şeyler konusunda beni muhafaza eyle.Yanlarımda bulunduğum şeyler hususunda da beni nefsime havale etme. Ey kullarını bağışlamak  için bir şeyini noksan etmeyen Zât! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini lütfeyle, günahlarımı bağışla.

Ey benim İlâhım! Ben  Senden (her sıkıntı ve zorluktan) en yakın çıkış (itirazsız) pek güzel sabır dilerim,her belâdan uzak bir âfiyet  dilerim,âfiyet karşılığında şükretmeyi dilerim.Âfiyetin devamını niyâz ederim ve insanlara muhtaç olmamayı isterim.Mâsiyetten uzak durmak ve taate güç yetirmek ancak O ulu ve yüce olan Allah’ın yardımıyla mümkündür.”

Bilinen diğer bir ferec duası şu şekildedir:

 Kelimetül Ferec duası okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim

İlahi, azum’ el belau ve berih’ al hefau v’en keşef’ el ğitau ve’ ngata’ er recau ve zagati’l arzu ve muniet’is semau ve ente’l musteanu ve ileyke’l müşteka ve aleyk’el muavvelu fiş şiddeti ve’r reha.

Allahümme salli ala Muhammed’in ve ali Muhammed, uli’l emriileine ferazte Aleyna taetehum ve arreftena bi zalike manziletehum fe ferric enna bi haggihim feracen acilen gariben kelemh’il basari ev hüve egrabu ya Muhammed’u, Ya Aliyyu, Ya Muhammed, ikfiyani feinnekuma kafiyan. Vensurani feinnekuma nasiran.

Ya mevlana ya Sahibez zaman! El ğavs El ğavs, el ğavs, edrikniy, edrikniy, edrikniy, es saate, es saate, es saate, el acel, el acel, el acel, ya erham’er-rahimine, bihaggi Muhammedin ve alihit tahirin.”

 Kelimetül Ferec duası anlamı

Ferec duası Arapça olarak okunduktan sonra Türkçe anlamının da okunması tavsiye edilir. Bu sayede ferec duası daha samimi, daha içten olarak edilebilir.

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’ım! Zulüm çoğalmış ve gizli olanlar açılmıştır. Kapalı perde kalkmış ve ümitler yok olmuştur. Yeryüzü daralmış, gökyüzü rahmetinden mahrum kalmıştır. Ey Allah’ım! Sen varsın, ancak sen yardım edebilirsin, yüce makamına şikayet ediyoruz. Kolaylıkta ve zorlukta güvencemiz sensin. Allah’ım peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) ve onun pak evladına rahmet et. O emir sahiplerine ki, onlara itaat etmeyi bizlere farz kılmıştın ve onların yüksek makamlarını bize tanıtmıştın. Onların yüzü suyu hürmetine bize de acil ferahlık ver, tıpkı göz açıp kapama gibi veya ondan daha yakın.

Ey Muhammed, ey Ali, ey Ali, ey Muhammed, bana kafi gel ki, bana kafi gelen sizlersiniz. Bizlere yardımcı olun, bizim yardımcınız sizsiniz. Ey saygıdeğer, ey zamanın sahibi ve imamı. Feryat, feryat, feryat, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, sesimi duy, hemen, hemen, hemen, acil, acil, acil, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hz Muhammed’in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine onun gelmesini çabuklaştır. Amin.”

Ferec  (Feraciye) Duası Ne İçin Okunur?

Ferec duası, her türlü sıkıntı, üzüntü için okunur. Kurtuluş duası olarak bilinen bu dua, her türlü dertten, tasadan, hastalıktan kurtulmak için okunabilir. Sınav öncesi okunabilir. Her türlü hacet ve istek için ferec duası okunabilir.

Ferec (Feraciye) Duası Faziletleri Nelerdir?

 • Bu duayı yazarak üstünde taşıyan kişi her türlü kötülükten korunur.
 • Feraciye duası olarak da bilinen bu duayı okuyan kişi kıyametin susuzluğundan korunduğu rivayet edilir.
 • Her türlü dert, sıkıntıyı giderir.
 • Kıyamet günü merhamet ve şefkatle muamele edilir.
 • Kıyamet günü şehitlik derecesine yakın derece verilir.
 • Bu duayı okumaya devam eden kişi islam büyükleriyle beraber zikredilir.
 • Ferec duasını okumaya devam eden kişi kıyamet günü özel hediyelerle sevindirilir.
 • Her türlü hacet için ferec duası okunur.
 • Pişman olunan kötülükleri iyiliğe çevirir.
 • Ferec duasını okuyan kişiden şeytan uzaklaşır.
 • Kurtuluş duası olarak bilinen bu duayı okuyan kişi ahir zaman fitnesinden korunur.
 • Hz. Mehdi’nin şefaatine nail olur.
 • Bu duayı okuyan kişiye melekler bağışlanması için dua eder.
 • Sınava girmeden önce bu dua okunur. Bu dua sınav stresin, prtadan kaldırır, heyecanı önler.
 • Bu duayı okumaya devam eden kişi Allah katında büyük sevaplara nail olur.
 • Bu duayı okuyan kişi, ölüm zamanı kolaylık görür.
 • Ömrün bereketli ve uzun olmasını sağlar.
 • Bu duayı okuyan kişi Hz. Fatıma’nın şefaatine nail olur.

Ferec Duası Ne Zaman Okunur?

Ferec (feraciye) duası, her türlü dilek, istek ve hacet için okunabilen bir duadır. Duaya başlamadan önce hangi dilek, istek isteniyor ise niyet edilmelidir.  Bu dua için özel bir vakit yoktur, istenilen her vakit dua okunabilir. Ancak seher vakti okunmasının daha efdal olduğu söylenir.  Seher vakti, insanın kendi ve Allah ile baş başa olduğu, Allah’ın rahmet hazinelerinin sonuna kadar açıldığı kıymetli bir vakittir.  Bu nedenle seher vakti edilen dua ayrı bir kıymetlidir. Yine perşembeyi cumaya bağlayan, cuma gecesi duaların kabulü için önemli bir vakit dilimidir. Bu nedenle Ferec (Feraciye) duası cuma gecesi, seher vakti okunması önerilir. Cuma gecesi yada seher vakti müsait olmayan kişiler, sıkıntıda olan ve Allah’tan yardım isteyen kişiler her zaman ferec duasını okuyabilir.

Ferec Duası Kaç Defa Okunur?

Ferec duası dilek için okunan kıymetli bir hacet duasıdır.  Duayı okumadan önce güzel bir abdest alınmalı ve sakin bir ortama geçilmelidir.  Ferec duasına başlamadan önce 21 defa besmele çekilmeli ve duaya niyet edilmelidir, duada niyet açık bir şekilde dile getirilmelidir.

Ardından en az 3 defa ferec duası Arapça olarak okunmalıdır.  Ferec duası arapça olarak okunduktan sonra Türkçe anlamı da okunmalıdır. Bu sayede dua daha samimi ve içten bir hale gelir.

Ferec duası Arapça ve Türkçe okunduktan sonra Bir defa Felak ve Bir defa da Nas Sureleri okunur.

Son olarak 21 defa “Ya Aziz” esması söylenir ve Allah’tan ne isteniyor ise istenilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu