Din

Çevirgel Duası Ne Zaman ve Nasıl Okunur? Çevirgel Duası Ne İşe Yarar?

Halk arasında  “çevirgel duası”, “döngel duası” olarak bilinen bu dua sıklıkla okunan dualar arasında yer alır.  Özellikle sevdiği kadın veya erkekten ayrılan kişiler bu duayı okuyarak sevdiğine kavuşmayı Allah’tan ister. 

Çevirgel duası  nedir? Çevirgel duası ne zaman ve nasıl okunur? Kuran’da var mıdır? 

Çevirgel duası Türkçe- Arapça okunuşu, anlamı…

Çevirgel Duası Nedir?

Çevirgel duası; terk eden kadın veya erkeği geriye dönmesi için okunan bir duadır. Bazı eski kaynaklarda “çevirgil duası” olarak da geçer.  Çevirgel duası, Duha suresi, Rum suresi ve Fatiha suresinden bazı ayetlerle hazırlanan duadır. Ayrıca Allah’ın bazı güzel isimleri zikredilir.

Çevirgel Duası Türkçe Okunuşu, Anlamı

Vedduha.

Velleyli iza seca.

Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.

Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.

Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.

Elem yecidke yetiymen feava.

Ve vecedeke dallen feheda.

Ve vecedeke ‘ailen feağna.

Femmel yetiyme fela takher.

Ve emmessaile fela tenher.

Ve emma binı’meti rabbike fehaddis. (Duha Suresi)

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

Yedi kat göğü ve yedi kat yeri yaratan sensin. Sen sonsuz kudret sahibisin. Onun gönlünün yedi katını da bana meylettir, beni onun gözüne güzel göster ya Rabbim.

Ya Mucip,

Tevrat’ı, Zebur’u, İncil’i ve Furkan’ı insanlara yol göstersin diye sen gönderdin. Kuran-ı Azumuşşan ile bizi nurlandıran da sensin. Onun da gönlünü önce iman ile sonra bizim sevgimizle doldur ya Rabbim.

Ya Cami,

Sen Adem’in, Nuh’un, Yusuf’un, Musa’nın, Harun’un, İsa’nın, şanı yüce Muhammed Mustafa’nın ve 124 bin peygamberin İlahısın. Sen dilediğin vakit dilediğin her şeyi bir araya getirme kudretine sahipsin. Bizim gönüllerimizi de bir araya getir ya Rabbim.

Ya Latif,

Sen sonsuz kerem ve ihsan sahibisin. Onu benimle beni onunla nasiplendir. Sen gönülleri evirip çevirensin. Bizim gönüllerimizi de birbirine çevir ya Rabbim.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve min ayatihi en haleka leküm min enfüsiküm ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeh inne fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun.

Bismillahirrahmanirrahim.

El hamdü lillahi rabbil alemin.

Er rahmanir rahıym.

Maliki yevmid din.

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn.

İhdinas sıratal müstekıym.

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin. (amin)

Çevirgel Duası Ne İçin Okunur?

Duanın isminden anlaşıldığı gibi dua ‘çevirme’, ‘düşünüleni geri getirme’ amaçlı okunur.

Sevdiği tarafından terk edilen kişiler arasında yaygın olarak okunan bir duadır. Sevgilisinden, eşinden ayrılan kadın veya erkekler çevirgel duasını okur. Ayrıca kaybolan eşya, unutulan eşya bulmak için de çevirgel duası okunur. 

Çevirgel- Döngel  Duası Kuran’da Var mı?

Döngel duası, sevgiliyi geriye getirme duası olarak da bilinen bu dua Kuran’da yoktur, hadislerde geçmez.  Kuran-ı kerimde çevirgel veya döngel duası diye bir dua yoktur.   Bu dua bazı ayetlerden ve Allah’ın (c.c) bazı güzel isimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir duadır. Bu duayı bazı kişiler “geri getirme duası” olarak da bilir.

Çevirgel- Döngel Duasını Okumak Günah mıdır?

Sevgiliyi geriye getirme duası, döngel duası, çevir gel duası olarak bilinen bu dua Kuran-ı Kerim’de geçmez, hadislerde bahsedilmez.  Muteber kitap ve kaynaklarda da bu duadan bahsedilmez. 

Kişi tüm isteklerini Allah’tan (c.c) istemelidir. Dua sadece aracı olabilir. 

İsteklerin, dileklerin kabul olmasını duadan bilmek doğru değildir. Duaları kabul eden Allah-u Tealadır. Allah (c.c) dilerse olur, dilemezse olmaz.  Dua  okuyarak Allah’tan hayırlısını istemenin bir günahı olmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu