Din

Beled Suresi Ne İçin Okunur? Beled Suresi Anlamı ve Faziletleri

Beled suresi, Kuran-ı Kerim’e göre 90. sırada olan suredir, Tarık suresinden önce, Kaf suresinden sonradır.  İniş sırasına göre ise otuz beşinci sırada yer alır, Mekke döneminde inmiştir.

Beled suresi adını ilk iki ayetinden almıştır.

Beled suresi ne için okunur? Beled suresi anlamı nedir, neden indirilmiştir, faziletleri nelerdir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Beled Suresi

Beled suresi, Mekke döneminde inen surelerden biridir. Mushaf sırasına göre doksanıncı, iniş sırasına göre de otuz beşinci sırada yer alır.

Sure ismini ilk iki ayette geçen “el-beled” kelimesinden almıştır. Beled; şehir, memleket anlamındadır.

Beled suresi bazı insanlar tarafından  “La uksimü” olarak da bilinir. Beled suresi 20 ayettir.

Beled Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- La uksimü bilhazelbeledi

2- Ve ente hıllün bihazelbeledi

3- Ve validin ve ma velede

4- Lekad halaknel’insane fiy kebedin

5- Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün

6- Yekulü ehlektü malen lübeden

7- Eyahsebü en lem yerehu ehadün

8- Elem nec’al lehu ‘ayneyni

9- Ve lisanen ve şefeteyni

10- Ve hedeynahünnecdeyni

11- Felaktehamel’akabete

12- Ve ma edrake mel’akabetü

13- Fekkü rekabetin

14- Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin

15- Yetiymen za makrebetin

16- Ev miskiynen za metrebetin

17- Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti

18- Ulâike ashâbul meymeneti

19- Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti

20- Aleyhim narün mü’sadetün

Beled Suresi Arapça Okunuşu

Beled Suresi Anlamı

1, 2, 3, 4.Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.

5.İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6.”Yığınla mal harcadım” diyor.

7.Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8, 9, 10.Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?

11.Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.

12.Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?

13.O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.

14, 15, 16.Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

17, 18.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.

19.Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.

20.Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Beled Suresi Ne İçin Okunur?

Beled suresi, zenginlik niyetiyle okunabilir. Bu sure tüm manevi, ruhsal hastalıklara şifa niyetiyle okunur. Ahirette kolay hesap vermek için de bu sure okunabilir.

Hazreti Muhammet (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Beled suresini okursa, okumaya devam ederse kıyamet günü (kafirlere ve münafıklara olacak) Allah’ın azabından emin olur, kurtulmuş sayılır.”

(Ebu’l Leys Semerkandi, Tefsiru’l Kur’an 6/426-429)

Beled Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Beled suresi Mushafta 90. sıradadır, faziletleri şu şekildedir:

 • Beled suresi her türlü manevi hastalığa okunabilir.
 • Bu sure aynı zamanda zenginlik suresidir. Her sabah namazı ardından beled suresi okuyan kişi maddi olarak sıkıntı çekmez, kazancı bereketli olur.
 • Bu sureyi okumaya devam eden kişiler Allah’ın c.c) izni ile ahirette kolay hesap verir.
 • Bu sureyi sürekli okuyan kişiler Allah’ın( c.c) izni ile ev sahibi olur.
 • Herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak için İnşirah suresi ve Beled suresi okunur.
 • Miskinlik, tembellik gibi hastalıklardan kurtulmak için bu sure okunmaya devam edilir.
 • Bu sureyi okumaya devam eden kişiler halk arasında itibarlı olur.
 • Beled suresini okumaya devam eden kişiler her türlü bela ve kazadan Allah’ın izni ile korunur.
 • Bu sure bebek, çocuk ve yetişkinlerin sindirim hastalıklarında okunur. 
 • Herhangi bir hacet için Beled suresi okunmaya devam edilir.
 • Göz ağrıları için Beled suresi ve Kaf suresinin 22. ayeti okunur.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu