Din

Zenginlik Duası: Kimsenin Bilmediği Zenginlik Duası, Hz. Süleyman’ın Zenginlik Duası!

İnsanlar yaşamak için ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirli bir gelire ihtiyacı vardır.  Yaşamak için ihtiyaçları karşılamak için çalışıp çabalamak gerekir. Ancak, bazen her ne kadar çalışsakta işler ters gider. Bu gibi durumlarda mümin kadın ve erkekler Allah’a el açar, Allah’tan hayırlı, bol kazanç ister. Peki, zenginlik duası nedir?  Kimsenin bilmediği zenginlik duası nedir? Hz. Muhammed’in (s.a.v) tavsiye ettiği zenginlik duası nedir? Hz. Süleymanın zenginlik duası nedir? Tüm merak edilenleri sizler için derledik?

“Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.”  Bazı rivayete göre bu söz bir hadis. Ancak, bilinen bir gerçek var ki dinimiz tembelliği önermez, çalışıp helalinden kazanç elde etmeyi tavsiye eder.  Müslüman kadın ve erkekler çalışarak Allah’tan hayırlı ve bereketli rızık ister.  Her şeyde olduğu gibi bol kazanç, zenginlikte Allah’ın elindedir. Dilediğine verir, dilediğine vermez.  Unutulmamalı ki; alanda, verende Allah’tır. 

Bol kazanç, hayırlı zenginlik için öncelik helal dairede çok çalışmaktır.  Her ne iş ile ilgileniyorsa layıkıyla yapılmalı, ardından Allah’tan (c.c) bol kazanç istenmelidir.

En Etkili Zenginlik Duası/ Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Tavsiye Ettiği Zenginlik Duası

Bu dua İmam Gazali tarafından önerilmiştir. En etkili zenginlik duası her gün 70 defa okunması tavsiye edilir. Yetmiş defa okuyamayanlar üç, beş, yedi, on bir gibi tek sayılarla okuyabilir. Duayı bir defaya mahsus okumaktan ziyade düzenli ve sürekli okunması önerilir.

En etkili zenginlik duası peygamberimizin tavsiye ettiği dua okunuşu

Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Mu’idü, Ya Rahimü, Ya Vedüd. Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake”

En etkili zenginlik duası anlamı

“ Ey Gani, Hamid, Mübdi, Mu’id, Rahman ve Vedud olan Allahım! Beni helal ettiklerine iktifa ettir. Haramlara düşürme, Fadlınla ihsan ederek beni senden başkasına muhtaç etme.”

Bu dua aynı zamanda peygamberimiz Hz. Muhammed’in( s.a.v) Hz. Ali’ye önerdiği duadır.

Rızık bolluğu, fakirlikten kurtulma ve zengin olmak için bilinen en etkili dua olarak kabul edilir.

Zengin Olmak İçin Hangi Sureler Okunur?

Kuran-ı Kerim’de ölümün bile çaresi olduğuna, ancak insanların bunu bulacak ilme sahip olmadığına inanılır.  Kısacası her derdin dermanı Kuran’da mevcuttur.  Yine zengin olmak isteyenler, bol, hayırlı, bereketli kazanç elde etmek isteyenler Kuran-ı Kerim’e baş vurabilirler. 

Kuran’da zengin olmak için önerilen surelerden biri Al-i İmran suresidir. Özellikle 26 ve 27. ayetler tavsiye edilir. 

Al-i İmran Suresi 26- 27. ayet

Arapça okunuşu

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ

Kuranda  geçen zenginlik suresi Türkçe okunuşu

 “Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.

Tülicü’lleyl, fi’n-nehari ve tülicü’n-nehare fi’l-leyl, ve tuhricü’l-hayye mine’l-meyyiti ve tuhricü’l meyyite mine’l-hayyi ve terzüku men teşa’ü bi gayri hisab.”

Anlamı

Ali İmran 26. Ayet Türkçe Meali: De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Ali İmran 27. Ayet Türkçe Meali:“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.”

Kuran’da geçen ve zenginlik suresi olarak bilinen bu dua her gün, 4 defa okunması önerilir. Bazı kaynaklar bu duayı 41 defa okumayı tavsiye etmişlerdir. 

Bu dua mal, mülk sahibi olmak isteyenler, fakirlikten kurtulup, maddi feraha kavuşmak isteyenler, bol kazanç elde etmek isteyenler tarafından her gün okunmalıdır.

Bu dua her gün okunmaya devam edilirse huzurlu, sağlıklı bir yaşam sürülür. Bu dua her türlü dilek için okunabilen bir duadır.

Duha suresi 8. ayet

Ve vecedeke âilen fe agnâ.

Anlamı

“Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?”

Yin Vakıa Suresi Kuran’da geçen en tesirli zenginlik surelerindendir. Düzenli olarak Vakıa suresini okuyan kişiler fakirlik görmez, bol ve bereketli kazanç elde ederler. Vakıa Suresi akşam ezanı ve yatsı ezanı arasında ya da sabah ezanından sonra okunması tavsiye edilir.

Hz. Süleyman’ın Zenginlik Duası

Bu dua Hz. Süleyman tarafından edilen zenginlik duasıdır. Bilindiği gibi Hz. Süleyman peygamber olmanın yanında dünya üzerinde en zengin insandır. 

Hz. Süleyman’ın zenginlik duası her gün 12 defa okunması tavsiye edilir.  Dua, bir kere okumakla bırakılmamalı, her gün düzenli okunmalıdır. Hz. Süleyman’ın zenginlik duası olarak geçen dua, Kuran’da Sad Suresinin 35. ayetidir.

Sad Suresi 35. ayet

“Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb”

“Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!

Zenginlik Duası/ Borçtan Kurtulma Duası

Duha Suresi’nin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5- Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke ‘ailen feağna

9- Femmel yetiyme fela takher

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresi’nin Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Andolsun kuşluk vaktine

2- ve dindiği zaman o geceye ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10- El açıp isteyeni de azarlama!

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Duha Suresi, borçlardan kurtulma, bol ve bereketli kazanç elde etme niyetiyle okunabilen surelerdendir.  Borçlardan kurtulmak, zengin olmak için duha suresi hergün 7 defa okunması tavsiye edilir.

Hemen Zengin Olmak İçin Okunacak Dua

5 vakit namazlarda okunan ihlas suresi de fakirlikten kurtulmak, zengin olmak isteyenlere önerilen dualar arasında yer alır.

Sehl b. Sa’d’den şu rivayet edilmiştir: “Bir adam, Hz. Peygamber (s.a.s)’e geldi ve ona fakirlikten şikayet etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s) “Evine girdiğin zaman, eğer orada bir kimse varsa ona selam ver. Eğer hiç kimse yoksa kendine selam ver ve bir defa “Kuîhüvallahu ehad” sûresini oku” dedi. Adam bunu yaptı ve Allah Teâlâ, onun rızkını, komşularına bile bol bol verecek kadar çoğalttı.”

Zengin Olmak İçin Okunacak Esmalar

“Ya İlahel Alihetir-refiy-ı Celalüh”

Bu esma her gün 20 defa okunması tavsiye edilir. Namazların ardından okunması daha efdaldir.

“Ya Rezzaku Ya Mukit”

Bu esma her akla geldiğinde okunması önerilir. Ya Rezzak esması etkili bir rızık duasıdır.

Ya Ğaniyyü Ya Muğni”

Bu esma her gün 100 defa okunmalıdır. Her gün 1000 defa Ya Ğaniyyü Ya Muğni esması okunan eve fakirlik uğramaz.

“Ya Rahim”

Bu esmanın okunma sayısı 279’dur. Her gün 279 Ya Rahim esması okuyan kişinin rızgı bollaşır.

“Ya Latifu Ya Kerim Bismillahi Latif”

VBu esma her gün 9 defa okunmalıdır. Bu esmayı okuyan kişinin Allah’ın izniyle evine fakirlik uğramaz, bereketli ve bol kazanç elde eder.

Besmele İle Zenginlik

Besmele müslüman kadın ve erkekler için adete anahtardır. Her işine Besmele çekerek başlayan müslümanlar sıkıntılardan, zorluklardan Allah’a sığınır. Yine zengin olmak isteyen müslümanlar besmelenin sırrına sığınabilir.

Her gün 300 defa besmele çekmek zenginliğin anahtarları arasındadır.

Güzel bir abdest alınıp, kıbleye oturulur ve 300 tane “Bismillahirrahmanirrahim” denmelidir, ardından peygamberimize salat ve selam getirilir ve Allah’tan bol rızık istenir.

2 Yorum

  1. Bu güzel esmaları ve zikirleri bizlere ulaştırdığınız için Allah razı olsun sizden sağolun Rabbim ayağınıza taş değdirmesin inşallah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu