HaberDin

NASR SURESİNİN OKUNUŞU VE MEALİ

NASR SURESİNİN FAZİLETİ NELERDİR?

Nasr suresi, Kuran-ı Kerim’in 110. suresidir. 3 ayetten oluşur.  Yardım etmek ve zafer anlamına gelir. Müslümanların zaferinin müjdelendiği Nasr suresi “Tevdi” adıda verilmektedir, Tevdi veda anlamına gelir. Tevdi adının verilmesinin nedeni Peygamber efendimizin vefatından kısa süre önce inmiş olmasıdır. 

Medine’de nazıl olmuş olan Nasr suresinin kelime anlamı yardım etmek ve zafer kazanmaktır. Allah-u Teala’nın, peygamberimize, ilahi zaferi müjdelediği ve zafer yolunda yardım ettiğini gösterir.

Nasr suresinin bir ismide “Tevhid” dir. Bu ismi almasının nedeni peygamberimiz Muhammet Mustafa’nın ( sav) bu dünyadan ahirete göç etmesini ima edilmesidir. 

Alemlerin sultanı Hz. Muhammet (sav), Nasr suresi  nazil olduktan 80 gün sonra vefat etmiştir.

Nasr Suresi ‘nin Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

İza cae nasrullahi velfeth(1)

Vera’eytennase yedhulune fi dinillahi efvaca(2)

Fesebbih bihamdi bi hamdi Rabbike vestağfirh, innehu kane tevvaba(3)

Nasr Suresi ‘nin Türkçe Meal

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Allah’ın (vadettiği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı ( Mekke’nin Fethi) gelip de insanların Allah’ın dinine bölük bölük girerken görüldüğü zaman, artık Rabbini hamd ile tesbih et. Mağfiretini dile(iste) Muhakkak ki, Allah mağfiret dileyenlerin tevbelerini kabul edendir.

Allah’u teala, Resulullah’a(sav), Arabistan’da İslam zaferi elde ettikden sonra ve insanlar bölük bölük dine girdiklerinde, bunun anlamı, bu dünyadaki görevinin sona ermesi olduğunu bildirmiştir. 

Zaferden sonra Resulullaha hamd ve Allah’ı zikretmek ile meşgul olması emredilmiştir.

 Arap halkı islamiyeti kabul etmek için önce Mekke halkının islamiyeti kabul etmesini bekliyorlardır ve ; “Onu kavmiyle baş başa bırakın, eğer kavmini yenerse gerçekten o hak peygamberdir” diyorlardı. Allah( cc) vaadini gerçekleştirip, Mekke’nin fethini müyesser kılınca, diğer Arap kabileleri Medine’ye elçiler gönderip bölük bölük islamiyete girdiler. Fethin üzerinden 2 sene dolmadan tüm yarımada islamiyeti kabul etti.

Nasr Suresi ‘nin Fazileti

Nasr suresi her ne kadar 3 ayeti olan kısa bir sure olsa da, anlamı, ilettiği mesajlar ve verdiği müjdelerle çok değerli, kutsal bir suredir.

Temelde Mekke’nin fethi ile alakalı yardım ve zaferi müjdeleyen bu sure, İnsanların islamiyete yöneldikleri zaman Resulullahtan (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hamd ederek af dilemesi istenmiştir.

Nasr suresi, Allahu teala’nın (c.c) İslam’ın ve Hz. Muhammed’in ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ilahi zafer yolunda yardım etmiş olmasıdır. Ayrıca İslam zaferinin sonrası alemlerin sultanı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem) vefatının yakın olduğu ima edilmiş ve Resulullah’tan (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah’a hamd ederek tövbe istiğfar etmesi istenmiştir.

Alemlerin sultanı,Peygamber Efendimiz ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şu şekilde buyururdu: “Bir sefere (yolculuğa) çıktığınız zaman arkadaşlarının içinde hali en güzel ve azığı ( kazancı) en bol bir kişi olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi oku: Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas sureleri. her bir sureye besmele ile başla ve her bir sureyi besmele ile bitir.”

Hazreti Cubeyr (Radıyallahu Anh) anlatıyor:

“ Önceden arkadaşlarımın arasında kazancı en az olan, en değersiz ben idim.

Resulullah’ın (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)  bu öğütlerini uyguladım ve bu sureleri her zaman okumayı sürdürdüm. Yolculuktan (seferden) döndüğüm zamanlar, arkadaşlarımdan daha fazla kazanç elde ettim ve daha saygın, daha sevilen bir hal kendimde meydana geldi. 

Alemlerin sultanı Resulullah ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“ Her kim Nasr suresini okursa, Mekke-i Mükerreme’nin fethinde bulunup da şehitlik makamına erişmiş gibi ecir (sevap) verilir.”

Her gün 3 defa okuyanın imanı korunur.

Sürekli okumaya devam eden geçim sıkıntısı çekmez, rızkı bol olur.

Duaların kabulü için 1000 defa okunmalıdır.

Zalim, inatçı, ve kötü insanlara karşı ilahi yardım ve zafer elde etmek için bu sure faydalıdır.

Fahrettin Razi (rahimehullah) şöyle buyurdu:

“ Bu sure müminlerin suresidir. Her mümin bu sureyi okuduğunda, Allah’u Teala işlerini zor kılmaz, kolaylaştırır, onu düşmanları üzerine zafer elde ettirir, geçim sıkıntısı vermez bol rızık verir, tövbesi kabul olur, günahları affedilir.”

 Hz. Aişe’den (r.a) rivayet edildiğine göre:

“Nasr suresi indikten sonra Resulullah hiçbir namaz kılmadı ki onun içinde ‘ Ey rabbim, seni teşbih eder, ve  sana hamd ederim. Ey Allah’ım beni affet.’ demiş olmasın. ( Buhari, K Tefsir el Kur’an, Sure : 110, bab:1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu