Din

Şeker Hastalığına Okunacak Dualar

Halk arasında ‘şeker’ olarak bilinen diyabet hastalığı en yaygın görülen rahatsızlıkların başında gelir.  Pankreasın yeterli oranda insülin üretememesi yada ürettiği insülini vücudun kullanamaması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Şeker hastalığı mutlaka tıbbi tedavisi olması gereken ve doktor tavsiyelerine mutlaka uyulması gereken bir şikayettir. Tıbbi tedavi ve duaların gücü sayesinde şeker hastalığı tedavi edilebilir.

Şeker hastalığına hangi dua okunur?  Diyabet (şeker) hastalığına okunacak dualar…

Kadın, erkek, genç, çocuk her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olan şeker hastalığı, yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Tedavi edilmediği takdirde hayati tehlike doğuran bu hastalık mutlaka doktor gözetiminde tedavi edilmelidir. 

Tıbbi tedavinin yanı sıra her derdin şifasının bulunduğu kuran-ı kerimden bazı ayetler de şeker hastalığı tedavisini destekler. şeker hastalığına iyi gelen dualar şunlardır…

Şeker Hastalığına Okunacak Dualar

Asr suresi

Asr suresi şeker hastalığı,  stres, sıkıntı gibi hastalıklara şifa niyetiyle okunması tavsiye edilen dualardan biridir. 

Şeker hastalığı için Asr suresi her gün 70 defa okunması tavsiye edilir.

Ayrıca bu sure su ya da zemzem suyuna 41 defa okunur. Suya okunan 41 Asr suresi şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa şifa olur.

Asr suresinin okunuşu

Vel Asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr suresinin Arapça okunuşu

Asr suresinin anlamı

Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).

Şeker Hastalığına Beyyine Suresi

Şeker hastalığı için tavsiye edilen dualardan biri de Beyyine suresidir.

Şeker hastalığı için Beyyine suresinin yanı sıra Ayetel Kürsi,  Hümeze suresinin 7-8- ve 9. ayetleri ve Tevbe suresinin 2. ayeti okunması tavsiye edilir.

Şeker Hastalığı İçin Beyyine Suresi Nasıl Okunur?

Diyabet hastalığı için Beyyine suresi, Ayetel kursi, Hümeze suresi yedi, sekiz ve dokuzuncu ayetleri ve son olarak Tevbe suresinin ikinci ayeti bir suyun içine okunur. Hasta kişi bu suyu 7 gün boyunca, şifa niyetiyle okumaya devam etmelidir.

Beyyine Suresinin  Türkçe Okunuşu

1.Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te’tiye hümülbeyyineh

2.Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah

3.Fiha kütübün kayyimeh

4.Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba’di ma caethümül beyyineh

5.Ve ma ümiru illa liya’büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü’tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh

6.İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh

7.İnnelleziyne amenu ve ‘amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh

8.Cezaühüm ‘ınde rabbihim cennatü ‘adnin tecriy min tahtihel’enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü ‘anhüm ve radu ‘anhü zalike limen haşiye rabbeh

Beyyine Suresinin Arapça Okunuşu

Beyyine Suresi oku | Beyyine Suresi anlamı, fazileti, Arapça ve Türkçe okunuşu nedir? (Diyanet Meali)

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,

lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,

lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,

men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,

ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,

ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard

ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Hümeze Suresi 7-8-9. Ayetler

Okunuşu :

Elleti tettaliu alel ef’ideh

İnneha aleyhim mü’sadeh

Fi amedim mümeddedeh

Tevbe Suresi 2. Ayet

Okunuşu :

Fe siyhu fil erdı erbeate eşhüriv va’lemu enneküm ğayru ma’cizillahi ve ennellahe muhzil kafirın

Şeker Hastalığı İçin Okunacak Esma

Şeker hastalığı için okunacak esma ‘ El- Bari’ esmasıdır.

 Allahu Teala’nın (c.c)  sır dolu esmalarından biri olan El Bari, “her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan” anlamına gelir. Şeker hastalığı için El-Bari esması her gün okunması tavsiye edilir.

Dualar her türlü sıkıntı, dilek, hacetin anahtarlarıdır. Ancak diyabet gibi hastalıklar için tıp ilminden yararlanılmalı, doktorun verdiği ilaçlar düzenli kullanılmalı yine doktorun verdiği tavsiyelere uyulmalıdır. Bilimden uzaklaşmadan ve Allah’tan (c.c) isteyerek bu hastalığın tedavisi gerçekleştirilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu