Din

Leyl Suresi (Okunuşu, Meali) Leyl Suresi Fazileti, Havası ve Sırları

Adını, birinci ayette geçen “El’Leyl” kelimesinden alan Leyl Suresi, peygamberimiz (s.a.v) tarafından düzenl okunan surelerdendir. Peygamber efendimizin ( s.a.v) öğle ve ikindi namazlarında Leyl Suresini okuduğu nakledilmiştir. Leyl Suresi fazileti ve sırları nedir? Leyl Suresi neye iyi gelir? Leyl suresi okunuşu, arapça okunuşu ve meali. Kaçıncı cüzde, kaç sayfa? Tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Leyl Suresi Anlamı

Sure ismini, birinci ayette geçen “El’Leyl” sözcüğünden almıştır. “Leyl” gece anlamına gelmektedir. Sure, geceye yeminle başladığı için “Leyl Suresi” ismini almıştır.

Üslup ve muhtevasından, surenin Mekke yıllarında indiği anlaşılmaktadır. 

Bu ayet-i kerimelerin, Hz. Ebubekir(r.a) hakkında indiği tefsir kaynaklarında belirtilmiştir.  (Fahreddin er-Râzî, XXXI, 197). Hz. Ebubekir(r.a), Hz. Bilal’i yüksek miktarda ücret karşılığı satın almış ve Hz. Bilal Habeşi’yi kölelikten kurtarmıştır.  Surenin son ayetleri bu gerçeği anlatmaktadır.

Başka bir rivayete göre ise sûre, fakir bir aileye yardımda bulunan İbnü’d-Dahdâh (Ebü’d-Dahdâh) adındaki sahâbî hakkında nâzil olmuştur (Vâhidî, s. 254; Âlûsî, XXX, 147).

Leyl Suresinin Konusu

Sure, insanlarda olan cimrilik ve cömertkil huyundan bahseder.  Malını Allah yolunda harcayan kişilere, Allah’ın ahirette cenneti ihsan edeceğini anlatır.

Leyl Suresi Kaçıncı Cüz Kaçıncı Sayfada?

Mekke döneminde inen Leyl Suresi 21 ayettir.  Leyl Suresi, 30. cüzde olup, 595. sayfadadır. Kuran-ı Kerimdeki sıraya göre doksan ikinci, iniş sırasına göre de dokuzuncu suredir. A’la Suresi ile, Fecr Suresi arasında olan suredir. Leyl Suresi, tek sayfa olan surelerdendir.

Leyl Suresinin Fazileti ve Sıraları

El’Leyl Sure-i Celilesinin fazilet ve sırları şöyledir. Bu surey-i Celileyi geceleri ve gündüzleri okuyan her kimse bütün korkularından emin olur. Korkulu yerlerden ve endişe, korku gerektiren durumlardan güvende ve selamette olur. 

 Bazı tefsir kitaplarında  (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 262), “Allah ve’l-Leyl sûresini okuyan kimseye razı oluncaya kadar nimet verir, onu zorluklardan kurtarır ve kolaylık sağlar” şeklindeki belirtmiştir. Ancak bazı kaynaklarda bu hadisin sahih olmadığı belirtilmektedir (Muhammed et-Trablusî, II, 727).

Leyl Suresi Neye İyi Gelir?

Leyl Sresini, okuyan kimse tüm korkularından emin olur. Bu sureyi okumaya devam eden kişi tüm kötülüklerden korunur, korkularından emin olur. Sara hastasının kulağına okunduğunda Allah’ın (c.c) izni ile şifa bulur.

Okuyan kişi, fakirlikten kurtulur, rızık kapıları açılır. Her kim ki, okumaya devam eder ise, Allah(c.c) razı olacağı şeyi ona ihsan eder, onu zorluktan kurtarır.

Leyl Suresi okuyan kişi tecavüzden kurtulur.

Leyl Suresinin faydaları şunlardır:

  • Leyl suresini 180 defa okumak; Bu sureyi 180 defa okuyan kişi fakirlikten kurtulur, kazancı artar, rızık kapıları açılır.
  • Korkulardan emin olmak için 7 defa okunmaya devam edilir.
  • Her gün 7 defa okuyan kişi her türlü kötülüklerden korunu, ona kimse zarar veremez.
  • Sara hastası olan kişilerin kulağına üç defa leyl suresi okunur.

Leyl Suresinin Türkçe Okunuşu

1.Velleyli iza yağşa.

2.Vennehari iza tecella.

3.Ve ma halekazzekere vel’ünsa.

4.İnne sa’yeküm leşetta.

5.Feemma men a’ta vetteka.

6.Ve saddeka bilhusna.

7.Fesenüyessirühu lilyüsra.

8.Ve emma men bahıle vestağna.

9.Ve kezzebe bilhusna.

10.Fesenüyessirühu lil’usra.

11.Ve ma yuğniy ‘anhü malühu iza teredda.

12.İnne ‘aleyna lelhüda.

13.Ve inne lena lel’ahırete vel’ula.

14.Feenzertüküm naren telezza.

15.La yaslaha illel’eşka

16.Elleziy kezzebe ve tevella.

17.Ve seyücennebühel’etka.

18.Elleziy yü’tiy malehu yetezekka.

19.Ve ma liehadin ‘ındehu min nı’metin tücza.

20.İllebtiğae vechi rabbihil’a’la.

21.Ve lesevfe yerda.

Leyl Suresinin Türkçe Anlamı

1.Andolsun, karanlığı ile etrafı örttüğü zaman geceye,

2.Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun,

3.Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

4. (Ey insanlar!)Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

5, 6, 7.Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

8, 9, 10.Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

11.Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

12.Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

13.Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

14.Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.

15, 16.O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.

17, 18.Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

19, 20.O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) Ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).

21.Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.

Leyl Suresi Arapça Okunuşu

Leyl Suresi Havası

LEYL süresini , yedi kere okuyan , gece veya gündüz bütün kullardan emin olur.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Leyl suresini (vird olarak) okursa (ve gereğini de yaparsa), Allah razı olacağı şeyi ona ihsan eder, onu zorluktan kurtarır. Kolay olana (cennete) ulaştıracak (amelleri) ona kolaylaştırır.”

Bu sureyi beş defa okuyan kimse, kötü, istenmeyen, korkulacak rüya görmez.

Bayılan kişinin kulağına okunursa, kişi ayılır ve kendine gelir.

Sure suya okunur, bu su hummaya karşı etkilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu