Din

Celcelutiye Duası Nedir, Ne İçin Okunur? Celcelutiyye Duası Faziletleri Nelerdir?

İçinde Allah’ın İsmi Azamı saklı olan “Celcelutiyye kasidesi” olarak da bilinen celcelutiyye nedir, ne için okunur? Celcelutiyye duası faziletleri nelerdir, Türkçe anlamı nedir? Regl iken okunur mu? Celcelutiye duası Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

Kaside-i Celcelutiye Nedir?

Rivayete göre, Kaside-i Celcelutiyye Cebrail aleyhisselam tarafından Hazreti Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) zımni vahiy yoluyla gelen bir duadır. Bu duanın içinde Allah’ın kıymetli esmaları yer alır. 

Celcelutiye Hazreti Ali (r.a) tarafından kasideye  çevrilmiştir. Allah’ın mübarek isimlerinin geçtiği bu duanın sırları oldukça fazladır.

Celcelutiyye Duası Faziletleri Nelerdir?

Celcelutiye kasidesi olarak da bilinen bu dua faziletleri ve sırları oldukça fazla olan bir hazinedir. Celcelutiyye duası okuyanların yorumları bu duanın faziletlerini anlamaya yardımcı olur.

Duaların kabulünde Allah’ın isimlerini vesile etmek oldukça etkilidir. Allah’ın güzel esmaları kullanılarak edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanılır. 

Bu duanın en büyük özelliği Allah’ın güzel isimlerinden oluşmasıdır. Celcelutiyye duasının başlıca faziletleri şunlardır:

 • Celcelutiye kasidesi kuraklığın bitmesi yağmur yağması için 31 defa okunur.
 • Düşmana karşı galip gelmek için okunur ve yazılı olarak taşınır.
 • Korkulardan emin olmak için okunur ve taşınır.
 • Korktuğun kişilerden, kötülüklerden korunmak için okunur.
 • Yangın afetinden korunmak için okunur.
 • Aile hayatında muhabbetin artması için okunur.
 • İş hayatında sıkıntıların giderilmesi için okunur.
 •  Gem, vapur gibi deniz seyahatlerinin sıkıntısız geçmesi için okunur.
 • Hamile kadınların kolay doğum yapması için okunur.
 • Tüm dert, tasa, üzüntü için okunur.
 • Düşman şerrinden korunmak için okunur.
 • Borçlardan kurtulmak, bol kazanç elde etmek için okunur.
 • Celcelutiye duasını okuyanların yorumları, bu duanın her türlü hacet ve dilek için okunabileceğini  ortaya koymuştur. 

Celcelutiye Duası Ne İçin Okunur?

Celcelutiye duası, her türlü hacet ve dilek için okunur. Bu dua düşmanların şerrinden, kötülüklerden, kazalardan, belalardan korunmak niyetiyle okunur. Kolay doğum yapmak isteyen kadınlara bu dua tavsiye edilir. Kuraklık yaşayanlar, kuraklığın bitmesi yağmur yağması için celcelutiyye duasını okuyabilir.

Aile huzuru, iş ortamında huzur için bu dua okunabilir.

Celcelutiyye Duası Nasıl Okunmalı?

Celcelutiyye duası da her dua gibi, samimi ve içten okunmalıdır. Dua okunurken abdestli olunması tavsiye edilir. Celcelutiye kasidesi olarak bilinen bu dua şu şekillerde okunması tavsiye edilir:

 • Borçlardan kurtulmak için misk, gülsuyu ve ya safran ile yazılır ve üzerinde taşınır.
 • Tüm dertlerden kurtulmak, hastalıklardan şifa bulmak için dua yazılır ve suda bekletilir. Bu su yemek öncesi içilir.
 • Düşman şerrinden korunmak için düzenli okunur ve yazılı olarak taşınır.
 • Afet ve fırtınadan korunmak için 7veya 31 defa okunması önerilir.
 • Kuraklığa karşı 31 defa okunur.
 • Dünya ve ahiret hakkında her türlü istek için 19 defa okunur.

Celcelutiyye Duası Arapça Okunuşu

Celcelutiyye Duası Türkçe Okunuşu

Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet

İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet

Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî

Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet

İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen

Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet

Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû

Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet

Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen

Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet

Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın

Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet

Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin

Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet

Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî

Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat

Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî

Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat

Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin

Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat

Ehâtat biyel envâru min külli cânibin

Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet

Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin

Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat

Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi

Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat

Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî

Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet

Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın

Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet

Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten

Ve küffe yedel a’dâi annî bi ğalmehet

Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin

Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet

Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın

Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet

Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî

Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat

Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen

Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet

Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten

Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet

Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin

Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet

Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün

Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet

Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ

Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet

Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin

Fe ente racâül âlemiyne velev tağat

Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena

Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet

Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin

Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet

Ve a’tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ

Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet

Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a’tınâ

Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet

Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ

Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset

Ve bâriklenallâhümme fi cem’ı kesbinâ

Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat

Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın

Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet

Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin

Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet

Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men

İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket

Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî

Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet

Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm

Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet

Fe yâ hayra mes’ûlin ve ekrame men a’ta

Ve yâ hayra me’mûlin ilâ ümmetin halet

Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten

Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet

Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin

Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet

Bi ta’dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin

Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket

Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten

Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat

Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın

Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet

Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen

Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet

Bi hâlin ehîlin şel’ın şel’ûbin şâliın

Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet

Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet

Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat

Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba’dehâ

Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat

Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ

Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat

Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy

Ve kün lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat

Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ

Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet

Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ

Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet

Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ

Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet

Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ

Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet

Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ

Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet

Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ

Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet

Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ

Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat

Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ

Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet

Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ

İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet

Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ

Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet

Bi amme abese ven nâziâti ve târikın

Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet

Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin

Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat

Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ

Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet

Ve fî süveril kur’âni hızben ve âyeten

Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet

Fe es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî

Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet

Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin

Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat

Bi sirri büdûhın echezetın betadin zehecin

Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat

Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî

Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena

Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet

Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat

Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet

Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ

Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet

Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet

Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî

Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet

Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ

Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet

Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan

Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet

Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy’uni

Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet

Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî

Bihî izâ düıye cem’ul ümûri teyesserat

İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti

Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet

Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî

İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet

Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ

Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat

Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin

Alâ abdikel miskîni min nazratin abet

Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ

Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet

Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ

Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet

Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî

Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in haffet

Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen

Vahminî min harri nârin ve mâ havet

Ve sâmıhnî min külli zenbin ceneytühû

Vağfir hatıy’atiyel ızâme ve in alet

Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ

Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet

Selâsü ısıyyin suffifet ba’de hâtemin

Alâ ra’sihâ mislüs sihâmi tekavemmet

Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü

Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket

Ve erbeatün tühkil enâmile ba’dehâ

Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat

Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün

Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet

Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün

Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet

Fe addilhü min ba’di aşrin selâseten

Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet

Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu

Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet

Ve hamsün minel kur’âni hünne temâmühâ

İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet

Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû

Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet

Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih

Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet

Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu’tekıd

Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet

Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ

Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet

Bihel ahdü vel mîsâku vel va’dü vel likâ

Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet

Ve lâ tu’tı zel esmâi yevmen li câhilin

Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet

Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben

Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet

Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan

Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat

Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ

Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy’an tefaddalet

Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû

Ve lâ tahşe min be’sil mülûki velev tağat

Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin

Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet

Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben

Fe akbil ve lâ tahşe fe te’men minel habet

Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû

Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet

Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf

Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat

Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ

Ve lâ esedün ye’ti ileyke bi hemhemet

Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ni hancerin

Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet

Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ

Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet

Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn

Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat

Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin

Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat

Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin

Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet

Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim

Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat

Ve salli salâten temleül erda ves semâe

Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet

Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî

Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet

Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen

Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat

Ve sellim alel athâri min âli hâşimin

Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet

Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera

Verda alâ osmâne mea hayderis sebet

Kezal âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm

Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet

Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin

Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Celcelutiye Türkçe  Anlamı Nedir?

Bismillahir-rahmanir-rahim

1- Bütün Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti.

2- Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı,Hz. Muhammed(sav)’e salâvat getiririm.

3- İlahi Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum.

4- Kadri muazzam olan ism-i Azam’ın hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır

5- Ya Hayy, ya Kayyum Allah’ım, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.

6- Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için.

7- Ey çabuk imdada koşan Rabbim Allah, Ehad, Basit isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.

8- Kayyum ismin hürmetine, kalbimi bütün kirlerden temizleyerek ihya et. Ona Senin Kayyumiyet sırrın yerleşip ışık saçsın.

9- O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece kalbime ve yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.

10- Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.

11- Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.

12- Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten ve rızıklandıran Allahım.

13- Allahım Bir araya getirilmiş bütün heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ulaştır ve her türlü ihtiyaçlarımı gider.

14- Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine ve ismi Azamın nuru hürmetine .

15- Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle, Nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır.

16- Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.

17- Kadri yüce, Kadir,Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden ve kötülüklerden koru.

18- Allah’ım Celal.Celil. Rauf,Kuddüs ve Rahim iisimlerinin nuru hürmetine bu karanlıkları nurunla aydınlığa çevir.

19- Ey Rabbim İsmi Azam’ın nuru hürmetine O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir.

20- Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce Kâfi isminle benim bütün işlerimi kolaylaştır. Sen bana yetersin.

21- Ey Celal sahibi Ve ey Halim Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle.

22- Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.

23- Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp canlandıran Allah’ım “Kün=ol” emrinin “ Kaf” harfinin sırrı hürmetine beni koru.

24- Karanlıklar ve Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.

25- Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırıya gitselerde âlemlerin ümidi yalnız sensin.

26- Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine. İhsan ettiğin sayısız nimetlere karşı nankörlük eden düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör eyle.

27- Âlim, Gani ve Sabur isimlerinle beraber herşeyi, kuşatan ismi Azam’ın kalesine sığınarak, her türlü yanlışlığa düşmekten korunurum.

28- Baştanbaşa bütün mahlûkatın gönüllerine ülfet ve ünsiyet bahşederek bana lütfunla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.(üstad böyle okurmuş)- bütün âlemlerin kalplerini Risale-i Nura ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle.

29- Ya ilahi Ali, Ala ve Selam ism-i şerifin hürmetine bize izzet ve yücelik ver. Ve işlerimizi kolaylaştır.

Celcelutiyye duası 30. Beyit;

30- Üzerimize afve mağfiret örtüsünü ger ve kalplerimize rahmetinle şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.

31- Allah’ım Hu ismi şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve önümüzdeki bütün zorluk ve güçlükleri kaldır.

32-Ya ilahi, Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn Rızıklarımızı nihayetsiz cömertlikle bize gönderen Cevad isminle sana yalvarıyorum.

33- Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de ismi Azam’ınla onları uzaklaştırır ve onları darmadağın edersin.

34- Ey Celal sahibi Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayette bulunduğu Hz. Muhammed’in (asm) şanı hürmetine düşmanlarımızı rahmetinden mahrum kılarak zelil eyle.

35- Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.

36- Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların hile ve tuzaklarını benden defet.

37- Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.

38- Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.

39- Ey Ehad, Bedi,Aziz ve Celil olan Allah’ım Sen’in bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametiyle sürekli parlamaktadır.

40- ey Evvel ve Ahir olan Allah’ım bütün mahlukatın arzu ve ihtiyaçlarına cevap veren güzel isimlerini anarak onların bereketine sığınıyorum.

41- Nurun kandili gizliden gizliye tutuşturulup yakılıyor. Kandiller kandili perde altında yanarak nur saçıyor.

42- İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.

43- Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.

44- Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.

45-Ey Kayyum ve Vekil olan ve bütün ayetlerinin hikmetlerini yalnız kendisi bilen Allah’ım Hannan isminin hürmetine dualarımızı kabul et.

46- Ey bütün sırlara vakıf olan Allah’ım Mübdi ve Müid isimlerinin hürmetine bize şefkat ve merhametinle muamele et.

47- Her hak sahibinin hakkını layıkıyla veren, her varlığın ihtiyacını adaletle gideren Adl. Ve haklıyı haksızdan ayıran, hüküm sahibi Hakem isimlerinin tecellisiyle dünya tahripten kurtulur ve tamir edilir.

48- Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.

49- Ey Rab ve Rahman olan Allah’ım Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun. Ey kuvvetli mededkârım . Fitne, düşmanlık ve inkar fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.

50- Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.

51- Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.

52- Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem süresi) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.

53- Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şûrâ süresi) bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.

54- Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır. Bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle.

55- Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…

56- Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.

57- Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.

58-Kuran-i Hakim’de Hâ Mim ile başlayan bütün sürelerin sırrı hürmetine, beni her türlü nurun kaynağı olan Nur isminin fazlına ve tecellisine mahzar eyle.

59- Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zati’l-büruc ve Zilzal sureleri hürmetine.

60- Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için…

61- Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.

62- Kuran-i Hakim’deki Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.

63- Ey Mevla’m Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan lütuf ve fazlını istiyorum.

64-Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım Sen’in her şeye gücü yeten ve kudretiyle bütün varlık alemini kuşatan Kadir ve Cebbar isimlerinin üzerine kasem ve yemin ederek sana yalvarıyorum.

65-Ey Allamü’l-Ğuyub olan Allah’ım Fetih kapılarını ve gayb alemlerinin sırlarını açan Fettah isminin nuruyla ve Sen’in inayetinle fetihler nasip olur.

66-Ya Seyyid’im Varlık ve birliğini güçlü delillerle ispat eden Ayetü’l Kübra’daki hakikatlerin nuruyla beni her türlü felaket ve tehlikelerden emin kıl.

67- Ey İlah’ımız Fettah ve Rezzak isimlerinin hürmetine ve Esma-i Hüsna diye tarif edilen bütün güzel isimlerinin hakkı için beni dağınıklık ve perişaniyetten kurtar.

68- Bu harfler ‘nur harfleri’ dir. Ve Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle Manevi karanlıklar dağılır.

69- Ya Rabbi Bu harflerin yüce manalarını şefaatçi yaparak sana niyaz ediyorum ki, bu dua ve yakarışlarım, zillet ve aczini izhar ederek hidayete erenlerin duası nevinden olsun.

70- Ey merhametli Rabbim Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve faziletle yüceltilmişlerdir.

71- Ey Allah’ım Kur’an-ı Hakim’in bütün ayetlerini ve ihtiva ettiği hakikatleri vesile kılarak, Sana yalvardım.

72- İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.

73- Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla tüm gam, keder ve sıkıntım ortadan kalksın.

74- Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.

75- Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle ismi Azam’ınla Sana yalvarıyorum.

76- İlahi Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.

77- Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim), İhtiyacımı yerine getir. İşlerim sana havaledir.

78- Ya Rabbi Hz. Muhammed (sav)`i ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum. Yalvarıyorum.

79- Ya ilahi Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütf eyle ve affınla muamela et.

80- Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.

81- Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve kabir karanlığını Üzerimden atarak beni aydınlığa çıkar.

82- Ya ilahi Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle, Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir.

83- Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru.

84- işlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla.

85- Ey kadri yüce ismi Azamı taşıyan, onun bereketiyle Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.

86- Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir.

87- Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!

88- Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.

89- Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma.

90- Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.

91- Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.

92- Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi yap ve her türlü zulüm ve tecavüzden korunmak için O’nu (asm) vesile kıl.

93- Yâ İlâhî Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Muhammed Mustafa’ya (asm) salât eyle.

94- O seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgârın esintileri adedince salât eyle.

95- Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!

96- Bizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun (asm) şanının büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.

97- O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.

98- Âl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle.

99- Yâ İlâhî Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol.

100- Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol.

101- Bu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

Her Türlü Hacet ve Dilek İçin Celcelutiye Duası Nasıl Okunur?

Bu dua her türlü dilek ve hacet için okunabilir. Hacet için Celcelutiye okumadan önce abdest alınmalıdırArdından her ne murat için okunacak ise niyet edilmelidir. 

Niyet sonrası 7 gün boyunca 19 tane ( her gün için ayrı 19 dua) Celcelutiyye okunur. 

Dua sonrası sadaka verilmesi önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu