GüncelGenelHaber

Asansör Periyodik Kontrolleri Zorunlu mu? Periyodik Muayene Ücretleri Ne Kadar?

Ülkemizde, Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi asansörlere yıllık muayene şartı vardır. Özellikle yüksek katlı binaların vazgeçilmezi olan asansör bakımları ve yıllık kontrolleri asla ihmale gelmeyen bakımlardır. Asansörler yönetmeliğinde belirtildiğine  göre, güvenli ve işletme yönünden olması gerektiği şekilde çalıştığını anlamak için, piyasaya arz edildiği zaman dilimi itibarıyla ilk yılın bitiminde, sonrasında ise 365 günde en az bir kere yıllık kontrol, bakım ve muayene yapılması gereklidir.

Asansör Periyodik Kontrol Nedir?

Asansörlerin yıllık muayenesi ve aylık bakımı birbirinden farklıdır. Aylık bakımı her ay düzenli yapılması gereken işlemdir. Yıllık muayene ise, yılda bir defa, uzmanlar tarafından yapılan, aylık bakımın ne denli düzenli yapıldığını kontrol eden denetlemelidir.

Periyodik kontroller için “Denetim ve Fenni Muayene” terimleri kullanılır. 

Denetim; denetlemek anlamında kullanılır.

Fenni Muayene; çoğunlukla trafikte kullanılan araçların, diğer sürücü ve araçların güvenliğini korumak için yapılan düzenli kontroller anlamındadır. Ülkemizde, asansörler de tıpkı ağaçlar gibi yıllık kontrollerden geçer. Asansörlerin, her yıl uzman kişiler tarafından düzenli denetlenmesine “asansör periyodik kontrol” denir.

Asansör Periyodik Kontrolleri Kim Yapar?

Türkiye’de asansör periyodik kontrolleri ilk olarak TSE tarafından yapılmaya başlandı. TSE kurumunun yaptığı kontrollerin yanı sıra, Makine Mühendisleri Odası, A Tipi Muayene Kuruluşları, ve Bazı Belediyelerin yetkili mühendisleri   bu kontrolleri yaparlar.

Asansör periyodik kontrollerini yapan mühendisler elektronik, elektrik ve ya makine mühendisleri olup, MMO ve TSE’den gerekli eğitimleri ve stajı alıp, Muayene Elemanı Yetki Belgesini  elde etmeleri gerekir.

Asansör Periyodik Kontrolü Ne Kadar Sürede Bir Yapılmalıdır?

“Asansörler İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol yönetmeliği” gereğince asansörün hizmete açılması itibariyle ilk yılın sonunda, ardından yılda bir defa bi

Asansör Periyodik Kontroller Zorunlu mudur?

Asansör periyodik kontrolleri, 4 Kasım 2018 yılında yürürlüğe giren kontrol yönetmeliğine göre her yıl yapılması zorunludur.  Bu denetimlerin yapılmasında bina yöneticileri, bina yöneticisi yok ise bina sakinleri sorumludur. 

Periyodik asansör denetimini gerçekleştirecek olan kurum, önce bina yöneticisi ya da bina sakinleri ve asansör bakım firmasına bilgi verilir, denetim için tarih planlanır.

Denetim zamanı A tipi muayene kuruluşu yetkili mühendisi ve bakım firması personeli asansör denetimini gerçekleştirir. Periyodik kontrol sonrası  4 renk etiketten uygun olanı yapıştırılır.  Asansöre yapıştırılan etiket renkleri ve anlamları şunlardır:

 • Yeşil etiket: Asansörün güvenli olduğu anlamını taşır.
 • Mavi etiket: Asansörün hafif kusurlu olduğu anlamındadır.
 • Sarı etiket: Kusurlu( 120 gün içinde tekrar takip ve kontrol gerçekleşecek anlamındadır.)
 • Kırmızı etiket: Güvensiz( 60 gün içinde tekrar takip ve kontrol gerçekleşecek anlamındadır)

Periyodik asansör bakımı sonrası, asansörler sarı renk etiket alırsa 120 gün içinde, raporda belirtilen eksikliklerin düzeltilmesi gerekir.

Bakım sonrası, asansör kırmızı renk etiket almış ise 60 gün içinde raporda yazılan eksiği düzeltmesi gerekir. Belirtilen süre içinde eksiklikler tamamlanmaz ise, yeniden sarı ya da kırmızı renk etiket tazelenir. Yine de, asansör bakımında belirlenen eksiklikler düzektikmez ise zabıta aracılığı ile mühürlenme işlemi yapılır. Kırmızı etiket alan asansörlerin belirtilen zaman içinde güvenli hale getirilmeden kullanımı sonucu oluşabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Asansör Periyodik Ücreti Kim Öder?

Kat malikler-kat sahipleri, apartman işletme giderlerine eşit oranda; apartman demirbaş gider ve masrafları için arsa payı oranında katılmak zorundadır.  Apartman giderlerinden kat sahibi sorumlu olup, kiraya verdiği dairenin kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kiracı apartman giderlerini ödeyebilir.

Bina yöneticisi, asansör periyodik ücreti gibi apartman giderlerini, ister kat maliki, ister kiracı ya da her ikisinden talep etme hakkına yasal olarak sahiptir. Bina yönetimi, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmaya karışmaz.

Asansörlerin Garanti Süresi Kaç Yıl?

Asansörler monte edildikten sonra 3 yıl garantisi vardır. Garanti süresi içinde değişen parçaların da 2 yıl garanti süresi vardır. Garanti kapsamında tamir süresi 15 günü aşmaz.

Bina yöneticisi ya da bina sakinleri tarafından bakım sözleşmesi imzalanan asansörü monte eden ya da yetkili servis dışında başkaları asansöre müdahale edemez.

2020 Yılı İçin Tavsiye Edilen Asansör Kontrol-Bakım Fiyatları

 • İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış, 7 duraklı asansörler için bakım fiyatı 365 TL fazladan her durak için 50 TL.
 • Ana görevi insan taşımak olan, ancak gerekli durumlarda yük de taşıyabilen  7 duraklı asansörlerin bakım fiyatı  485 TL, artı fazla durak için 50 TL.
 • Büyük Kapasiteli yük taşıma asansörleri için bakım fiyatı; 2000 kg üstündeki her 1000 kg için 225 TL.
 • Panoramik asansörler, 245 TL.
 • Yoğun trafiği olan binalar için hazırlanmış, hızı 2,5 m/sn ve fazlası asansörlerin bakım fiyatı, 7 duraklı 3.600 TL, fazladan her durak için 50 TL.
 • 7 duraklı servis asansörleri 365 TL, fazladan her durak için 50 TL.
 • Yüklerin kişilerin refakatinde taşınması için hazırlanmış asansörler; 7 duraklı 85 TL, artı her durak için 50 TL.
 • Hastaneler gibi sağlık bakım amaçları için hazırlanmış 7 duraklı asansörler, 705 TL, artı her kat için 50 TL.

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ” 

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna  yaptırılır.

Madde 9 – (11) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbirliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder.

Madde 9 – (15) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir. İlgili idare, bu bilgileri periyodik kontrol için protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşu ile paylaşır.

Madde 16 – (7) Periyodik kontrol, bina sorumlusunun talebi üzerine veya resen A tipi muayene kuruluşunca  yapılır.

Madde 29 – (2) Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilebilmesi için A tipi muayene kuruluşunca ilgili idareye bildirilir.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU

II – Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:

Madde 19 –  Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Madde 34 – Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu